Visas ziņas

07/08/2020 Vasaras projekts ,,Mēs mākslinieki’’

Vasaras pirmajā pusē skolotājas Džeina Vīksna un Olga Maļinovska ar 4.grupas bērniem radoši darbojās ar dažādiem mākslas materiāliem: guašu, krītiņiem, flomasteriem, krāsaino plastelīnu. Ar krāsām zīmējām uz papīra, uz ķermeņa daļām, jaucām krāsas, burbuļojām krāsu ziepju putas. Gatavojoties L>>

>>

07/07/2020 Vasaras projekts “Smiltis”

Vasara ir laiks, kad lielu daļu laika bērni pavada svaigā gaisā. 6.grupas bērniem viena no iecienītākajām nodarbēm ir spēlēšanās smilšu kastē, tāpēc skolotājas N.Isakova un A.Rihlicka kopā ar pašiem mazākajiem bērniem realizēja vasaras projektu "Smiltis". - smiltis – tas ir bērnie>>

>>

07/06/2020 Vasaras projekts “Pļaviņa’’

Skolotājas Vija Gončarova, Anita Smirnova un skolotājas palīdze Tatjana Stivriņa darbojās kopā ar bērniem, izzinot un pētot, kas dzīvo mūsu pļaviņās. Bērni aizrautīgi ar lielu interesi pētīja dažādus objektus caur palielināmo stiklu un secināja, ka mūsu pļaviņā dzīvo gan skudras, gan mārītes >>

>>

07/02/2020 Ministru kabinets samazina atsevišķus Covid-19 izplatības ierobežojumus

No 1. jūlija mutes un deguna aizsega lietošana vietās, kur ir liela cilvēku plūsma un drūzmēšanās vairs nebūs obligāta, bet ieteicama. Obligāti aizsegs jālieto, ja privātu vai publisku pakalpojumu sniedzēji un pasākumu organizatori to pieprasa. 1. jūlijā mainās arī pulcēšanās ierobežojumi un >>

>>

07/02/2020 Kukaiņu pasaule

Par vasaras projekta tēmu 8. un 10. grupas bērni izvēlējās tēmu "Kukaiņu pasaule". Skolotājas Velta Bernāte un Dana Jakovele palīdzēja bērniem pētīt un izzināt šo tēmu. Ar bērniem pārrunājām par kukaiņu veidiem, ko tie dara un kā dzīvo. Apskatījām attēlus, žurnālus un grāmatas par kukaiņie>>

>>

06/19/2020 Vasaras saulgriežu svētki

  Sanāciet Jāņa bērni, Te būs laba līgošana, Mums ziedēja āboliņš Deviņām lapiņām. Vasaras saulgriežos, kad visgarākajai dienai seko visīsākā nakts, kad saulīte atrodas visaugstākajā punktā virs zemes, svin Jāņus jeb Līgo svētkus. Līgotāji daudz dzied, iet rotaļās, pin vainagus, kurina ugun>>

>>

06/18/2020 Vienoti savijoties vainagā

"Pīlādzītis" atbalsta sabiedrības kustību "Savij Latviju vainagā!", kuras mērķis ir vienot latviešus un Latvijas draugus pasaulē ar domu "Vienoti savijoties vainagā". 2020.gada 18.jūnijā, Krāslavā, PII "Pīlādzītis">>

>>

06/18/2020 Apsveikums

06/12/2020 Saulgriežu svētki

19.06. plkst. 10:00 bērni svinēs vasaras saulgriežu svētkus.

>>

06/12/2020 Uzmanību!

06/10/2020 Par rēķinu apmaksu par izglītojamo ēdināšanu

Sakarā ar to, kā šajā  gadā tika mainīta rēķinu par izglītojamo ēdināšanu izrakstīšanas un apmaksas kārtība, pēc iespējas rēķinu ir jāapmaksā tam cilvēkam, ar kuru ir noformēts līgums.>>

>>

06/10/2020 No 2020.gada 10. jūnija Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” darbosies ierastajā režīmā

Atbilstoši 2020. gada 9. jūnija Ministru Kabineta noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” tiek ievēroti sekojoši piesardzības pasākumi: Vecākiem un citiem apmeklētājiem: ·      persona nedrīkst apmeklēt Iestādi, >>

>>

06/08/2020 Lai ir lustīga un droša līgošana!

Vasaras saulgriežu svinības jeb Līgo svētki nav iedomājami bez lustīgas svētku svinēšanas, ugunskuru kurināšanu, atpūtas dabā un peldēšanās, tomēr ik gadu šos svētkus aptumšo dažādas nelaimes. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) atgādina, ka jautra svētku svinēšana nav tas pats, kas ne>>

>>

05/21/2020 21.maijs- "Āra nodarbību diena"

Visā pasaulē aizvien populārāka kļūst starptautiskā kustība "Āra nodarbību diena". Tajā iesaistās Ekoskolas un pārējās izglītības iestādes, kuras atbalsta mācību procesa saistīšanu ar darbošanos ārā. Arī PII"Pīlādzītis" atzīmēja ''Āra nodarbību dienu". Šajā dienā mēs pievērs>>

>>

05/14/2020 Apsveicam Starptautiskajā ģimenes dienā!

Starptautiskajā ģimenes dienā, kuru atzīmē 15.maijā, aicinam ikvienu stiprināt ģimenes vērtības, rūpējoties un vairāk uzmanības veltot saviem bērniem, vecākiem, brāļiem, māsām un vecvecākiem. Ģimene ir pamatelements, kas sargā cilvēciskās un kultūras vērtības, glabājot paaudžu vēsturisko mantoju>>

>>

05/13/2020 Par bērnu sagatavošanu pamatizglītības ieguvei

2020.gada  12.maijā Krāslavas novada Domes lēmums Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"4.3.3.apakšpunktu: Ar 2020.gada 12.maiju nodrošināt 2019./2020.mācību gadā Krāslavas novada izglītības iestādēs obligātaj>>

>>

05/08/2020 Ārkārtēja situācija Latvijā pagarināta līdz 2020. gada 9. jūnijam

Ministru kabinets 2020. gada 7. maijā lēma pagarināt ārkārtējo situāciju Latvijā līdz 2020. gada 9. jūnijam, vienlaikus tika atbalstīta vairāku ierobežojošu pasākumu atvieglošana attiecībā uz mācību procesu un sportošanu. Bērnudārzi tāpat kā līdz šim strādās dežūrgrupu režīmā, bet grozījumi valdība>>

>>

05/07/2020 Dāvanu kartes

Visi PII "Pīlādzītis" bērni varēs saņemt dāvanu kartes no 7.maija Krāslavas novada pašvaldības iestādē „Sociālāis dieniests” Grāfu Plāteru ielā 6, Krāslavā (bērni, kas deklarēti Krāslavas pilsētā) un Krāslavas novada pagastu pārvaldēs (bērni, kas deklarēti Krāslavas novada pagastos). &nbs>>

>>

04/30/2020 Latvijas neatkarības atjaunošanas trīsdesmitgade

Apsveicam Latvijas neatkarības atjaunošanas svētkos! Lai skaisti Brīvības svētki!>>

>>

04/17/2020 TESTI PIRMSSKOLAS BĒRNIEM!

       Tehnoloģiju apguves materiālu bibliotēkā - macities.digitalaiscentrs.lv - atrodami Ventspils Digitālais centrs un citu pedagogu veidotie mācību materiāli un dažādu rīku lietošanas instrukcijas attālināta mācību procesa nodrošināšanai!     &nb>>

>>

04/04/2020 Radošais KONKURSS bērniem: “Esi varūņs - palīc sātā!”

Latgales plānošanas reģions aicina vietējos bērnus, tostarp remigrantu un repatriantu bērnus, kā arī potenciālos remigrantus, kas dzīvo ārpus Latvijas, diasporas locekļus, latviešu skoliņu audzēkņus (vecumā līdz 16 gadiem) piedalīties radošajā konkursā bērniem “Esi varūņs - palīc sātā!”. Konkursa >>

>>

04/04/2020 Konkurss bērniem: papildini zināšanas par ugunsdrošību un rīcību ārkārtas gadījumos, kamēr #PaliecMājās

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests izsludina KONKURSU BĒRNIEM: ✅    Bērniem no 4 līdz 6 gadu vecumam jāuzzīmē zīmējums par tēmu “Sveiciens ugunsdzēsējam glābējam!”; ✅    Bērniem no 7 līdz 10 gadiem jāizpilda tests par ugunsdrošību šeit www.visidati.lv/apta>>

>>

03/31/2020 RĪCĪBA ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀ

Izglītības un zinātnes ministrija sagatavojusi īsu rokasgrāmatu par personāla un bērnu drošību pirmsskolas izglītības iestādēs! Rokasgrāmata ir pieejama pdf formātā - https://izm.gov.lv/images/<wbr />/COVID-19/<wbr />Rokasgrmata-PII-1.pdf >>

>>

03/31/2020 Pirmsskolas izglītības iestāžu dežūrgrupās jāturpina stingri ievērot nepieciešamie drošības un epidemioloģiskie pasākumi

             Izglītības iestāde, tajā skaitā, pirmsskolas izglītības iestāde, nav publiska vieta, tāpēc valdības 2020. gada 29. martā pieņemtais nosacījums par 2 metru distances ievērošanu un pulcēšanās aizliegumiem publiskās vietās nav tie>>

>>

03/27/2020 Pirmsskolēns mācās mājās

Šajā video Skola2030 ekspertes Arita Lauka un Ginta Kārkliņa stāsta par to, kā vecāki var organizēt un vadīt pirmsskolēna mācību procesu mājās.>>

>>

03/19/2020 IEROBEŽOJUMI UN NOSACĪJUMI

SĀKOT AR 2020. GADA 14. MARTU LĪDZ 2020. GADA 14. APRĪLIM PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM UN BĒRNU UZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM IR JĀIEVĒRO SEKOJOŠI IEROBEŽOJUMI UN NOSACĪJUMI:  1.  Pirmsskolas izglītības iestādēm un iestādēm, kas nodrošina bērnu uzraudzības pak>>

>>

03/18/2020 Ieiet aizliegts

03/18/2020 Atgādinājums vecākiem Covid-19 kontekstā

Situācijā, kad skolas tiek slēgtas un arī uz dārziņiem bērnus iesaka nevest, vecākiem ļoti svarīgi atcerēties: bērnus līdz 7 gadu vecumam nedrīkst atstāt mājās vienus bez pieaugušo uzraudzības (ne mājās, ne ārpus tās). Attiecībā uz bērniem, kuri jau ir sasnieguši 7 gadu vecumu, vecākiem ļoti rūpīg>>

>>

03/16/2020 Iestādes darbs ārkārtas režīmā

Cien. vecāki! • no 17.marta iestādē strādās dežūrgrupas no plkst. 7:30 līdz plkst. 18:00, kur tiks apvienoti dažādu vecumu bērni: 1.grupā - 1., 2., 6., 10.grupu bērni, 4.grupā - 4., 7., 11.grupu bērni, 5.grupā - 5., 8., 12.grupu bērni. • lai bērns var apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi,>>

>>

03/13/2020 Rīcības plāns - informācija vecākiem

Rīcības plāns Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” darbiniekiem un vecākiem sakarā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu no 13.03.2020. līdz 14.04.2020. Vecākiem: 1) lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, vecākiem 2020. gada 13. martā ir jāiesniedz rakstisks apliecinājums, ka>>

>>

03/12/2020 Svarīgi!

Pamatojoties uz 2020.gada 12.martā pieņemto lēmumu izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju līdz 2020. gada 14. aprīlim ar mērķi ierobežot "Covid-19", informējam, ka no 2020.gada 13.marta, lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, vecākiem būs rakstiski jāapliecina, ka>>

>>

03/12/2020 COVID-19 skartās teritorijas

Aktualizēts 12.03.2020 plkst 13:15   Koronavīrusa COVID-19 skartās valstis vai teritorijas (nekontrolēta izplatība), no kurām atgriežoties, ir jāveic īpaši piesardzības pasākumi: Nīderlande;Lielbritānija;Zviedrija;Norvēģija;Beļģija;Dānija;ASV;Grieķija;IslandeSpānija;Francija;Vācija;Austrija;>>

>>

03/12/2020 Parunāsim!

11.grupas bērni gatavojas Starptautiskajai Teātra dienai un apgūst teātra gudrības: izzina teātra veidus un profesijas, mācās tēlot personāžus, zīmē afišas un ielūgumus, izmanto sejas grimu, veido papīra lelles galda teātrim un gatavojas pasakas izrādei "Zaķīša mājiņa".>>

>>

03/11/2020 Veselības ministrijas informācija sakarā koronavīrusu

Saistībā ar jaunā koronavīrusa Covid-19 infekcijas izplatības riskiem pasaulē, Veselības ministrija aicina visus Latvijas iedzīvotājus ņemt vērā šādus vispārējos piesardzības pasākumus: 1.     Stingri aicinām iedzīvotājus nedoties uz Covid-19 skartajām teritorijām, kurām piemēro>>

>>

03/11/2020 Es piedalos!

"Pīlādzītis" turpina abgūt jaunās mācību programmas metodes, attīstot bērnos sadarbības, centības caurviju prasmes jau no mazotnes. 2.grupas bērni martā izzina tēmu "Es piedalos!", mudinot bērnus bez steigas mēģināt un ļaujot kļūdīties, turpināt darboties vēlreiz. Skolotājas plān>>

>>

03/06/2020 Apsveikums

03/06/2020 Draudzēsimies

"Pīlādzītis" turpina apgūt jaunas pieejas mācību programmas realizēšanā. 12.grupas bērni izzina draudzības tēmu, spriež, kādiem jābūt draugiem un papildina grupas uzvedības noteikumus. Bērni mācās plānot un novērtēt savu darbu.>>

>>

02/25/2020 Meteņi 2020

25.februārī lieli un mazi pīlādzēni svinēja Meteņus. Meteņu svētku galvenā būtība ir prieks par pavasara tuvošanos, gaismas atgriešanos. Laiks pēc Meteņiem metas otrādi -paliek siltāks. Meteņos pēc tradīcijas tiek nodrošināta auglība augļkokiem, krūmiem, dobēm, kaisot mēslojumu -pelnus, gan cilv>>

>>

02/19/2020 Kā bērnudārzā svin bērna dzimšanas dienu?

Dzimšanas diena ir īpaša diena bērna sociālizācijā un sevis kā personības apzināšanā. >>

>>
Category: Informācija vecākiem

02/12/2020 Ēnu diena 2020 "Pīlādzītī"

Šogad “Ēnu dienā” ar dažādām profesijām ēnotājus iepazīstina 1695 ēnu devēji no visas Latvijas, kopumā piedāvājot 10 450 vakances. Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta biznesa izglītības biedrības Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apme>>

>>

02/11/2020 Draudzēsimies!

Februārī 10.grupas mēneša tēma ir "Draudzēsimies!". Bērni abgūst, ka draudzīgi strādājot grupās un pāros cieņpilnas attiecības ļauj katram justies pieņemtiem. "Pīlādzītis" pedagogi praksē apgūst jaunu pirmsskolas izglītības programmu un mācās sadarboties komandā, plānot kopīgus m>>

>>

02/06/2020 Konsultācijas vecākiem

Iestādes logopēde M.Plivča un psiholoģe D.Mirošņika satikās ar vecākiem un sniedza savas rekomendācijas par tēmām "Kāpēc mans bērns nerunā?" un „Bērnu pozitīvā disciplinēšana".>>

>>

02/05/2020 Nodarbība " Mājas" 5.grupā

"Pīlādzītis" pedagogi turpina apgūt jauno pirmsskolas izglītības mācību programmu. Pirmsskolā bērns gūst pirmo apzināto mācīšanās pieredzi, tā dod pamatu turpmākām skolas gaitām, tai ir nozīmīga ietekme uz bērna personības veidošanos un to, vai bērns mācīsies ar prieku un vēlēsies izzināt >>

>>

01/20/2020 Sniega diena 2020

20.janvārī Krāslavas novada PII "Pīlādzītis" bērni (4., 5., 7., 8., 10., 11., 12. grupu audzēkņi) piedalījās sporta un radošajās aktivitātēs, kas tika veltītas Sniega dienai 2020: pasākuma sākumā bērni noskatījās multfilmu par ziemas sporta veidiem, pēc tam 10., 5. gr. bērni darbojās grup>>

>>

01/20/2020 Drošības akcija "Melnā lelle" 2020

Pēc statistikas datiem vairāk nekā puse no negadījumiem, kuros cieš velosipēdisti un gājēji, notiek diennakts tumšajā laikā. Viens no šādu negadījumu galvenajiem iemesliem ir gaismu atstarojošu elementu nelietošana gājēju un velosipēdistu apģērbā. Tāpēc Krāslavas novada PII "Pīlādzītis" ja>>

>>

01/06/2020 Pateicības sadarbības partneriem - 2019

Turpinot Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” 2011.gadā iesāktu tradīciju un sagaidot Paldies dienu, arī šogad Krāslavas novada PII „Pīlādzītis”  sirsnīgi pateicas iestādes darbiniekiem, bērniem, viņu vecākiem un citiem līdzcilvēkiem, kuri atbalsta iestādi, dod spēku būt tādiem, kādi mēs esam!&nbs>>

>>

12/27/2019 Iestādes darbs 28.decembrī

28.decembrī no plkst. 8:00 līdz 13:00 - iestādē strādās dežūrgrupa; ēdināšana bērniem netiks nodrošināta

>>

12/23/2019 Apsveikums

12/23/2019 Ziemassvētku pasākums ārā

Turpinot īstenot jaunās pirmsskolas izglītības prasības, 19. un  20.decembrī Ziemassvētki 10., 12., 5., 8., 7., 11., 4.grupām notika ārā. Bērni gāja meklēt Ziemassvētku vecīša dāvanas, satikās ar Rūķiem, Rūķu mammu, Pingvīnu, Sniegbaltīti, Sniegavīru Olafu; kopā dejoja un rotaļājās, kad nobeigu>>

>>

12/18/2019 Mazuļu Ziemassvētki

18.decembrī notika Ziemassvētku pasākums 2. un 1. grupās; kopā ar vecākiem bērni dziedāja, dejoja, arī radoši darbojās – izrotāja papīra eglīes, gatavoja diegu sniegpārslas. Pasaku personāži palīdzēja sagaidīt Sala vecīti un nobeigumā bērni cienājās ar piparkūkām un tēju. >>

>>

12/17/2019 Rūķu Ziemassvētki 6.grupā

Paši mazākie iestādes bērni kopā ar Rūķiem no 7.grupas, Rūķeni, Sniegbaltīti un Lapsu sagaidīja Salavecīti un saņema saldās dāvanas.>>

>>

12/16/2019 Telpu noformējumi

"Pīlādzītis" gatavojas Ziemassvētkiem un Jaungada bērnu pasākumiem. Šogad par prioritāti telpu noformējumos tika izvēlēti bērnu un vecāku pašdarinātie radoši rotājumi. Arī cenšamies saudzēt dabu un neizmantot nocirstās eglītes, vai tikai retos gadījumos - egļu zarus, bet rosinām telpu deko>>

>>

12/16/2019 Pilsētas egles iedegšana

Par labu tradīciju kļuva iestādes darbinieku aktīva dalība Krāslavas pilzētas Ziemassvētku eglītes iedegšanas pasākumā. Arī 2019.gada nogalē princeses Elza un anna, Sniegavīrs Olafs un Briedis Sven priecēja bērnus kopā ar Sala vecīti.>>

>>

12/12/2019 Labdarības tirdziņš

12.decembrī "Pīlādzītis" rīkoja Ziemassvētku labdarības tirdziņu par labu jaunajai krāslavietei, mūsu bērnudārza bijušajai audzēknei Sandrai Bittei, kurai negaidītu veselības problēmu dēļ pēc 4 nedēļām komā pēc insulta izmainījās visa dzīve. Šodien Sandra iemācījās ar to sadzīvot un turpin>>

>>

12/09/2019 Piepūšamo atrakciju prieks

Piepūšamās atrakcijas ir labākais bērnu izklaides veids. Pateicoties Sergejevu ģimenes labdarībai 9.decembrī visiem iestādes audzēkņiem un darbinieku bērniem bija iespēja bezmaksas izpriecāties un izlēkāties bez apstājas>>

>>

12/09/2019 Piparkūku nedēļa

Piparkūku cepšana "Pīlādzītī"  ir viena no Ziemassvētku populārākajām un sirsnīgākajām tradīcijām: mūsu bērni paši cep piparkūku cepumus un visā iestādē tas iedveš īsto svētku noskaņu un siltumu ar savu patīkamo aromātu.>>

>>

12/07/2019 Radošās darbnīcas kopā ar vecākiem

"Pīlādzītī" decembrī tradicionāli notiek radošās Ziemassvētku rotu darbnīcas bērniem kopā ar vecākiem un citiem ģimeņu locekļiem.>>

>>

11/26/2019 Lai skan „Pīlādzīša” dziesmas!

Krāslavas novada iedzīvotāju grupa „Krāsainie zīmuļi” „Iedzīvotāji veido savu vidi” projekta ietvaros, nolēma piejaukt košākas krāsas PII „Pīlādzītis” bērnu ansamblīša radošajā dzīvē. Projekta mērķis: veicināt ansambļa darbību un sadarbību starp bērniem, vecākiem un bērnudārza skolotājām, izveidoj>>

>>

11/26/2019 Apsveikums

26.11. iestādes bērni un darbinieki svinēja bērnudārza 33. dzimšanas dienu: bērni dziedāja iestādes himnu, veidoja radošus darbus un apsveikumus iestādei, cienājās un gāja rotaļās. Sveicam visus bērnus, darbiniekus un vecākus iestādes dzimšanas dienā! Nov>>

>>

11/19/2019 Latvijas svētki

15.novembrī "Pīlādzītis" svinēja Latvijas svētkus. Pasākumā piedalījās bērni no 7., 11., 4.grupām. Svētkos skanēja dziesmas, bērni noskatījās video par Krāslavu, gāja tautas rotaļās, mēģināja spēlēt tautas mūzikas instrumentus.>>

>>

11/11/2019 Tikšanās ar jaunsargiem Lāčplēša dienā

2019.gada 11.novembrī "Pīlādzītis" bērni no 11., 4., 7.grupām tikās ar Krāslavas novada jaunsargu vienības jaunsargiem Aleksi Pavlenoku, Aigaru Staņeviču, Igoru Stikutu, Artūru Laukjanski, Aleksandru Babrovski un jaunsargu instruktoru Ēriku Daņiļeviču. Īpaši priecē, ka vairāki jaunsarg>>

>>

11/11/2019 Apsveikums

11/07/2019 Outdoor Classroom Day 2019

7.novembrī "Pīlādzītis" turpināja līdzdarboties Vispasaules globālās kampaņas aktivitātē "Āra nodarbību diena", lai iedvesmotu bērnus spēlēties un mācīties ārā katru dienu! Outdoor Classroom Day ir globāla kampaņa, lai svinētu un iedvesmotu āra mācības un spēlēšanu. Dienas laikā>>

>>

11/06/2019 Medmāsas vakance

11/06/2019 Putras kauss 2019

Oktobris "Pīlādzītī" pēc tradīcijas ir Putras mēnesis". Par godu Starptautiskajai Putras dienai 10. oktobrī ar AS „Rīgas Dzirnavnieks” un “Herkuless” atbalstu iestāde arī 2019.gadā iesaistījās Putras programmā ar izglītojošām un interaktīvām aktivitātēm par graudaugu veselīgumu un>>

>>

10/31/2019 Bērni apgūst dzīves prasmes - mācās iepirkties

"Pīlādzītis" bērni aktīvi apgūst finanšu prasmes - mācās paši iepirkties un izvēlēties veselīgus produktus.

>>

10/22/2019 Cūkmens atkal "Pīlādzītī"

Cūkmena detektīvi gatavi darbam! Jau vairākus gadus "Pīlādzītis" 5-6 gadīgie bērni piedalās Latvijas valsts mežu eko programmā. Arī šajā mācību gadā Cūkmens apmeklēja 7. un 11.grupu bērnus, lai personīgi uzrunātu un pasniegtu mācību materiālus.>>

>>

10/15/2019 Vispasaules roku mazgāšanas diena

15.oktobris ir Vispasaules roku mazgāšanas diena. Sadarbībā ar Drogas darbiniekiem "Pīlādzītis" organizēja roku mazgāšanas pasākumu 7 grupu bērniem no 3 līdz 6 gadu vecumā ar mērķi aktualizēt roku higiēnas nepieciešamību un mācīt pareizas un regulāras roku mazgāšanas nozīmīgumu. Kopā pasāk>>

>>

10/14/2019 Karjeras nedēļa

Latvijas karjēras nedēļas ietvaros bērni apguva galda servēšanu, putru gatavošanu, uzkožu pagatavošanu no augļiem, dārzeņiem, maizes un siera.  4.grupas bērni iepazinās ar sētnieces un pavāru darbu iestādē.>>

>>

10/10/2019 Putras diena 2019

10.oktobrī pasaulē svin Starptautisko Putras dienu.Putras svētkos "Pīlādzītī" ieradās austrumu pasakas "Aladina burvju lampa" varoņi: jaunietis ar skaidru sirdi Aladins, viņa draugs pērtiķis Abu, līgava Princese Jasmine un Aladina lampas Burvis. Pasakas varoņi aicināja bērnus kop>>

>>

10/08/2019 Apbalvoti iestādes pedagogi

4. oktobrī, Pasaules skolotāju dienas priekšvakarā, Krāslavas Kultūras namā notika svinīgs sarīkojums, kurā godināti novada izglītības iestāžu pedagogi. Ar Krāslavas novada domes Atzinības rakstu apbalvota "Pīlādzītis" skolotāja Nadežda Isakova par vispusīgu profesionālismu un darba k>>

>>

10/07/2019 Zelra cālēns

7.oktobrī bērni apmeklēja teātra izrādi "Zelta cālēns". Tas ir labestīgs un vienkāršs stāsts par mazo cālēnu, kuru grib izmantot viltīgā Lapsa, pārvēršot viņu par perētāju, kas dēj zelta olas. Tomēr plēsoņas plāniem nav lemts piepildīties, jo mazajam cālēnam ir aizstāvis – viņa mīļais „pap>>

>>

10/07/2019 Labo darbu nedēļa 2019

http://labodarbunedela.palidzesim.lv/>>

>>

10/03/2019 Apsveikums

09/25/2019 Tēvu un bērnu sporta svētki 2019

Eiropas Sporta Nedēļas ietvaros 25.septembrī Nāriņa, Sarkangalvīte, Pelnrušķīte, Elza, Fiona, Runcis Zābakos un Pasaku Karaliene lūdza "Pīlādzītis" bērnu un viņu tēvu, vectēvu, brāļu, onkuļu un krusttēvu palīdzību pasaku glābšanas misijā. Iesildoties ar rotaļu, dalībnieki devās meklējumos>>

>>

09/23/2019 Bērnu lasīšanas žūrija 2019

23.septembrī Krāslavas NCB bibliotekāre Viktorija Urbanoviča iepazistināja "Pīlādzītis" bērnu lasīšanas žūrijas dalībniekus - 5-6-gadīgus bērnus no 7., 11.grupām - ar 2019.gada 5+ kolekcijas grāmatām: Grāmata Benijam. Jūdita Kopena, Marja Meijere. Rīga : Latvijas Mediji, 2018. Vecis>>

>>

09/23/2019 Zinaīdai Bernātei pasniegta Nikodema Rancāna Balva

Apsveicam un lepojāmies ar "Pīlādzītis" sporta skolotājas sasniegumu un augsto novērtējumu!>>

>>

09/20/2019 Olimpiskā diena 2019

20.09.19. sadarbībā Latvijas Olimpisko komitēju "Pīlādzītī" notika Olimpiskā diena „Nāc un vingrot sāc!”. Pasākumā piedalījās 5-6-gadīgie bērni un to skolotājas, iestādes vadība un tehniskie darbinieki. Olimpiskās dienas mērķis bija godināt Starptautiskās Olimpiskās Komitejas dibināšanas d>>

>>

09/18/2019 Pīlādzēni Krāslavas pamatskolā

2019.gada 18.septembrī 7.grupas audzēkņi devās ciemos uz Krāslavas pamatskolu pie Vinnija Pūka draugiem - Sivēna un Tīģerēna. Skolā bērni jautri darbojās un izpildīja interesantus uzdevumus. Paldies Krāslavas pamatskolas kolektīvam un skolēniem par pasākumu! Tiksimiem 1.klasē nākošgad!>>

>>

09/10/2019 Jauniešu darbs „Pīlādzītī”

                Krāslavas novada domes pasākumā “Par jauniešu nodarbinātību 2019.gada vasaras periodā” Krāslavas novada PII ''Pīlādzītis'' tika nodarbināti 22 jaunieši: Viktorija Tukiša, Samanta Sergejenko, Santa Leitāne, Oļe>>

>>

09/09/2019 Apsveicam tēvus!

Apsveicam visus tēvus svētkos - Tēvu dienā!>>

>>

09/09/2019 Jauni objekti "Pīlādzītī"

"Pīlādzītis" tapa jauni objekti, kas veicinās bērnu pasaules izzināšanu: aktivitāšu sienu eksperimentēšanai ar ūdeni, smiltīm un sīko materiālu izveidoja 11.gr. bērna tētis J.Šuminskis, kuģi un džipu - iestādes strādnieki G.Rihlickis, J.Uzolņš, aktivitāšu taku teritorijas trotuāros uzzī>>

>>

09/02/2019 Zinību diena

2019./2020.mācību gada pirmā diena šogad iekrita 2.septembrī. Jau no paša rīta "Pīlādzītī" valdīja svētku skaņas, krāsas un smaržas; visi bērni bija priecīgi, grupas izrotātas, skolotājas smaidīgas. Lielākie bērni no 11., 4., 7.grupām svinēja Zinību dienu kopā ar dažādiem personāžiem: Ābec>>

>>

08/30/2019 Apsveikums

08/29/2019 Pārmaiņas pirmsskolā

1. septembrī Latvijā sāks īstenot Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas, tāpēc pārmaiņas skars visus bērnudārzus. Ar ko jau šogad jārēķinās bērndārznieku vecākiem?  Bērni daudz vairāk darīs paši – skolotāji mazāk rādīs priekšā un mazāk izdarīs viņu vietā, lai mazos rosinātu apzināties,>>

>>

08/29/2019 Zinību diena

08/02/2019 Vasaras projekts - māls

11.grupas bērni ar lielu interesi darbojās ar dabisko veidošanas materiālu - mālu. Bērni veidoja no tā dažādus dekorus un trauciņus, apgleznoja gatavus darbiņus ar PVA līmi un krāsām, kombinēja dekorā citus dabas materiālus.

>>

08/02/2019 Vasaras projekts - ziedi

Bērniem ļoti patīk darboties ar dabas materiāliem. Mazie dabas pētnieki no 1. un 2.grupām vasaras mēnešos pētīja krāsainās puķes, darbojās ar ziediem, stādīja un laistīja, zīmēja un aplicēja,

>>

08/02/2019 Vasaras projekts - ūdens

Paši mazākie iestādes audzēkņi vasaras siltajā laikā pētīja ūdeni: spēlējās ar to, krāsoja, vēroja kā kūst krāsains ledus.

>>

07/26/2019 Vasaras projekts - ūdens

12. un 5. grupas bērni vasaras sezonā izzina ūdens īpašības: bērni uzzināja, ka var zīmēt ar ūdenu uz asfalta, kādi priekšmeti grimst un kādi peld, darināja kuģīšus, spēlējās ar ūdeni u.c.>>

>>

07/26/2019 Vasaras projekts - mazie celtnieki

Vasaras laikā bērni gan lietderīgi pavada laiku ārā, gan arī spēlējas un apgūst kādas jaunas prasmes. 4. un 8, grupu bērni darbojas pēc vasaras projekta tēmas "Celtnieki": bērni vingrinājās uzcelt dažādas celtnes no dabas un atkritumu materiāliem, uzcēla sivēnu mājas pēc pasakas ">>

>>
Displaying results ###SPAN_BEGIN###%s to %s out of ###SPAN_BEGIN###%s

Tūrisma diena 26.septembrī

Jaunākās ziņas

Vasaras projekts ,,Mēs mākslinieki’’

Vasaras pirmajā pusē skolotājas Džeina Vīksna un Olga Maļinovska ar...

>>

Vasaras projekts “Smiltis”

Vasara ir laiks, kad lielu daļu laika bērni pavada svaigā gaisā....

>>

Vasaras projekts “Pļaviņa’’

Skolotājas Vija Gončarova, Anita Smirnova un skolotājas palīdze...

>>