Visas ziņas

09/15/2021 Bērnu, jauniešu un vecāku lasīšanas žūrija 2021

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) izveidotā un vadītā lasīšanas veicināšanas programma "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija" šogad notiek jau 21. gadu. Lasītājus sveic ar jauno, ekspertu izraudzīto un rekomendēto grāmatu kolekciju. Šogad lasīšanas veicināšanas programmā "Bērnu, >>

>>

09/02/2021 Iedzīvotāji veido savu vidi – jauns objekts iestādē

Krāslavas novada pašvaldības projektu konkursa "Iedzīvotāji veido savu vidi" ietvaros 2021.gada vasaras noslēgumā "Pīlādzītis" 2.grupas laukumā ar vecāku iniciatīvu tika veikti labiekārtošanas darbi. Projekta rezultātā tapa jaunā smilšu kaste ar jumtiņu, rotaļu aktivitāšu centri >>

>>

09/01/2021 Zinību diena

Zinību diena, dažreiz saukta arī par 1. septembri, ir diena, kurā atzīmē mācību gada sākumu. Visas zinības pasaulē sākas ar jautājumiem, kurus kāds zinību meklētājs uzdod; tāpēc Zinību dienu arī var saukt par daudzu jautājumu un atbilžu dienu! Turpinot jau aizsākto tradīciju, šogad Zinību dienu &qu>>

>>

09/01/2021 Jauniešu darbs augustā

Krāslavas novada domes finansētajā pasākumā “Jauniešu nodarbināšana 2021.gada vasaras periodā” 2021.gada augustā "Pīlādzītī" strādāja 11 čaklās jaunietes un 1 jaunietis: Arina Skovorodko, Patrīcija Sjadro, Iluta Smirnova, Sintija Patrīcija Gendele, Dmitrijs Berestņevs, Ligita Skorodihina, >>

>>

08/06/2021 Iedzīvotāji veido savu vidi – īstenojam idejas „Pīlādzītī”!

Ļoti daudzās ģimenēs šobrīd bērnu ikdiena ir mazkustīga, lielu daļu brīvā laika aizņem viedierīces, multfilmas un datorspēles. Arvien lielāka daļa bērnu jau agrā vecumā sastopas ar kustību nepilnībām, kuras var novērst, piedāvājot bērniem konkrētas aktivitātes. Tāpēc ļoti svarīgi bērnos ieaudzināt k>>

>>

08/03/2021 Jauniešu darbs jūlijā

Krāslavas novada domes finansētajā pasākumā “Jauniešu nodarbināšana 2021.gada vasaras periodā” 2021.gada jūlijā "Pīlādzītī" strādāja 11 čaklās jaunietes: Aleksa Maslovska, Kristīne Lune, Evija Vagale, Alise Blaževiča, Oļesja Abrosimova, Samanta Simanoviča, Laura Kupreviča, Kristīna Filatov>>

>>

07/29/2021 Jauns atribūts

"Pīlādzītis" gatavojas jaunajam mācību gadam, uzstādīts jauns sporta atribūts. Paldies Krāslavas pašvaldības atbalstam konkursā "Iedzīvotāji veido savu vidi" un sporta skolotājai Zinaīdai Bernātei.>>

>>

07/29/2021 Man ir tīri zobi!

28.jūnijā bērni ar lielu unteresi darbojās nodarbībā par zobu tīrīšanu. Projekta “Man ir tīri zobi!” nodarbības mērķis ir veicināt vispārējo un speciālo izglītības iestāžu pirmsskolas izglītojamo mutes dobuma un zobu veselību, to saistot ar uztura paradumu ietekmi, kā arī motivējot pareizi un regulā>>

>>

07/29/2021 Raibā vasara

Vasara ir laiks, kad bērni lielāko daļu pavada ārpus telpām. 12.grupas pīlādzēni izzina un pēta tuvāko apkārtni, diskutē, sauļojas, spēlējas, apmeklē baskāju taku, laiž burbuļus... Bērni izmēģināja nolasīt mellenes, skaitīja, salīdzināja, garšoja, mēģināja ar ogām zīmēt. Ja rodas vēlme, var noskat>>

>>

05/31/2021 Sveicam Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā!

1.jūnijā visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā bērnu aizsardzības diena, kuras aizsākumi meklējami 1925. gadā, kad Ženēvā norisinājās Pasaules konference bērnu labklājībai. Pirmo reizi šī diena, īpašu svētku veidā veltīta speciāli bērniem, tika atzīmēta 1950. gadā. Kopš tā laika Starptautisk>>

>>

05/31/2021 Jauns vides objekts bērniem Krāslavā

2021.gada 28. maijā 4., 8., 11., 12. grupu bērni piedalījās jaunā Krāslavas vides objekta – bērnu šķēršļu trases "Mezā taka" - atklāšanas pasākumā. Meža taka” ir pieejama apmeklētājiem, papildinot atpūtas vietu klāstu ģimenēm Krāslavā. Tā ir tapusi Krāslavas māmiņu kluba un Krāslavas nov>>

>>

05/26/2021 Atvadas no bērnudārza

25. un 26. maijā 4. un 11.grupu apsolventi svinēja izlaidumus un sanēma savus pirmos izglītības dokumentus - izziņas par pirmsskolas izglītības programmas apguvi. Apsveicam nākamos pirmklasniekus un novēlam viņiem labas sekmes skolās! Lielā pateicība par rūpēm un gādību, par godprātīgu darbu un au>>

>>

05/21/2021 Pateicības Cūkmena detektīviem

2020./2021. mācību gadā  AS "Latvijas valsts meži" (LVM) Eko programmā "Cūkmena detektīvi" iesaistījās bērni no 8., 12. un 11.grupām. Programmas dalībnieki apguva dažādas zināšanas un gada garumā izglītojās par nemēslošanu mežā. Cūkmena detektīvi par savu centību saņēma pate>>

>>

05/21/2021 "Pīlādzītis" saka paldies atsaucīgajiem bērnu vecākiem

"Pīlādzītis" saka paldies atsaucīgajiem bērnu vecākiem par veiksmīgu sadarbību, sniegto atbalstu un labajiem darbiem 2020./2021.mācību gadā! Augstu vērtējam jūsu palīdzību, sirsnīgi pateicamies par padomiem un līdzdalību iestādes aktivitātēs! Paldies Oksanai Matejai, Arīnai un Artūram Men>>

>>

05/19/2021 Pateicība par dalību konkursā

Paldies "Pīlādzītis" bērnu vecākiem un iestādes darbiniekiem par aktīvu dalību Vislatvijas bateriju vāksānas konkursā "Tīrai Latvijai"! “Tīrai Latvijai” ir plašākais un vērienīgākais otrreizējo izejvielu vākšanas un vides izglītības aktivitāšu projekts, ko organizē “Zaļā jost>>

>>

05/14/2021 Iedzīvotāji veido savu vidi

Pašvaldības projektu konkursa “Iedzīvotāji veido savu vidi” 2021. gadā tika apstiprināti trīs "Pīlādzītis" labiekārtošanas projekti pilnā apmērā! >>

>>

05/14/2021 "Pīlādzītis" darbs vasarā

2021.gada jūnijā, jūlijā un augustā pieļaujama pirmsskolas izglītības programmas īstenošana apvienotās grupās līdz 24 bērniem vienas izglītības iestādes vai pašvaldības ietvaros, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus un nodrošinot apvienotās grupas izglītojamo sastāva nemainību ne mazāk kā m>>

>>

05/14/2021 Dambretes turnīrs

Sagatavošanas grupas bērniem bija organizēts dambretes turnīrs. Šī prāta spēle vingrina uztveri, analītisko domāšanu, stiprina gribu, neatlaidību un pacietību. Dambretes iemaņas līdz tam bērni bija apguvuši gan kopā ar vecākiem, gan skolotājām. Bērni bija paši izlēmuši, kuri spēlēs turnīrā. Turn>>

>>

05/10/2021 Izlaidumi

05/07/2021 Apsveikums Mātes dienā

"Pīlādzītis" bērni īpaši gatavojās Mātes dienas svētkiem: mācījās dzejoļus un dziesmas, veidoja apsveikumu atklātnītes un citus darbiņis, iedziedāja un ierunāja apsveikumus video ierakstos - lai Mātes dienas svētkos  iepriecinātu savas māmiņas! Sirsnīgi sveicieni iestādes bērnu māmiņā>>

>>

04/28/2021 Baltā galdauta svētki

Svinot Latvijas otro dzimšanas dienu -  Neatkarības atjaunošanai veltītos „Baltā galdauta svētkus", bērni skatījās multfilmas un mācību filmas, veidoja dažādus svētku dekorus, pārrunāja ar skolotājiem svētku tradīcijas. Bērni gan dejoja un skandināja dzeju, gan uzrunāja krāslaviešus ar aps>>

>>

04/23/2021 Lielā talka 2021

Mazie un lielie pīlādzēni aktīvi darbojās Lielās talkas akcijā, kopjot un kārtojot savus rotaļu laukumus un nojumes.  Kopumā šogad talkas laikā tika savākti vairāki atkritumu maisi, talkā piedalījās gan skolotājas, gan tehniskie darbinieki. Aktīvākie talcinieki pat negaidīja Lielās talkas dien>>

>>

04/23/2021 Iestādes darbs

30.04.2021. saīsināta darba diena, iestāde strādā no 7:30 līdz 17:00. No 01.05.2021. līdz 04.05.2021. brīvdienas, iestāde nestrādā. 08.05.2021. saīsināta darba diena, iestāde strādā no 7:30 līdz 17:00. (08.05. būs darba diena, kas pārcelta no 03.05.2021., līdz ar to 03.05. iestāde nestrādās.) >>

>>

04/20/2021 Krāslavas dzimšanas diena

"Pīlādzītis" bērni un darbinieki vēlētos mūsu Krāslavai dzimšanas dienā novēlēt ceļu augšup, lai šis ceļš spārno mūs visus, kuri šeit dzīvo. Lai visiem krāslaviešiem ir laiks, kad varētu uz mirkli apstāties un padomāt par lietām, kas ikdienā paskrien garām."Pīlādzītis" kolektīvs >>

>>

03/31/2021 Lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību no 01.04.21.

Cien. Vecāki! Turpinot ievērot epidemioloģiskos pasākumus un Veselības inspekcijas noteikto, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību no 01.04.2021.: 1) Vecāki un citi apmeklētāji iestādes telpās nedrīkst ienākt, ja apmeklējums nav sakaņots ar Iestādes vadītājas vietnieci J.Vorošilovu t.283>>

>>

03/29/2021 Gatavojoties Lieldienām

Gatavojoties Lieldienu svētkiem, bērnu rokām top dekori un kompozīcijas, kas tiks izmantoti grupu telpu rotāšanai.>>

>>

03/29/2021 Leļļu teātru izrādes

Atzīmējot Pasaules dzejas dienu un  Starptautisko teātra dienu,  bērni  gatavojas leļļu teātru izrādēm un apgūst Latvijas valsts kultūras mantojumu. 2.grupas mazie aktieri iepazīst pasakas "Kukulītis"un "Trīs sivēntiņi". 11.grupas bērni turpina apgūt Latvijas kul>>

>>

03/29/2021 "Zaļā josta" izlietoto bateriju vākšanas akcijas rezultāti

Šajā mācību gadā mūsu iestāde aktīvi piedalījās "Zaļā josta" rīkotajā izlietoto bateriju vākšanas akcijā. Šobrīd ir savākti 47.4 kg bateriju. Liels paldies vecākiem un darbiniekiem, kas aktīvi piedalījās šajā akcijā! Turpināsim rūpēties par mūsu dabas tīrību un ekoloģiju!>>

>>

02/17/2021 Meteņi 2021

2021.gada 15. un 16.februāri iestādes bērni un darbinieki ar prieku svinēja Meteņus,  jo ziema iet uz beigām un tuvojas pavasaris. Pēc tradīcijām Meteņos ir daudz jāēd, jādejo, nedrīkst skopoties un uzskata, ja bērni ir priecīgi šajā dienā, tad izdosies arī viss gads līdz nākamajiem Meteņiem! >>

>>

02/10/2021 Sirsniņdienu gaidot

Šogad iestādes bērni pirmsskolas mācību programmu uzdevumos ar skolotāju palīdzību apgūst tādas vērtību caurviju prasmes kā laipnība, solidaritāte, taisnīgums, savaldība, atbildība, gudrība, drosme, centība, mērenība, godīgums. Šo ieradumu veidošana ir liels un nopietns darbs, katru mēnesi bērni sol>>

>>

01/21/2021 Sniega diena 2021

21.01. sadarbībā ar biedrību „Pīlādzītis klubs” ārā tika novadīta Pasaules Sniega diena 2021, tajā iesaistījās 4., 5., 7., 8., 10., 11., 12.gr. bērni. Dalībnieki piedalījās dažādās sportiskās aktivitātēs: Sniegavīru skrējienā, ledus bumbu boulingā, vizināšanās ragaviņās no kalna, hoķeja stafetēs, lā>>

>>

01/20/2021 Zinīšu laboratorijas jaunumi

Janvāra mēnesī sagatavošanas grupas bērni nokļuva ilūziju pasaulē. Bērni apskatīja dažādus zīmējumus un secināja, ka ilūzija, kas redzama zīmējumā, ir kā burvju triks- domājam, ka redzam vienu, bet pēkšņi izrādās, ka gluži kaut ko citu. Bērni patstāvīgi izgatavoja dažādus kustīgus attēlus un maģis>>

>>

01/20/2021 2.vieta konkursā „Rotājot savu māju, jūs rotājat mūsu pilsētu”

Ziemassvētkus un Jauno gadu gaidot, "Pīlādzītis" centās radīt svētku sajūtu saviem audzēkņiem un apmeklētājiem un iesaistījās Krāslavas novada domes  konkursā „Rotājot savu māju, jūs rotājat mūsu pilsētu”. "Pīlādzītis" ieguva 2.vietu nominācijā Pilsētas izglītības iestād>>

>>

01/20/2021 Krāsains sniegs

Vai sniegs var būt krāsains? Jā! "Sniega nedēļas" ietvaros PII "Pīlādzītis" notika vairākas aktivitātes, bērni veidoja sniegavīrus un dažādas citas sniega skulptūras, iesaistījās Sniega dienas konkursos u.c. Bet kreatīvākā bija sniega mākslas studija 6.grupā, jo sakarā ar lielu a>>

>>

01/14/2021 Gatavojoties Sniega dienai

Jau kādu laiku visā pasaulē pēc Starptautiskās slēpošanas federācijas iniciatīvas tiek aizvadīta „Pasaules sniega diena”, kurā dažādos sportiskos un atraktīvos veidos cilvēki tiek iepazīstināti ar ziemas sporta daudzveidību, dodot iespēju izmēģināt spēkus piedaloties dažādās aktivitātēs. 2021.gadā S>>

>>

01/07/2021 Paldies diena 2021

Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” jau desmito gadu turpina iesākto tradīciju-  sagaidot 11. janvārī Paldies dienu, administrācija sirsnīgi pateicas iestādes darbiniekiem, bērniem, viņu vecākiem un citiem līdzcilvēkiem, kuri atbalsta iestādi un dod spēku būt tādiem, kādi mēs esam! (Varbūt kāds p>>

>>

01/07/2021 Sertifikāts par dalību Eiropas Skolu sporta dienas projektā

04.01.2021. iestāde no HSSF prezidenta (Hungarian School Sport Federation)  saņēma sertifikātu par dalību Eiropas skolu sporta dienā, kā apliecinājumu dalībai Eiropas Skolu sporta dienas projektā - EUROPEAN SCHOOL SPORT DAY.>>

>>

01/07/2021 Iestāde ir pievienojusies Nacionālajam Veselību veicinošo skolu tīklam

Kopš 01.01.2021. iestāde ir pievienojusies Nacionālajam Veselību veicinošo skolu tīklam (NVVST), kas sniegs dažādas iespējas veicināt un attīstīt veselību veicinošu vidi izglītojamajiem, viņu vecākiem un personālam.>>

>>

12/23/2020 Ziemassvētku pasākumi

      Šogad  iestādes bērni svinēja Ziemassvētkus nedaudz savādāk, nekā iepriekš, bet tomēr jautri!    Ar 11.grupas bērniem darbojās Ziemassvētku Rūķi  un Ziemeļbriedis un Salaveča apsveikumu bērni saņēma video formātā;        1.grupas b>>

>>

12/15/2020 Ziemassvētku pasākumi

21.12. - 23.12. notiks pasākumi bērniem ārā vai telpās; Latvijas valsts kultūras mantojuma apguve sadarbībā ar vecākiem (tiešsaistē) 21.12.  plkst. 9:30 - 11.grupai (aktu zālē)plkst. 10:00 - 1.grupai (grupā)plkst. 10:30 - 2.grupai (ārā) 22.12. plkst. 9:30 - 6.grupai (grupā)plkst. 10:00 >>

>>

12/15/2020 Steigsim darīt labus darbus!

Palīdzēsim savākt 6000 eiro! >>

>>

12/15/2020 ZIEDOJUMU AKCIJAS REZULTĀTI

Ziedojumu akcijā no „Pīlādzītis” skaidrā naudā uz 2020. gada 15. decembri  kopā savākti 510 eiro  Marikas Žurilas un Sandras Bites rehabilitācijai: ·      355.00 eiro Marikai Žurilai  ·      155.00 eiro Sandrai Bitei LIELS PALDIES >>

>>

12/15/2020 Ziemassvētku gaidīšanas laiks

Gada gaidītākie, paši gaišākie un burvīgākie svētki ir Ziemassvētki. Pateicoties Ziemassvētku gaidīšanas laikam, "Pīlādzītis" telpas un teritorija kļūst pasakaini skaistas – izrotātās eglītes, dekorācijas katrā stūrī liek iegrimt svētku atmosfērā. Bērni mācās Ziemassvētku dziesmas, rotaļas>>

>>

12/07/2020 Ārkārtējās situācijas laikā līdz 11.janvārim

Otrdien, 2020. gada 1.decembrī, valdība nolēma līdz 2021. gada 11. janvārim pagarināt ārkārtējo situāciju. Stingrāki drošības pasākumi tiek ieviesti arī izglītības jomā. Klātienē mācību process drīkst notikt bērnudārzos. No 3. decembra bērnudārzos strādājošajiem visu laiku jānēsā maskas (atrodot>>

>>

12/07/2020 Piparkūku nedēļa 2020

Piparkūku nedēļā, Latvijas valsts kultūras mantojuma apguves ietvaros, iestādes bērni mācās cept piparkūkas.

>>

11/30/2020 Spēle "Krāslavas loki"

1923. gada 16. aprīlī Latvijas valdība Krāslavas miestam piešķīra pilsētas tiesības. Gatavojoties pilsētas dzimšanas dienai, aicinam visus interesentus to aktīvi izzināt, piedaloties kustību orientēšanās spēlē "Krāslavas loki". Spēles uzdevums ir ģimenei izveidot individuālu maršrutu pils>>

>>

11/24/2020 "Pīlādzītis" dzimšanas diena

24.novembrī svinējām „Pīlādzītis” 34. dzimšanas dienu grupu pasākumos – mērķtiecīgi iesaistot bērnus svētku gaitas plānošanā un organizēšanā.>>

>>

11/23/2020 ZIEDO DROSMES KASTEI

"Pīlādzītis" atbalsta Krāslavas māmiņu kluba dalību "Drosmes kastes" akcijā un aicina ziedot DROSMES KASTEI - bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Onkoloģijas nodaļai. PII "Pīladzītīs" 2. un 12. grupiņas ģērbtuvēs ir kastes, kurās var atstāt mantas Drosmes kastei>>

>>

11/17/2020 Valsts svētki "Pīlādzītī"

2020.gada 17.novembrī "Pīlādzītis" svinēja Latvijas Valsts svētkus. Šogad aprit 102. gadadiena kopš Latvijas Republikas neatkarības proklamēšanas. Pasākumu svinēšana notika grupu kolektīvos ar mērķi turpināt apgūt Latvijas valsts kultūras mantojumu. Šoreiz svētku moto bija "Nāc gavilē>>

>>

11/12/2020 Svinēsim valsts svētkus droši!

Patriotu nedēļā pīlādzēni dodas ekskursijās. Bērni izzina tuvāko apkārtni, iet pastaigās un iepazīstas ar dzimto pilsētu. Svinēsim svētkus atbildīgi, saudzējot sevi un apkārtējos un vienlaikus radot svētku prieku un noskaņu visapkārt. Dodamies pārgājienos svaigā gaisā, izzināsim Latviju un svinēsim >>

>>

11/11/2020 Krāslavas novada domes priekšsēdētāja apsveikums

Šodien, Lāčplēša dienā, atminēsimies mūsu tautas brīvības cīņas. Kamēr latviešu tauta pastāvēs, tā pieminēs šo dienu.11.novembris simbolizē mūsu tautas gribasspēku, vienotību, degsmi un izturību.Šī diena liek mums mācīties, ka brīvība ir nemitīgi jāuzrauga un jāsargā. Audzināsim savos bērnos ci>>

>>

11/10/2020 Patriotu nedēļa

Dabā novembris ir gada tumšākais un drūmākais mēnesis, bet Latvijas valstij un tās cilvēkiem tas ir gaišas atceres un priecīgu svētku laiks. Staro Krāslava un Latvija, staro cilvēki un viņu iedegtās svecītes, jo klāt ir Patriotu nedēļa!

>>

11/10/2020 Mārtiņi, Mārtiņi, ziemai vaļā vārtiņi!

2020.gada 10.novembrī "Pīlādzītis" 10.grupas bērni svinēja Mārtiņus. Tie tiek svinēti par godu ziemas sākumam. Līdz šai dienai jābūt pabeigtiem visiem lauku darbiem, jo no Mārtiņdienas zeme dodas ziemas atpūtā. Un tāpēc visi šodien arī varēja papriecāties, padejot – jo visi smagie un grūti>>

>>

11/09/2020 Ziemeļvalstu Literatūras nedēļa pašiem mazākajiem lasītājiem

9. novembrī "Pīlādzītis" 11 grupā bija  lielā lasīšanas diena: bērni piedalījās Rīta stundā pašiem mazākajiem lasītājiem - Kristinas Rošiftes grāmatas "Visi skaitās" kopīgā lasīšanā. Visi skaitās" ir inovatīva skaitāma un skatāma grāmata, kuru gan uzrakstījusi, gan>>

>>

11/07/2020 Superputras karaļi un karalienes 2020

Katru gadu "Pīlādzītis" oktobra mēnesī piedalās Putras programmā: svinam Putras dienu un pasludinām oktobri par Putras mēnesi. Šogad Putras programma notika jau 8 gadu un tika veltīta labiem darbiem! Visu oktobra mēnesi mūsu iestādes bērni tradicionāli piedalījās putru ēšanas konkursā, lai>>

>>

11/05/2020 Outdoor Classroom Day 2020

5.novembrī "Pīlādzītis" iesaistījās Vispasaules āra nodarbības dienā, kas ir globāla kampaņa, kas notiek visā pasaulē, liekot uzsvaru uz nodarbībām un mācībām ārpus telpām. Outdoor Classroom Day iesaistās izglītības iestādes, kuras atbalsta mācību procesa jēgpilnu sasaistīšanu ar darbošano>>

>>

11/01/2020 Karjeras nedēļa 2020

No 26. līdz 30.oktobrim, Karjeras nedēļas 2020 ietvaros, "Pīlādzītis" 11., 12., 10., 4., 8., 7.grupu bērni iepazinās ar vecāku profesijām. Karjeras nedēļas procesā pieversām uzmanību tikumu un vērtību veidošanai. Aktivitātes grupās: Bērni ar lepnumu stāstīja par savu vecāku darbavietām,>>

>>

10/28/2020 Cūkmena detektīvu viktorīnas

2020./2021.mācību gadā "Pīlādzītis" audzēkņi turpina apgūt AS "Latvijas valsts meži" ekoprogrammu 5 līdz 7 gadus jauniem bērniem. Tās mērķis ir rosināt bērnos atbildību pret vidi, vairojot izpratni par vērtīgo un lieko dabā. Bērni kopā ar pedagogiem programmas ietvaros soli pa so>>

>>

10/15/2020 Vispasaules roku mazgāšanas diena

15.10. 2020. "Pīlādzītis" bērni atzīmēja Vispasaules roku mazgāšanas dienu un kopā ar Mazo Nāriņu un Astoņkāju apguva roku mazgāšanas 8 soļus, atkārtoja kad un kāpēc vajag mazgāt rokas, noskatījās animāciju par Misteru Ziepiņu un par aktīvu dalību saņēma ziepes un uzdevumu burtnīcu "Z>>

>>

10/12/2020 Superputras varoņu svētki

2020.gada 12.oktobrī "Pīlādzītis" Superputras varoņi svinēja Starptautisko Putras dienu: atskaitījās par Superputras varoņu labiem darbiem, gāja rotaļās kopā ar Supervaronēm Gotiņām Raibalītēm un nodziedāja pateicības Putras dziesmas bērnudārza Supervaronēm - Pavārēm, kas gatavo ļoti garsī>>

>>

10/08/2020 Ierobežojumi pulciņu darbā

Sakarā ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem, kas jāpilda, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību izglītības iestādēs - līdz 25.10.2020. tiks pārtrauktas nodarbības sekojošos interešu pulciņos: angļu valoda, latviešu valoda, medijpratība, ritmika, balles dejas, tautu dejas. Citos pulciņ>>

>>

10/06/2020 Zinīšu laboratorijas jaunumi 2020.gada rudenī

Šodien 8.grupas bērniem bija pirmā nodarbība ZINĪŠU laboratorijā. Bērni iepazinās ar kārtības noteikumiem, kuri jāievēro darbojoties, un pēc nelielas instruktāžas, bērni iegrima pētīšanas procesā. Bērni pētīja gaisu, iepazinās ar gaisa īpašībām, attīstīja uztveri un uzmanību, pilnveidoja patstāv>>

>>

10/01/2020 ZIŅO CŪKMENA DETEKTĪVI NO 11.GRUPAS

Krāslavas PII ,,Pīlādzītis’’ 11.grupas Cūkmena detektīvu rudens pārsteigumu pilnajā pārgājienā uz Vārnu mežu tas bērniem dāvāja tik daudz ko vērot, atrast un saskatīt! Bērni vēroja kokus, dažādu koku stumbru mizu, salīdzināja skujas, čiekurus, lapas. Atrada un apskatīja dažādas sēnes, priecājās >>

>>

10/01/2020 Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020

Uzsākam "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas" 2020. gada grāmatu kolekcijas vērtēšanu! Programmā piedalīsies 11., 12. 8.grupu bērni un skolotājas.>>

>>

09/30/2020 Ekskursija uz skolu

Ekskursija uz skolu. Tradicionāli mācību gada sākumā mūsu iestādes sagatavošanas grupas bērni dodas aizraujošā mācību ekskursijā uz skolu. Tas ir veids, kā dažādot mācību procesu pirmsskolā un iepazīstināt bērnus ar skolas dzīvi. Tieši ar šādu mērķi 29.septembra rītā 11.grupas bērni ar skolotāj>>

>>

09/29/2020 Miķeļdiena

2020.gada 29.septembrī "Pīlādzītis" 7. un 10.grupu bērni svinēja Miķeļdienu; gāja rotaļās, dziedāja dziesmas, skandināja tautasdziesmas, cienājās ar augļiem un mIķeļmaizi. Bērni arī palīdzēja savest kārtībā savu pastaigu laukumu teritorijas un sagrāba kaudzēs koku nokritušas lapas. Arī>>

>>

09/28/2020 Putras diena

12.10.2020. iestādes aktu zālē notiks pasākums bērniem "Putras diena"  plkst. 9:00 - 11.grupa plkst. 9:20 - 12.grupa plkst. 9:40 - 8.grupa plkst. 10:00 - 4.grupa plkst. 10:20 - 7.grupa plkst. 10:40 - 10.grupa Visas citas grupas - grupu telpās.>>

>>

09/28/2020 Drošas emocionālās piesaistes nozīme bērna dzīvē, tās veicināšanās paņēmieni

Bezmaksas kursi (6 st.) pedagogiem un vecākiem.>>

>>

09/28/2020 Logopēdisko problēmu identificēšana un korekcija ar Montesori metodēm

Kursi (6 st.) pedagogiem, vecākiem un ikvienam, kura darbs un ikdiena ir saistīta ar komunikāciju ar bērniem.>>

>>

09/23/2020 Cūkmena detektīvi 2020./2021.mācību gadā

Šogad "Pīlādzītis" 11., 12., 8. grupiņas ir pieteikušas dalībai AS “Latvijas valsts meži” (LVM) veidotajā ekoprogrammā “Cūkmena detektīvi”, kas jau vairākus gadus tiek īstenota ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu projekta "Nemēslo mežā" ietvaros. Pirmskolas i>>

>>

09/18/2020 Pasaules talka - Laimes koki Latvijai

2020.gada 19. septembra World Cleanup Day jeb Pasaules talkas ietvaros, kuras mērķis ir apvienot cilvēkus cīņā ar globālo piesārņojumu un klimata pārmaiņām, Latvijas iedzīvotāji tiek aicināti pievienoties ar koku sēšanas un stādīšanas akciju “LAIMES KOKI”. Lai katra tās ietvaros iesētā sēkla vai i>>

>>

09/18/2020 Olimpiskā diena 2020

"Pīlādzītis" jau vairākus gadus piedalās Olimpiskās dienas aktivitātēs. Šogad, popularizējot veselīgu dzīvesveidu un godīgas spēles principus, Latvijas Olimpiskā komiteja organizēja Olimpisko dienu” 18.septembrī. Pasākums bija veltīts Starptautiskās Olimpiskās komitejas dibināšanai. &qu>>

>>

09/17/2020 Realizēts vecāku projekts

Pateicoties Oksanas Mateijas iniciatīvai šovasar PII „Pīlādzītis” 12. grupas laukumā un nojumē tika realizēts labiekārtošanas projekts ar Krāslavas novada domes atbalstu 600.00 eiro apmērā konkursa ietvaros "Iedzīvotāji veido savu vidi". Jauni atribūti atbilst jaunajai mācību pieejai, kura>>

>>

09/14/2020 Par pulciņiem

Cien, vecāki! Sakarā ar epidemioloģisko situāciju, nodarbības pulciņos būs tikai katrai grupai atsevišķi. Tāpēc pulciņu darbs varēs notikt, ja no vienas grupas pulciņu apmeklēs vismaz 7 bērni.   2020./2021. mācību gadā iestāde piedāvā sekojošus papildus pulciņus: Log>>

>>

09/10/2020 Sveicieni Tēvu dienā!

Septembra otrajā svētdienā - 13. septembrī mēs atzīmēsim ikgadējo Tēva dienu. Tā ir oficiāla svētku diena Latvijā, kuru atzīmē, lai pievērstu uzmanību tēva lomai bērnu audzināšanā. Kas tad īsti ir Tēva diena? Tēva diena tiek definēta kā svētki, kas veltīti tēva lomas godināšanai ģimenē u>>

>>

09/01/2020 SVEICIENI ZINĪBU DIENĀ!!!

Klāt atkal 1.septembris! Ar krāsainiem ziediem rokās durvis vēra mazie ,,pīlādzēni’’, lai pēc vasaras satiktu savus draugus un skolotājas, dalītos vasaras piedzīvojumos, kopā ietu rotaļās, apgūtu jaunas zināšanas. 11.grupas bērni pulcējās zālē uz svinīgo brīdi. Ciemos pie bērniem bija atnākusi Zinīb>>

>>

08/31/2020 VASARAS PROJEKTS 6.GRUPĀ

       Jaunas zināšanas un prasmes vieglāk un pamatīgāk var apgūt tieši praktiskajās nodarbībās - un DABA ir tas lieliskais līdzeklis, kas to var nodrošināt.            6.grupas bērniem projekta ietvaros pēdējā mēneša tēma bija “>>

>>

08/26/2020 Sveiciens Zinību dienu sagaidot!

Jau koku zaros sāk iemirdzēties dzeltenas lapas, kuras sveicinot mūs ar rudenīgu melodiju  stāsta, ka septembris drīz būs klāt. Būs klāt  arī jaunais mācību gads - jaunu iespēju, jaunu ideju un cerību laiks.  Cienījamie "Pīlādzītis" audzēkņi, audzēkņu vecāki, skolotājas un >>

>>

08/26/2020 Pārgājiens uz bibliotēku

24.augustā 11.grupas bērni devās uz Krāslavas bibliotēku. Krāslavas novada centrālās bibliotēkas pagalmā  notika pasākums ,,Mana vasara-droša vasara’’, kas tapa sadarbībā ar  Krāslavas novada pašvaldības policiju. Vasaras sākumā bērni iesniedza zīmējumus konkursam ,,Mana vasara-droša vasar>>

>>

08/24/2020 Kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības

Svarīga informācija - LASĪT VISIEM IESTĀDES APMEKLĒTĀJIEM!!!

>>

08/22/2020 Noteikumi apmeklētājiem no 1.septembra

Uzmanību visiem apmeklētājiem no 1.septembra!>>

>>

08/15/2020 „Pīlādzītis” piedāvā darbu uz 0.5 likmes izglītības psihologam

Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” piedāvā darbu uz 0.5 likmes izglītības psihologam no 2020./2021. mācību gada 1.septembra Pienākumi: Veikt individuālo darbu ar izglītojamajiem. Sagatavot atzinumus pedagoģiski medicīniskajai komisijai.Sadarboties ar izglītojamo vecākiem, lai sniegtu>>

>>

08/14/2020 Jauni atribūtii 12. grupas laukumā

Bērnudārzā "Pīlādzītis" 12.grupiņas laukumā notiek pārvērtības. Uz nojumes grīdas parādījās jautras spēles, tiek atjaunota smilšu kaste un metāla trepes. Bērnu laukumā parādīsies arī pavisam jaunās konstrukcijas, lai bērnu brīvais laiks ārā būtu vēl jautraks un vienlaicīgi izzinošs. Paldie>>

>>

08/09/2020 Iegūstam jaunu pieredzi vasaras projektos!

4., 7., 12 grupas audzēkņi paplašināja zināšanas, prasmes un iemaņas darbojoties uz dažādām caurspīdīgām virsmām (plēve, plastmasa, stikls, audums). Gleznoja, krāsoja, batikoja, zīmēja ar krāsainu cukurūdeni. Vēroja, kā mainās attēls nomainot fonu, zīmējot no abām pusēm, samiksējot sižetu. Lūk, mūsu>>

>>

08/07/2020 Meža detektīvi turpina darboties!

11.grupas bērni ir ne tikai lieli ceļotāji. Šoreiz bērni darbojās mākslas jomā,no meža atnestajiem zariņiem tapa īsti mākslas darbi. Šonedēļ bērni iejutās ogu lasītāju lomās, lasīja mellenes un secināja, ka ogas lasīt grūti, darbs padodas lēni. Bērni garšoja, salīdzināja, skaitīja, rēķināja, prognoz>>

>>

08/07/2020 Vasaras projekts "Kukaiņi"

1.gr. un 2.gr. bērni turpina iepazīt un pētīt pļavas kukaiņu pasauli. Apspēlē tos rotaļās , dziesmās un dejās.>>

>>

08/07/2020 Mans vasaras projekts "ŪDENS"

Kad, ja ne vasarā var laistīties ar ūdeni, skriet basām kājām un vēlāk izbaudīt ūdens peldes, gatavot ūdens limonādes un vēl izdomāt visādas izdarības ar ūdeni. Tieši tāpēc šovasar 5. un 12. grupu bērniem bija iespēja daudz darboties ar ūdeni- bērni laistīja puķes un krūmus grupas laukumā, mazgāja l>>

>>

08/07/2020 VASARAS PROJEKTS "KUKAIŅI"

8. un 10.grupas bērni turpina iepazīt, pētīt un salīdzināt kukaiņus!>>

>>
Displaying results ###SPAN_BEGIN###%s to %s out of ###SPAN_BEGIN###%s

Jaunākās ziņas

Bērnu, jauniešu un vecāku lasīšanas žūrija 2021

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) izveidotā un vadītā lasīšanas ...

>>

Iedzīvotāji veido savu vidi – jauns objekts iestādē

Krāslavas novada pašvaldības projektu konkursa "Iedzīvotāji...

>>

Zinību diena

Zinību diena, dažreiz saukta arī par 1. septembri, ir diena, kurā...

>>