11/10/2023 15:04

Mārtiņdiena

Kas dimd, kas rīb Ap istabiņu? Mārtiņa gailīši Dancīti veda, Mārtiņu vakaru Gaidīdami. 10. novembris – Mārtiņa diena, kas tiek uzskatīta par rudens beigām un ziemas sākumu. Mēdz teikt, ka Mārtiņdiena atver ziemai vārtus. Līdz šai dienai jāpabeidz visi rudens darbi, jānokuļ labība, jāapar zeme. Zeme dodas atpūtā. Jautri un skanīgi tika nosvinēti Martiņi "Pīlādzītī": Mārtiņbērni no 4. un 8.grupām piepildīja ar skaņu visas iestādes telpas, lai padzītu prom visu ļauno.

Jaunākās ziņas

"Pīlādzītim" - 37!

Mūsu “Pīlādzītim” dzimšanas diena! 24.11.2023. bērnudārzs...

>>

Mana dažādā — vienīgā Latvija

21.11.2023. iestādes bērni vienojās svinīgā koncertā par godu...

>>

Maize - mūsu vērtība

10.grupas bērni apsprieda tēmu par maizi, kā Latvijas materiālās un...

>>