Lieldienas

06.04.2021. plkst. 10:00

Lieldienu svētku pasākumi ārā 7., 11., 4., 8., 10., 12.grupās.

Lieldienu radošās darbnīcas telpās - 1., 2., 6., 5.grupās.

Aicinājums izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem