Bateriju vākšanas konkurss

iestāde piedalās konkursā "Tīrai Latvijai". Izlietotās baterijas lūgums nodot grupas skolotājām.

Vingrošana bērniem ar fizioterapeiti

Veselības nedēļa oktobrī

„Pīlādzītis” piedāvā darbu uz 0.5 likmes izglītības psihologam

Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” piedāvā darbu uz 0.5 likmes izglītības psihologam no 2020./2021. mācību gada 1.septembra

Pienākumi:

 • Veikt individuālo darbu ar izglītojamajiem.
 • Sagatavot atzinumus pedagoģiski medicīniskajai komisijai.
 • Sadarboties ar izglītojamo vecākiem, lai sniegtu atbalstu bērniem attīstības veicināšanā.
 • Sadarboties ar pārējo atbalsta personālu.
 • Konsultēt pedagoģisko personālu Individuālo Plānu sastādīšanā.
 • Novērtēt bērnu gatavību mācībām skolā.

No Jums sagaidām:

 • Teicamas saskarsmes un sadarbības spējas un vēlmi sadarboties kopīgu mērķu sasniegšanai.

Mēs piedāvājam:

 • Darbu radošā, aktīvā kolektīvā;
 • 0.5 slodzes darbu;
 • Atalgojumu (790 EUR par likmi);
 • Iespējas profesionāli pilnveidoties un augt mērķtiecīgā kolektīvā;
 • Sociālās garantijas.

Papildus informācija: 65622249, iestādes vadītāja

Mūsu adrese: Krāslavas novada PII „Pīlādzītis”, Aronsona iela 1, Krāslava, LV -5601

 

Pieteikties, sūtot CV un motivācijas vēstuli uz: piladzitis@kraslava.lv