Lekcijas mazo bērnu vecākiem

Bērnu veselības buss

Lasi un laimē!

Aicinājums tēviem un vīriešiem - izlasi sešas grāmatas no lasīšanas žūrijas kolekcijas un laimē kādu no balvām!

Maija Laukmane "Cik labi"

Es domāju un domāju,

Cik pasaule ir liela,

Cik bite ziedā maziņa,

Cik trokšņaina ir iela,

Cik labi, ka man mamma ir,

Cik labi, ka ir tētis

Un vectētiņš, kurš vakaros

Mīl debesmalu pētīt.

Cik labi, ka man mamma ir

Un ka man tētis blakus,

Cik labi, ka ir atbildes,

Kad samulsis ko prasu.