Olimpiskā diena 2024

“Olimpiskā diena 2024” tiek rīkota godinot Starptautiskās Olimpiskās komitejas un Latvijas Olimpiskās komitejas dibināšanas dienu.

Devīze - “Izaugt #sportiņā!”

“Olimpiskā diena” - 2024.gada 26.aprīlī.

1. “Olimpiskā stunda” – 2024.gada 26.aprīlis plkst.09:30 (45 min, tiešsaistē)

2. “Olimpiskās dienas” vingrojums – 2024.gada 26.aprīlis plkst.11:00

Programmā:

1. Pasākuma atklāšana (dalībnieku nostāšanās, uzrunas, svinīga LOK karoga pacelšana);

2. Dalība “Olimpiskajā stundā” un kopīgā “Olimpiskās dienas” vingrojumā;

3. Brīvas izvēles pasākumi - kustību rotaļas, aktivitātes un spēles pastaigu laikā.

4. “Olimpiskās dienas 2024” noslēguma ceremonija, apbalvošana.

 

Zīmējumi - “Olimpiskās spēles “Parīze 2024”” tiek zīmēti uz A4 formāta lapas; jānorāda autora: - vārds, uzvārds; - vecums; - izglītības iestāde; - pašvaldība; - uz katra darba kontaktinformācija, ar ko sazināties par konkursu apbalvošanu.

Lielā Talka 2024 "Pīlādzītī"

 

Aprīlī talkosim "Pīlādzītī" - sakopsim iestādes teritoriju un pagrabus; veiksim labiekārtošanās darbus.

Mūsu talka ir iekļauta Lielās talkas kartē! Ja Tu esi "Pīlādzīša" saimes draugs, kolēģis vai audzēkņu vecāks - pievienojies mūsu talkotāju komandai!

Gribu iet skolā!

LATVIJAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU UN SĀKUMSKOLAS PEDAGOGU PIEREDZES APMAIŅAS UN SADARBĪBAS VEICINĀŠANAS PASĀKUMI „GRIBU IET SKOLĀ!” - Krāslavas novada PII "Pīlādzītis" un Varavīksnes vidusskolas pedagogu sadarbība.

 

22.04. plkst. 9.00 "Varavīksnes" vidusskolā - Integrēta latviešu valodas stunda 1.klasē. Temats : Aprīlis -kārtības un pavasara mēnesis! SR: skolēni spēs veidot izpratni par dabā notiekošo pavasarī, tiks pilnveidota tekspratība.

 

25.04. plkst. 9.00 "Pīlādzītī" - Integrētā latviešu valodas apguves rotaļnodarbība pirmsskolā; Temats: Pastāsti man! SR: Veido secīgu un detalizētu stāstījumu, izmantojot lietvārdus, darbības vārdus un īpašības vārdus.

21.05. plkst. 9.00 "Pīlādzītī" - LVA sadarbības pasākuma “Gribu iet skolā!” seminārs. Analizēt atklātās nodarbības/stundas;

Apspiest pirmsskolas absolventu gatavību mācībām latviešu valodā: prasības uzsākot mācības 1.klasē (runas prasmes, lasīšanas prasmes, rakstīšanas prasmes); apspriest vispārizglītojošo skolu 1.klašu skolēnu gatavību pamatizglītības satura apguves uzsāksanai; izpētīt 1.klases latviešu valodas mācību grāmatas un darba burtnīcas; sagatavot ieteikumus pedagogiem un pirmsskolas bērnu vecākiem par nepieciešamo latviešu valodas prasmes līmeni bērniem, kuri nākamajā mācību gadā uzsāks mācības 1. klasē

Atskaites koncerti

14., 15., 16.maijā plkst 15.30 - Mātes un ģimenes dienu Krāslavas novada PII "Pīlādzītis" talantu atskaites koncerti

Ko tu zini par Latviju?

3.maija plkst. 10.00 - viktorīna sagatavošanas grupu bērniem, veltītā Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai IZM projekta ietvaros “Mana dažādā- vienīgā Latvija”

Starptautiskā ūdens drošības diena

9.maijā plkst. 10.00 Starptautiskā ūdens drošības diena, pasākums bērniem – 5., 10., 11., 12.gr.; tikšanās ar biedrību "Poseidons".

 

 

Leļļu teātris "Pasaka par Diegabiksi"

10.maijā plkst. 9.10 - leļļu teātra izrāde "Pasaka par Diegabiksi"

Ieejas maksa: 3.00 eiro

Bezmaksas konsultācijas pie speciālistiem