Pedagoģiski medicīniskās komisijas darbs

Krāslavas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas darbs - 23.08.2021. - PII "Pīlādzītis" pieteiktie audzēkņi

  • Komisijas darba laiks:     09:00 - 15:00

    Komisijas norises vieta: "Pīlādzītis"

Maija Laukmane "Cik labi"

Es domāju un domāju,

Cik pasaule ir liela,

Cik bite ziedā maziņa,

Cik trokšņaina ir iela,

Cik labi, ka man mamma ir,

Cik labi, ka ir tētis

Un vectētiņš, kurš vakaros

Mīl debesmalu pētīt.

Cik labi, ka man mamma ir

Un ka man tētis blakus,

Cik labi, ka ir atbildes,

Kad samulsis ko prasu.