2023.gada vasaras nometnes dienasgrāmata

Šogad no 24. līdz 28.jūlijam biedrība „Pīlādzītis klubs” organizēja dienas nometni “Kusties, baudi, sapņo!” 25 novada bērniem vecumā no 6 līdz 8 gadiem Krāslavas novada pašvaldības īstenotā ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/097 „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilaksei Krāslavas novadā” ietvaros.

Katru dienu bērni sāka ar aktīvu rīta rosmi un kustību rotaļām. Nometnes laikā bērni atsauca atmiņā veselīga dzīvesveida pamatprincipus, pārrunāja higiēnas normas un uzzināja, kas ir emocionālā veselība. Bērni paši gatavoja un ārī labprāt apēda veselīgus augļu salātus, zīmēja savas emocijas un mīļāko veselīgo ēdienu un daudz laika pavadīja ārā rotaļājoties, aktīvi izmantojot batutu un dārza spēļes. Bērniem tika organizētas nodarbības galda tenisā un praktiskās nodarbības “Barboleta” līdzsvara platformas izmantošanā garīgās veselības un prāta attīstībā, kas bērniem šķita īpaši interesanta.

Spītējot nelabvēlīgiem laikapstākļiem, bērni devās arī pastaigā pa Krāslavu un darbojās uz āra trenažieriem, apmeklēja Grāfu Plāteru pils parku un aktīvi izstaigāja bērnu trasīti. Bērniem tika nodrošinātas siltas un garšīgas pusdienas kafeinīcā “Mārīte”, kā arī no rītiem, jau par tradīciju kļuvusī tējas dzeršana ar kādu gardumu.

Nometnes mērķi ir izpildīti, bērni tika izglītoti vienkāršā, saprotamā un interaktīvā veidā par veselīgu dzīvesveidu un tā ietekmi uz viņu veselību, it īpaši, akcentējot fizisko aktivitāšu, veselīga uztura un primārās profilakses lomu cilvēka veselībā un to ietekmi uz sirds un asinsvadu saslimšanu, kā arī garīgās veselības nozīmi. Nometņu laikā bērni apguva zināšanas neformālā vidē par veselību veicinošām un slimību profilakses darbībām, kā arī ieguva prasmes veselīgam dzīvesveidam ilgtermiņā.

 

Liels paldies visiem nometnes dalībniekiem un skolotājām.

Nometnes vadītāja Velta Tiško.

 

Sākās reģistrēšana vasaras nometnei 2023

24.07.23.-28.07.23.; plkst. 9:00 – 14:00

 

Nometnes mērķis: vienkāršā, saprotamā un interaktīvā veidā izglītot bērnus par veselīgu dzīvesveidu un tā ietekmi uz viņu veselību, it īpaši, akcentējot fizisko aktivitāšu, veselīga uztura un primārās profilakses lomu cilvēka veselībā un to ietekmi uz sirds un asinsvadu saslimšanu, kā arī garīgās veselības nozīmi. Nometņu laikā bērni iegūs iespēju apgūt zināšanas neformālā vidē par veselību veicinošām un slimību profilakses darbībām, kā arī iegūt prasmes veselīgam dzīvesveidam ilgtermiņā.

Nometnes dalībnieki: Krāslavas novada bērni vecumā no 6 līdz 8 gadiem.

Dalībnieku skaits – 25. Nometnes darba valoda: latviešu

 

Nometnes organizētājs:

Biedrība "Pīlādzītis klubs" reģ. Nr. 40008227823

Adrese: Aronsona iela 1, Krāslava, LV-5601

tel. 28371980

e-pasts: elena.vorosilova@inbox.lv

Svarīgā informācija

  •   Dalībnieki ne ātrāk kā 7 dienas pirms Nometnes darbības sākuma saņem ģimenes ārsta izziņu, kurā apliecināts, ka bērnam nav infekcijas slimību pazīmes un viņš nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai to kontaktpersonām. Ārsta izziņu iesniedz pirmajā nometnes dienā Nometnes personālam.

 

            Uz NOMETNI līdzi ņemamās mantas:

  • laika apstākļiem atbilstošs apģērbs un apavi;
  • galvassega (karstam laikam);
  • mugursoma.

Dokumenti

  • Līdz dalībai nometnē jābūt iesniegtai obligātajai dokumentācijai par dalībnieku:
  • - iesniegums;
  • - līgums ar vecākiem (2 eks.);
  • - ārsta zīme ne vecāka par 7 dienām, kurā norādīts dalībnieka veselības stāvoklis un kurā apliecināts, ka bērnam nav infekcijas slimību pazīmes un viņš nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai to kontaktpersonām. Ārsta izziņu iesniedz pirmajā nometnes dienā Nometnes personālam.