Līgums par pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojumu sniegšanu

Par Krāslavas pilsētas izglītības iestāžu pirmsskolas izglītojamo ēdināšanas maksu

Atlaides daudzbērnu ģimenēm

2016./2017.mācību gadā bērnu uzturēšanas maksas atlaides iestādes audzēkņiem no daudzbērnu ģimenēm, ja bērnu uzturēšanas maksu neapmaksā pašvaldības:

•              10% - ja iestādi apmeklē viens bērns;

•              15% - ja iestādi apmeklē divi bērni;

•              25% - ja iestādi apmeklē trīs un vairāk bērnu