Bankas rekvizīti vecāku maksājumiem

Vecāki var veikt samaksu par bērna ēdināšanu Internetbankā.

 

Mūsu rekviziti:

Krāslavas novada pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis”

Reģ Nr. 90011337202 -

 

SEB BANKA AS

konta numurs LV12UNLA0055000238018

 

 

Par Krāslavas pilsētas izglītības iestāžu pirmsskolas izglītojamo ēdināšanas maksu