Par Krāslavas pilsētas izglītības iestāžu pirmsskolas izglītojamo ēdināšanas maksu

Par rēķinu apmaksu par izglītojamo ēdināšanu

Sakarā ar to, kā 01.04.2020. tika mainīta rēķinu par izglītojamo ēdināšanu izrakstīšanas un apmaksas kārtība, pēc iespējas rēķinu ir jāapmaksā tam cilvēkam, ar kuru ir noformēts līgums

Atlaides daudzbērnu ģimenēm

 

Krāslavas novada pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis”

2020. gada 20. novembra

Iestādes padomes lēmums:

 

2020./2021.mācību gadā noteikt bērnu uzturēšanas maksas atlaides iestādes audzēkņiem no daudzbērnu ģimenēm, ja bērnu uzturēšanas maksu neapmaksā pašvaldības:

•              10% - ja iestādi apmeklē viens bērns;

•              15% - ja iestādi apmeklē divi bērni;

•              25% - ja iestādi apmeklē trīs un vairāk bērnu.

Līgums par pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojumu sniegšanu