Bankas rekvizīti vecāku maksājumiem

Vecāki var veikt samaksu par bērna ēdināšanu Internetbankā.

 

Mūsu rekviziti:

Krāslavas novada pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis”

Reģ Nr. 90011337202 -

 

SEB BANKA AS

konta numurs LV12UNLA0055000238018

 

Pārskaitot maksu par bērna ēdināšanu maksājuma mērķī obligāti ir jānorāda RĒĶINA NUMURS, BĒRNA VĀRDS UZVĀRDS UN PERSONAS KODS.

 

 

Par Krāslavas pilsētas izglītības iestāžu pirmsskolas izglītojamo ēdināšanas maksu

Ar 22.12.2022. Krāslavas novada pašvaldības lēmumu vecāku maksa par bernu ēdināšanu no 01.01.2023. būs 2,70 eiro par pilnu dienu un 2.14 eiro par nepilnu dienu.

Obligātā izglītības vecuma (5-6-gadīgiem bērniem) ēdināšanas maksa tiek samazināta uz 50%.