Kā būt par vecāku 21. gadsimtā?

Kā izaudzināt laimīgu bērnu digitālajā laikmetā – tas ir gadsimta izaicinājums vecākiem un ne būt ne viegls, bet atbildīgs uzdevums arī pedagogiem.  Skolu psihologi un sociālie pedagogi no Krāslavas pamatskolas piedāvā individuālās konsultācijas un lekcijas skolēnu vecākiem, kas palīdzēs risināt jautājumus par mobilo tehnoloģiju lietošanu ģimenēs. Krāslavas pamatskolā darbojas programmas Kā būt par vecāku 21. gadsimtā? vēstneši, kuri var dalīties ar zināšanām savos novados par šodien ģimenēm tik aktuālo tēmu – kā veidot atbildīgus mobilo tehnoloģiju lietošanas paradumus un kā par šiem jautājumiem runāt ar bērniem.

Vēstnešu lekcijas paredzētas ģimenēm un skolotājiem, lai iedrošinātu veidot noturīgus un veselīgus paradumus digitālo ierīču izmantošanā.Tādēļ programmas vēstneši konsultēs par šādiem, vecākiem un pedagogiem tik svarīgiem, jautājumiem:

            bērnu audzināšanu digitālajā laikmetā,

            kā  iemācīt bērniem tehnoloģijas lietot atbildīgi,

            kā izveidot tehnoloģiju lietošanas noteikumus, kas darbojas,

            kāds ir kvalitatīvs, drošs, bērniem domāts saturs internetā,

           biežāk sastopamās psihoemocionālās grūtības bērniem sākumskolas vecumā.

 

 

Programma ir pieejama Krāslavas pamatskolā, kā arī ikvienai Latvijas skolai  vai pirmsskolas izglītības iestādei, sedzot lektora darba un transporta izmaksas. Lai pieteiktos Amigo iniciatīvas Laimīgām ģimenēm lekcijai “Kā veidot veselīgus digitālo ierīču lietošanas paradumus”, skolu, bērnudārzu un pašvaldību pārstāvji aicināti rakstīt e-pastu pieteikumi@remove-this.laimigamgimenem.lv

Kur meklēt palīdzību

Bērna labklājība ir mūsu visu kopīgs mērķis, tāpēc ikvienā situācija ir svarīgi konsultēties un, ja nepieciešams, savlaicīgi lūgt palīdzību.

Informāciju par to, kā bērnam klājas Jūs varat saņemt pie  audzinātāja, vai administrācijas. Vecākiem ir iespējams saņemt konsultāciju pie psihologa, logopēda un koriģējošās vingrošanas skolotājas.

 

 

Par pārkāpumiem izglītības iestādē varat konsultēties ar Izglītības kvalitātes valsts dienestā, kas  kontrolē ar izglītību saistīto normatīvo aktu ievērošanu ikvienā izglītības iestādē, neatkarīgi no tās dibinātāja.

          Izglītības kvalitātes valsts dienests
          Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14, Rīga, LV-1050
          Tālrunis: 67222504, 
          Fakss: 67228573, 
          E-pasts: ikvd@remove-this.ikvd.gov.lv
          Anonīmais tālrunis (automātiskais atbildētājs): 67358075

 

 

Konsultācijas par neskaidrajiem jautājumiem izglītībā, piemēram, par normatīvajos aktos noteikto, Jūs varat saņemt IZM informācijas centrā:

          Vaļņu ielā 2, Rīga, LV-1050
          Tālrunis: 67226209
          E-pasts: info@remove-this.izm.gov.lv

 

 

Neskaidros jautājumus par mācību saturu Jūs varat noskaidrot Valsts izglītības satura centrā:

          Valsts izglītības satura centrs

          Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050

          Tālrunis: 67216500;

          Fakss: 67223801;
          E-pasts: visc@remove-this.visc.gov.lv

PII "Pīlādzītis" ir pašvaldības padotībā, tāpēc atbildes uz daudziem jautājumiem varat saņemt, vēršoties pašvaldībā, Izglītības Pārvaldē.

Izglītības Pārvalde

Adrese: Skolas iela 7, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601

E-pasts: izglitiba(@)kraslava(.)lv

Lidija Miglāne - amats: vadītāja

Tālrunis:   +371-65620025

E-pasts: lidija.miglane(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

pirmdiena

13.00 - 17.00

Žanna drozdovska - amats: sociālā pedagoģe

Tālrunis:   +371-65620020

E-pasts: zanna.drozdovska(@)kraslava(.)lv

 

Krāslavas novada pašvaldības iestāde Sociālais dienests

Adrese: Grāfu Plāteru iela 6, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601

E-pastssocagentura(@)kraslava(.)lv

 

Vija Bārtule - amats: vadītāja

Tālrunis:   +371-65622528

Fakss:       +371-65622191

E-pasts: vija.bartule(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

pirmdiena:   14:00 - 17:00

ceturtdiena:  9:00 - 12:00

 

Krāslavas novada pašvaldības policija

Adrese:  Dīķu iela 5, Krāslava, LV-5601, Latvija

Tālrunis: +371-65622907

Fakss:     +371-65681772

E-pasts: pasvaldibas.policija(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

katru darba dienu: 8:00 - 9:00

_________________________

Pašvaldības policijas priekšnieks Pēteris Jacina

e-pasts: peteris.jacina(@)kraslava(.)lv

Krīzes situācijas

Lielākajā daļā institūciju darbojas uzticības tālruņi, uz kuriem gan bērni, gan pieaugušie var zvanīt un saņemt atbalstu un profesionāļu padomu sarežģītu situāciju risināšanā.

1. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) Pārrauga situāciju un sistēmu bērnu tiesību aizsardzības jomā. Uzticības tālrunis: 116111  www.bti.gov.lv

2. Sociālais dienests nodrošina sociālo palīdzību ikvienā pašvaldībā. Sociālais dienests garantē to, ka bērni, kuri mājās nesaņem atbalstu un aizsardzību, dažādās krīzes situācijās saņem to ar dienesta palīdzību. Katrā situācijā bērnam un ģimenei nepieciešamās palīdzības veids atšķiras, tāpēc dienestā strādā profesionāļi, kas spēj izvērtēt nepieciešamā pakalpojuma vajadzību.

Krāslavas novada Sociālais dienests

Adrese: Gr.Plāteru iela 6, Krāslava, Latvija, LV- 5601

tālrunis:  +371 65622528 e-pastssocagentura(etta)kraslava(punkts)lv

3. Bāriņtiesa Bāriņtiesas kompetencē ir aizstāvēt bērna personiskās intereses un tiesības attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām. Bāriņtiesa risina jautājumus, kas saistīti ar adopciju, mediāciju, aizbildnību, ārpusģimenes aprūpi, mantiskajām interesēm, izvērtēšanu utt. Vairāk par bāriņtiesas kompetencēm: http://www.barintiesuasociacija.lv/ko-der-zinat/kompetence

Ilona Bidzāne

bāriņtiesas priekšsēdētāja

adrese: Grāfu Plāteru iela 6, Krāslava, LV-5601, Latvija

tālrunis:   +371-65623319

mob.tālr.  +371-29873625

fakss:       +371-65623319

E-pasts: ilona.bidzane(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

pirmdiena:    13:00-16:00

otrdiena:       9:00 - 12:00

ceturtdiena:   9:00 - 12:00

 

4. Valsts policija aizsargā ikviena veselību, dzīvību, īpašumu, tiesības un brīvības. VP palīdzības tālrunis 110. VP mājaslapa bērniem un jauniešiem par drošības un prevencijas jautājumiem: http://www.sargi-sevi.lv/?id=106&sa=106

Krāslavas novada pašvaldības policija

 

Adrese:  Dīķu iela 5, Krāslava, LV-5601, Latvija

Tālrunis: +371-65622907

Fakss:     +371-65681772

E-pasts: pasvaldibas.policija(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

katru darba dienu: 8:00 - 9:00

Pašvaldības policijas priekšnieks Pēteris Jacina

e-pasts: peteris.jacina(@)kraslava(.)lv

 

pašvaldības policijas vecākais inspektors Mārtiņš Vanags

e-pasts: martins.vanags(@)kraslava(.)lv

 

pašvaldības policijas inspektore Karīna Jacina

e-pasts: karina.jacina(@)kraslava(.)lv

 

pašvaldības policijas kārtībniece Gaļina Kursīte

e-pasts: galina.kursite(@)kraslava(.)lv

 

pašvaldības policijas inspektore Jūlija Galasko

e-pasts: julija.galasko(@)kraslava(.)lv

 

pašvaldības policijas inspektors Deniss Ogņevs

e-pasts: deniss.ognevs(@)kraslava(.)lv

5. Izglītības iestāde nodrošina ne tikai mācīšanās un izglītošanās procesu, bet sniedz bērniem un viņu vecākiem arī atbalstu. "Pīlādzītī" tiek nodrošinātas psihologa konsultācijas, kas var palīdzēt rast risinājumu ikvienai personai, kas vēršas ar ziņojumu vai lūgumu pēc palīdzības.

6. Gadījumos, kad nepieciešama juridiska palīdzība jautājumu risināšanā, ir organizācijas, kas sniedz bezmaksas juridiskās konsultācijas:

  • Juridiskās palīdzības administrācija (www.jpa.gov.lv; 80001801, 67514224)
  • Latvijas Universitātes Juridiskās prakses un palīdzības centrs (67034591)
  • Biznesa augstskolas Turība Studentu juridisko konsultāciju birojs(67607726)

7. Sociālās rehabilitācijas institūcijas nodrošina sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vardarbībā cietušiem bērniem. Gadījumos, kad bērnam viņa dzīvesvietā nav droši, pakalpojums tiek sniegts institūcijā. Lēmumu par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanu bērnam, kurš cietis no vardarbības, pieņem pašvaldības sociālais dienests, balstoties uz psihologa vai sociālā darbinieka atzinumu.

Bērnu sociālās rehabilitācijas centrs "Mūsmājas" adrese: Pils iela 5, Krāslava, LV-5601, Latvija
 mob: +371- 29191510 - direktor;  mob: +371 -25612122 - grupa

e-pasts:   kmusmajas(@)apollo(.)lv

Rehabilitācijas centri, kas pašlaik sniedz valsts apmaksātus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vardarbībā cietušiem bērniem:

  • Latgales reģionālais atbalsta centrs ” Rasas pērles”: Rugāju novads, Egļusala, tālrunis: 65463494 e-pasts: rasas_perles@inbox.lv  www.rasasperles.lv
  • Dobeles sociālo pakalpojumu centrs: Dobele, Brīvības iela 11, tālrunis: 63721631, e-pasts: baibaspc@inbox.lv   www.dobele.lv
  • Nodibinājums Centrs “Valdardze”: Valmiera, Raiņa iela 9, tālrunis: 64220686, e-pasts: valdardze@inbox.lv   www.valdardze.lv
  • Talsu novada krīžu centrs: Talsi, Saules iela 7, tālrunis: 63291147, e-pasts: info@krizucentrs.lv   www.krizucentrs.lv
  • Nodibinājums “Zantes ģimenes krīzes centrs”: Skolas iela 4, Zantes pagasts, Kandavas novads, tālrunis: 26353631, e-pasts: zanteberniem@inbox.lv   www.zanteberniem.lv
  • Nodibinājums “Bērnu un ģimenes atbalsta centrs “Allaži”": Allažu pagasts, Siguldas novads, tālrunis: 67148606, e-pasts: info@allazukrizescentrs.lv   www.allazukrizescentrs.lv
  • Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem “Paspārne”: Talsu iela 39, Ventspils, tālrunis: 63661515, e-pasts: pasparne_kc@inbox.lv   www.kc-pasparne.lv

8. Rīgas pašvaldības krīzes centri: http://www.ld.riga.lv/krizes-centri.html