10/12/2023 09:04

Lasītprasmi veicinoši uzdevumi vecākajā pirmsskolas grupā

2023./2024.mācību gadā "Pīlādzītī" kā prioritāte ir izvirzīta lasītprasmes veicināšana un pozitīvas attieksmes par lasīšanu veidošana. Piedāvājam ieskatīties 11.grupas, kur mācās 5-gadīgie bērni, didaktiskā materiāla klāstā. Materiālus var izmantot dažādi: gan runas attīstībai, gan latviešu valodas vārdu krājuma papildināšanai, gan lasītprasmi veicināšanai u.c. Pedagogi radoši kombinē Latvijā ražotus un pašgatavotus materiālus, smeļoties idejas gan metodiskajā literatūrā, gan Interneta vietnēs.

Jaunākās ziņas

Cūkmena vizīte

11. jūnijā pie Krāslavas novada PII "Pīlādzītis" audzēkņiem bija...

>>

Starptautiskā bērnu aizsardzības diena

1. jūnijs ir pasaules Starptautiskā bērnu aizsardzības diena. Arī...

>>

Dalība mazo novadnieku svētkos

01.06.2024. mazo novadnieku svētkos dziedāja soliste Enija Avina,...

>>