03/22/2024 08:48

11.grupas bērni apguva Džimbas drošības programmu

Mūsu bērnu drošība ir ļoti svarīga, tāpēc zināšanas un vecumam atbilstoša informācija palīdz bērnam attīstīt spēju pateikt: ,,Nē", atrast cilvēkus pie kā vērsties pēc palīdzības un uzticēties savā ikdienā, kā arī prast ieklausīties savā ķermeņa sajūtās un reakcijā. PII ,,Pīlādzītis" 11.grupas bērni apguva Džimbas drošības programmu (vienpadsmit nodarbību ciklu), kuru mērķis ir attīstīt bērna spēju atpazīt nedrošas situācijas, lai pēc iespējas mazinātu vardarbības pret bērnu riskus. Paldies Džimbas aģentam skolotājai Ilonai Eisakai par prasmīgu darbu ar bērniem!

Jaunākās ziņas

Cūkmena vizīte

11. jūnijā pie Krāslavas novada PII "Pīlādzītis" audzēkņiem bija...

>>

Starptautiskā bērnu aizsardzības diena

1. jūnijs ir pasaules Starptautiskā bērnu aizsardzības diena. Arī...

>>

Dalība mazo novadnieku svētkos

01.06.2024. mazo novadnieku svētkos dziedāja soliste Enija Avina,...

>>