11/24/2023 21:31

"Pīlādzītim" - 37!

Mūsu “Pīlādzītim” dzimšanas diena! 24.11.2023. bērnudārzs „Pīlādzītis” svin savu 37.dzimšanas dienu. Šī dzimšanas diena, kaut arī nav apaļa, paliks spilgtā atmiņā ar darbinieku kopbildi. Iestādes administrācija saka paldies visiem saviem darbiniekiem, kuri atbildīgi un labi dara savu darbu, iesaistās iestādes darbībā, ir atsaucīgi kolēģi. Vēlamies izteikt lielu paldies vecākiem par atbalstu, iniciatīvu un uzticēšanos! Uz sadarbību arī turpmāk! Apsveicam Krāslavas novada PII "Pīlādzītis" bērnus, jūs esat vislabākie!   “Pīlādzīt”, “Pīlādzīt”, priecīgi šeit bērni mīt. Acis līksmi visiem spīd, te kā mirkļi dienas rit!

Jaunākās ziņas

Lasīšanas ligzdas "Pīlādzītī"

Kas visu izteic bez mēles? Man saka: tā grāmata, Ar viņu labākās...

>>

Meteņi

Turpinot latviešu tautas tradīciju apguvi, Krāslavas novada PII...

>>

Ekskursija uz skolu

08.02.2024. bērni ciemojās Varavīksnes vidusskolā. Sastapa savus...

>>