11/22/2023 20:29

Mana dažādā — vienīgā Latvija

21.11.2023. iestādes bērni vienojās svinīgā koncertā par godu Latvijas 105 gadadienai.

Jaunākās ziņas

Lasīšanas ligzdas "Pīlādzītī"

Kas visu izteic bez mēles? Man saka: tā grāmata, Ar viņu labākās...

>>

Meteņi

Turpinot latviešu tautas tradīciju apguvi, Krāslavas novada PII...

>>

Ekskursija uz skolu

08.02.2024. bērni ciemojās Varavīksnes vidusskolā. Sastapa savus...

>>