01/12/2024 12:37

Atvērto durvju pateicibas diena 2024

11.01.2024. Starptautiskajā “Paldies” dienā "Pīlādzītis" organizēja atvērto durvju dienu saviem sadarbības partneriem un bērnu vecākiem. Kopā 2023.gadā iestādei bija vairāk nekā 60 sadarbības partneru, kuriem tieši “Paldies” dienā tika izteiktas īpašās pateicības. Tradīcija pateikties tiem, kas atbalsta “Pīlādzīti” un dod spēku būt tādiem, kādi mēs esam, turpinās nu jau 13 gadus! Šogad uz Atvērto durvju pateicības dienas pasākumiem bija ieradušies 66 dalībnieki: sadarbības partneri un Krāslavas novada organizāciju pārstāvji, esošie un topošie bērnu vecāki, citi interesenti. No paša rīta visi interesenti varēja saņemt konsultācijas, vērot nodarbības grupās un pie atbalsta speciālistiem: logopēdiem, psihologa, speciālā pedagoga. Programmas turpinājumā klātesošie tika iepazīstināti ar iestādes īpašiem sasniegumiem, stiprām pusēm, piedāvājumiem un turpmākās attīstības plāniem. Esam veselību veicinošs un ģimenei draudzīgs bērnudārzs, kurā katrs var realizēt savas stiprās puses. Mēs īstenojam iekļaujošu izglītību un tieši kā savu unikālo ipašību iestāde saskata 8 dažādu mācību programmu efektīvu realizēšanu. Mūsu prioritātēs ir bērnu talantu attīstība, lasītprasmes un latviešu valodas pastiprinātā apguve, pilsoniskās līdzdalības aktivitātes Krāslavas kopienas pasākumos. Īpaši sirsnīgi klātesošie dalībnieki uztvēra bērnu un darbinieku sagatavoto koncertu. Pēc koncerta pasākuma dalībnieki iepazinās ar iestādi ekskursijas laikā. Pēcpusdienā sekoja divu stundu garas diskusijas, kurās bija apspriesti vairāki vecākiem aktuāli jautājumi un iespējas realizēt dažādus izteiktus ierosinājumus. Lepojamies, ka pēc vecāku fokusgrupas aptaujas 88% respondentu novērtēja “Pīlādzītis” audzēkņu izglītošanas procesa efektivitāti un kvalitāti, individuālo atbalstu un sagatavošanu mācībām skolā kā ļoti labi organizētu. Pateicoties atbalstam, pozitīvai atgriezeniskai saitei, ko guvām no atvērto durvju dienas dalībniekiem, “Pīlādzītis” kolektīvs uzkrāja enerģiju, dzīvessparu un iedvesmu jaunajam darba cēlienam. Lai 2024. gads ir mierīgs, veselīgs, piepildīts ar gaišām domām, radošām idejām un labiem darbiem! Biežāk lietojiet maģisko vārdu “paldies”, lai cilvēki biežāk saņemtu augstāko spēku palīdzību!

Jaunākās ziņas

Cūkmena vizīte

11. jūnijā pie Krāslavas novada PII "Pīlādzītis" audzēkņiem bija...

>>

Starptautiskā bērnu aizsardzības diena

1. jūnijs ir pasaules Starptautiskā bērnu aizsardzības diena. Arī...

>>

Dalība mazo novadnieku svētkos

01.06.2024. mazo novadnieku svētkos dziedāja soliste Enija Avina,...

>>