05/25/2023 17:16

Svinīgi aizvadīts "Pīlādzītis" izlaidumu laiks

Maijā nāk izlaidumu laiks – atvadīšanās no bērnudārza "Pīlādzītis" gudrajiem, mīļajiem, nepacietīgajiem, laimīgajiem bērniem no 7., 4., 10.grupām.   Bērnudārza izlaidums ir īpašs notikums ikviena bērna ģimenē, kas ilgi paliek atmiņā. Tas arī ir pārmaiņu laiks, kad pirmsskolas audzēknis pārtop skolniekā, kuram jābūt nopietnam, atbildīgam un patstāvīgam, uzsakot skolas gaitas. Izlaiduma pasākiumos topošie pirmklasnieki demonstrēja savas zināšanas, talantus dejošanā un dziedāšanā.   Bērnus sveikt bija ieradušies paši tuvākie un mīļākie cilvēki-vecāki, vecvecāki, māsas un brāļi. Vadītājas vietniece Jeļena Vorošilova sveica mazos absolventus, izsniedzot viņiem apliecību par sekmīgu pirmsskolas izglītības apguvi un dāvināja somu, kura būs noderīga uzsākot skolas gaitas.   Vecāki ar mīļiem vārdiem un laba vēlējumiem pateicās "Pīlādzītis" pirmsskolas izglītības skolotājām un pārējiem izglītības iestādes darbiniekiem par ieguldījumu, sagatavojot bērnus skolai. Mūsu absolventiem no sirds vēlam saulainu vasaru un patīkamu atpūtu, lai ar jauniem spēkiem varētu rudenī doties uz skolu. Novēlam bērniem sapņot krāsainus sapņus, būt zinātkāriem un neatlaidīgiem! Lai "Pīlādzītī" pavadītais laiks paliek atmiņā kā skaists bērnības piedzīvojums. Novēlam, lai katra skolas diena būtu pilna tikai ar pozitīviem rezultātiem, jaunu pieredzi un prieku!

Jaunākās ziņas

"Pīlādzītim" - 37!

Mūsu “Pīlādzītim” dzimšanas diena! 24.11.2023. bērnudārzs...

>>

Mana dažādā — vienīgā Latvija

21.11.2023. iestādes bērni vienojās svinīgā koncertā par godu...

>>

Maize - mūsu vērtība

10.grupas bērni apsprieda tēmu par maizi, kā Latvijas materiālās un...

>>