04/04/2024 15:09

Ēnu diena 2024

Šodien, 4.aprīlī, "Pīlādzītī" norisinājās Ēnu diena, kas ir karjeras izglītības programma skolēniem, kuras laikā viņi apmeklē kādu darba vietu un vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Šogad ēnotājas "Pīlādzītī" bija trīs jaunietes no Kraslavas ģimnāzijas: Everita Vasiļjeva, Sintija Pizāne un Evija Vagale. Skolnieces vēroja pirmsskolas izglītības un mūzikas pedagogus klātienē no plkst. 8.00 līdz 12.00. Ēnu dienas programma jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. "Pīlādzītis" Ēnu dienas mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar mūsu pirmsskolu kā Krāslavas kopienas organizāciju un ar prasībām pirmsskolas darbiniekiem, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum. Uzskatam, ka veidojot sadarbību starp Krāslavas skolām, sabiedrību un mūsu iestādes darba vidi, Ēnu diena sekmē jauno krāslaviešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē, jo piemeram, 12.klases skolniece Evija jau paslaik plāno studēt DU par pirmsskolas skolotāju, bet citas Ēnu dienas dalībnieces vēlējās iepazīt bērnudārza skolotāja darbu. Paldies biznesa izglītības biedrībai Junior Achievement Latvia (JA Latvia) par iespeju dalīties savā darba pieredzē ar jauniešiem!

Jaunākās ziņas

Cūkmena vizīte

11. jūnijā pie Krāslavas novada PII "Pīlādzītis" audzēkņiem bija...

>>

Starptautiskā bērnu aizsardzības diena

1. jūnijs ir pasaules Starptautiskā bērnu aizsardzības diena. Arī...

>>

Dalība mazo novadnieku svētkos

01.06.2024. mazo novadnieku svētkos dziedāja soliste Enija Avina,...

>>