Visas ziņas

03/29/2023 Dambretes turnīrs 2023

22.03.2023. notika "Pīlādzītis" 2023.gada Dambretes turnīra fināls. Apsveicam visus dalībniekus ar labiem panākumiem. 1.vieta - Daniilam Gromam (10.gr.), Emīlijai Brovkinai (10.gr.), Vladislavam Skovorodko (10.gr.), Emili Preceniecei (10.gr.), Emilijai Mitrofanovai (7.gr.), Sofijai Oļehnovičai (4.g

>>

03/29/2023 Ekskursija uz Krāslavas mūzikas un mākslas skolu

28.03.2023. sagatavošanas grupu bērni apmeklēja Krāslavas Mūzikas un mākslas skolu, kur uzzināja daudz kā interesanta un guva daudz pozitīvu emociju.

>>

03/29/2023 Atvērto durvju diena

29.03.2023. "Pīlādzītis"organizēja atvērto durvju dienu bērnu vecakiem. Nodarbības grupās veroja un aktīvi līdzdarbojās ar bērniem vairāki vecāki. Bet pēcpusdienā jaunie un topošie vecāki varēja iepazīties ar iestādi ievadekskursijas laikā. Kopā atvērto durvju dienu apmekleja 25 vecāki.

>>

03/29/2023 Tavai un manai – mūsu Krāslavai 100!

Gatavojoties Krāslavas dzimšanas dienai, tapa dažādu veidu apsveikumi... Arī uz žoga! Ka arī sienas fotoavīžu formatā darbinieki, bērni un vecāki dalījās atmiņām par dažādos gados “Pīlādzītis” līdzdalību Krāslavas notikumos un pasākumos.

>>

03/20/2023 Tikšanās ar biškopi un zemnieku Ivaru Geibu

20.03.2023. notika 10.grupas bērnu tikšanās ar biškopi un zemnieku Ivaru Geibu. Ivars pastāstīja par bitēm un biškopību. Parādīja darba instrumentus un atnesa dāvanas. Bērni dzēra augu tējas ar medu un vēlāk mācīsies taisīt bišu vaska sveces.

>>

03/15/2023 Sveiki, skola!

15.03.2023. 7., 10. grupu bērni devās ekskursijā uz Krāslavas ģimnāziju. Bērni darbojās matemātikas, latviešu un anglu valodas, sporta stundās un robotikas nodarbībā. Paldies skololtājām par interesanti pavadīto laiku! Tiksimies 1.klasē!

>>

03/07/2023 Apsveikums

Mīļās Dāmas! No visas sirds sveicam Jūs 8.martā! Veiksmi, labklājību un mīlēstību visās dzīves jomās Starptautiskajā sieviešu dienā un visu gadu! Lai visi ziedi ir tikai Jums šajā dienā!

>>

03/07/2023 Tikšanās ar Aleksandru Maijeru

07.03.2023. 10.grupas bērnu tikšanās ar mūziķi un instrumentu meistaru Aleksandru Maijeru. Mākslinieks iepazīstināja bērnus ar pašdarināto instrumentu kolekciju un demonstrēja to skanējumu.

>>

03/06/2023 Skaties, kā no sēklas izaug augs!

Zemkopības ministrija, Lauku atbalsta dienests un SIA “Zemgales dārzi” programmas “Piens un augļi skolai” ietvaros ir sagatavojuši Stādu kastes komplektu "Skaties, kā no sēklas izaug augs!". Šodien arī "Pīlādzītis" saņēma sešus stādu kastu komplektus. Programmas "Piens un augļi skolai" mērķis ir ve

>>

02/23/2023 Lasīšanas žūrijas 2022 apbalvošana

2022.gadā ikvienam 5-6-gadīgam bērnam "Pīlādzītī" bija iespēja piedalīties Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra organizētajā un koordinētajā lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2022”. Līdz 2022.gada janvārim žūrijas dalībniekiem no 4., 5.,>>

>>

02/17/2023 Meteņi 2023

Šogad sākām svinēt Meteņus no 17. februāra. Meteņu svētku galvenā būtība ir prieks par pavasara tuvošanos, gaismas atgriešanos. Laiks pēc Meteņiem metas otrādi -paliek siltāks. Meteņos tiek nodrošināta auglība gan liniem, gan augļkokiem, krūmiem, dobēm, kaisot mēslojumu - pelnus, gan cilvēkiem (piek

>>

02/17/2023 Dzimtās valodas dienu sagaidot

Atzīmejot Dzimtās valodas dienu februārī, notika vairāki tematiskie pasākumi un nodarbības. Visas aktivitātes bija ar dažādiem mācību uzdevumiem, fokusējoties uz Krāslavas gaidāmo 100 gades jubileju.

>>

02/10/2023 Sniega diena 2023

2023.gada 10.februārī "Pīlādzītis" svinēja Sniega dienu. Pasākums notika, gatavojoties Krāslavas 100 gadadienai, jo bērniem Krāslavā jābūt stipriem, ņipriem, sportiskiem! Tapa arī apsveikums uz sniega Krāslavas dzimšanas dienai, kas būs 16.aprīlī. Paldies visiem dalībniekiem par kopā būšan>>

>>

02/08/2023 Drošības pasākums "Melnā lelle"

07.02.2023. sadarbībā ar Krāslavas pašvaldības policijas darbiniekiem sagatavošanas grupu bērniem tika organizēts drošības pasākums "Melnā lelle". Pasākumā bērni praktiskā veidā nostiprināja zināšanas par atstarotāju lietošanas vajadzību, īpaši tumšajā gada periodā. Policijas darbinieki at>>

>>

01/26/2023 Rotājot savas mājas, jūs rotājat mūsu novadu

2023.gada 20. janvārī Krāslavas novada pašvaldības domes zālē tika apbalvoti tradicionālā konkursa „Rotājot savas mājas, jūs rotājat mūsu novadu" laureāti. Pēc žūrijas vērtējuma "Pīlādzītis" kā arī citi „spilgtākie” dalībnieki saņēma arī piemiņas balvu – Krāslavas amatnieku Pauliņu izgatavotus Latga

>>

01/10/2023 Sagaidot Starptautisko Paldies dienu.

Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” jau divpadsmito gadu turpina iesākto tradīciju- sagaidot 11.janvārī Paldies dienu, administrācija sirsnīgi pateicas iestādes darbiniekiem, bērniem, viņu vecākiem un citiem līdzcilvēkiem, kuri atbalsta iestādi un dod spēku būt tādiem, kādi mēs esam! (Varbūt kāds pie>>

>>

12/30/2022 Paldies no Marikas ģimenes par meitas rehabilitācijas atbalstu

Es ticu, ka ir brīnumi, Kas necerēti nāk, Un daiļu sapņu pasauli Ap sevi radīt sāk. Es ticu, ka ir laimība, Kas svētās liesmās mirdz, Un, ja tā visa nebūtu, Vai justu mums tad sirds?                                 >>

>>

12/22/2022 Ziemassvētku pasākumi 2022

19.12.-23.12.22. visās grupās bērni jautri nosvīnēja Ziemassvētku pasākumus kopā ar pasaku personāžiem, Sala veci un saviem vecākiem

>>

12/19/2022 17.12.2022. pilsētas egles iedegšana

Sadarībā ar Krāslavas Kultūras namu "Pīlādzītis" Elfi un Santas kundze rīkoja Kraslavas pilsētas egles iedegšanas pasākumu bērniem.

>>

12/15/2022 "Pīlādzītis" pošas Ziemassvētkiem

Gatavojoties svētkiem, "Pīlādzītī" darbojās lieli un mazi rūķi, lai sagādātu prieka pārsteigumu visiem bērniem, viņu vecākiem un darbiniekiem. Lai gaiši un ziemīgi Ziemassvētki!

>>

12/15/2022 Ziemassvētku un Adventes radošās darbnīcas

Ziemassvētki ir ģimeņu kopā būšanas laiks. Gaidot Ziemassvetku brīnumu, iestādē notika saturīgas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes un dažādas radošās darbnīcas bērniem un vēcākiem. Kopā tapa dekori, vainagi, eglīšu rotājumi, suvenīri un dāvanas.

>>

12/15/2022 Labdarības tirdziņš 2022

14.12.2022. "Pīlādzītī" notika tradicionālais Ziemassvētku Labdarības ziedojumu tirdziņš 2022 . Tirdziņš tika organizēts ar mērķi savākt ziedojumus divām mūsu iestādes bijušajām audzēknēm, rehabilitācijas pasākumiem pēc nopietnām slimībām. Kopā tirdziņa savākti 524,00 eiro, nauda sadalīta uz pusēm u

>>

11/24/2022 "Pīlādzītis" dzimšanas diena

24.11.2022. notika "Pīlādzītis" dzimšanas dienas svinības visās grupās.

>>

11/15/2022 Latvijas svētku nedēļa

Kur koki aug visstaltākie? Kur mākoņi visbaltākie? Kur putni dzied visskaļāk? Kur zāle zeļ viszaļāk? Dzimtenē. /Pēteris Brūveris/ Mūsu tēvu zeme Latvija ir gaiša, tīra un skaista. Nav būtiski vai atrodamies svešumā, vai esam Latvijā no dzimšananas - mūsu mīļā māmuliņa-Latvija, ko varam dēvēt>>

>>

11/14/2022 Ziemeļvalstu literatūras nedēļa

14.11.22. pie 10.grupas bērniem viesojās Krāslavas bibliotekāre Viktorija Urbanoviča. Bērni iepazinās ar dažādām bilžu grāmatām Ziemeļvalstu literatūras nedēļas ietvaros.>>

>>

11/14/2022 Lāčplēša diena

11.11.2022. bērni devās pie pieminekļa "Māte Latgale raud", lai noliktu ziedus un sveces, godinot varoņus Lāčplēša dienā, bet vakarā tika dedzinātas sveces paštaisītos lukturos.

>>

11/14/2022 Mārtiņi

Es atvēru nama durvis, Mārtiņbērnus gaidīdama: Jau dzirdēju pagalmā Vara važas nožvadzam. Pērkonītis ducināja Visu garu vasariņu, Nu dūc manā istabiņā Mārtiņdienas vakarā. Zeme rīb, rati klaudz, Kas to zemi rībināja ? Nu atbrauca Mārtiņdiena Deviņiem kumeļiem. Līksmībā un pārpilnīb

>>

11/03/2022 Āra nodarbību diena

03.11.2022. "Pīlādzītī" notika Āra nodarbību diena; bērni pētīja tuvāko apkārtni, gāja ekskursijās, darbojās ar dabas materiāliem, piedalījās kustību aktivitātēs.>>

>>

10/28/2022 Cūkmena detektīvi 2022

Šogad "Pīlādzītis" 4., 5., 7., 10.grupu bērni apgūst Cūkmena detektīvu Eko mācību programmu. Šodien esam saņēmuši no Cūkmena mācību materiālu komplektus, ko bērni varēs izmantot nodarbībās. Paldies par sadarbību!

>>

10/28/2022 Latvijas veselības sporta nedēļa 2022

Oktobra veselības sporta pasākumā piedalījās 120 berni un 25 pieaugušie: kopā ar Jautro Klaunu un Dakteri Aikāsāp dalībnieki izpildīja dažādus atjautības uzdevumus, vingroja, dejoja, dziedāja u.c. Katrs bērns saņēma personīgo diplomu un gaisa balonu, bet pasakuma noslēgumā bērni remdēja izsalkumu ar

>>

10/16/2022 Valsts valodas diena

14.10.2022. svinējām Valsts valodas dienu. Bērni noskatījās latviešu tautas pasakas inscenējumu "Zvēri un abru taisītājs", izrādes laikā skatītāji aktīvi līdzdarbojās kopā ar personāžiem, apgūstot latviešu tautas folkloras bagātību.

>>

10/13/2022 Mantu apmaiņa turpināsies!

Mantu apmaiņas brīvbode turpinās un turpmāk brīvi piekļūt tām varēs iestādes darba laikā "Ratiņu telpā" (pagrabstāvā zem 2.grupas), bet nevajadzīgo tekstīlu ziedosim Indras aušanas darbnīcai auduma tepiķu pagatavošanai.

>>

10/12/2022 Tikšanās ar skolu pārstāvjiem

12.10.2022. sagatavošanas grupu vecāki sapulcējās, lai iepazīties ar Krāslavas pilsētas skolu piedāvājumiem nākamajiem pirmklasniekiem. Vecākus uzrunāja Varavīksnes skolas direktores vietniece audzināšanas darbā Irēna Gončarova, Krāslavas ģimnāzijas direktora vietnieces mācību darbā Janīna Samsanovi

>>

10/12/2022 Mantu apmaiņas brīvbode

11.10.2022. mūsu iestādes bērnu vecāki, darbinieki un sadarbības partneri rīkoja mantu apmaiņas brīvbodi, kurā katrs varēja gan atdot nevajadzīgas mantas, gan kaut ko lietderīgu bezmaksas paņemt pretī. Jaunus saimniekus atrada bērnu apavi un apģērbi, spilvēni, sporta apavi, bērnu grāmatas un rotaļl

>>

10/12/2022 Putras mēneša aktivitātes 2022

Oktobris ir Putras mēnesis. Bērni nodarbībās skatījās mācību animācijas filmu "Kā rodas pilngraudu auzu pārslas?", gatavoja putras, grieza augļu piedevas, pēc tam degustēja, veidoja radošus darbus. Oktorbrī mēs tradicionāli svinam Putru dienu un apbalvojam labākus putru ēdājus katrā grupā. 10.gr

>>

10/12/2022 Labo darbu nedēļā 2022

Labo darbu nedēļā no 03.10.2022. 11.grupas bērni labprāt nolēma palīdzēt bērnudārza sētniekiem un grupas auklītei, sakopjot rotaļtelpu un pastaigu laukumu. Bet 7.grupas bērni un darbinieki palīdzēja sētniecei Ņinai Spalvis teritoriijas uzkopšanai ārpus bērnudārza. Savukārt 10.grupas bērni labo darbu

>>

10/05/2022 Skolotāju diena

Skolotājs ir vissvarīgākā, nepieciešamākā, skaistākā profesija! Apsveicam Skolotāju dienā un novēlam vienmēr un visur spīdēt, izgaismojot ikvienu bērnu ar labestības gaismu! >>

>>

10/03/2022 Pasaules Kustību diena (World Walking Day) 3. oktobrī

"Pīlādzītis" turpina rūpēties par bērnu veselības stiprināšanu! Tikko mēs noslēdzām Sporta nedēļu un atkal esam kustībā! 03.10.2022. "Pīlādzītis" pievienojās Pasaules kustību dienas stafetei ar dinamisko paužu bērnu aktivitātēm! TAFISA “Pasaules Kustību diena” apvieno pasauli 24 stundu garā planētas

>>

10/03/2022 Sporta nedēļa 2022

24.09.2022. iestādes darbinieki atklāja Eiropas sporta nedēļu 2022 un devās Meža taku kvestā 12 km garā maršrutā! 27.09.2022. mūsu sportiski bērni no 10. un 7.grupām devās meža pārgājienā, lai ar aktīvo kustību atzīmēt Tūrisma dienu. 29.09.2022. 4. un 5.grupu bērni sportojot svinēja Miķeļdienu kop

>>

09/09/2022 Apsveikums Tēvu dienā!

Sirsnīgi sveicam pirmsskolas izglītības iestādes "Pīlādzītis" bērnu tēvus svētkos!

>>

09/08/2022 VUGD nodarbības

07.09.2022. "Pīlādzītis" lielākie bērni piedalījās VUGD nodarbībā ar inspektoru Renātu Bidzānu, kurš paskaidroja tēmas par rīcību, izceļoties ugunsgrēkam vai notiekot ceļu satiksmes negadījumā un citus drošības jautājumus. Bērni arī varēja praktīsķi izmēģināt evakuāciju no telpas, saņēma uzdēvumus,

>>

09/01/2022 Zinību diena 2022

Pirmsskolas vecuma bērni atrodas nemitīgā kustībā. Tie redz, dzird un izjūt apkārtējo pasauli citādi nekā pieaugušie. Šī vecuma bērni mācās darot un klausoties. Atrast zelta atslēgu bērna pasaules uztverei, kļūt par viņa draugu, atbalstot viņa dabisko zinātkāri, ielikt pamatus turpmākām skolas gaitā>>

>>

08/29/2022 Zinību diena

01.09.2022. svinēsim jaunā mācību gada sākumu plkst. 9:30 - 10.grupa plkst. 10:00 - 4. un 7.grupās

>>

08/24/2022 Ja tu robots neesi, atceries dzert ūdeni!

"Pīlādzītis" prioritāte - bērnu veselības stiprināšana, tāpēc vasaras periodā mēs turpinam īstenot dažādas iniciatīvas kā Veselību veicinošā skolu tīkla iestāde. Šoreiz sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centru (SPKC) 24.08.2022. tika organizētas 5-6-gadīgo bērnu izglītojošās nodarbības “

>>

08/11/2022 2022./2023. m.g. grupu komplektēšana

Krāslavas novada PII "Pīlādzītis" bērnu grupas jaunajam mācību gadam nokomplektētas, palika dažas vietas dažās grupās, tāpēc, ja ir bērni, kuri vēl nav reģistrēti izglītošanai 2022./2023. m.g. , lūdzam vecākus steidzami (līdz 22.08.2022.) ierasties iestādē, reģistrēt.

>>

07/14/2022 Jauniešu vasaras darbs iestādē

Krāslavas novada pašvaldības pasākumā “Par jauniešu nodarbināšanu 2022.gada vasaras periodā” jūlijā iestādē strādāja 8 jaunietes (Anna Karņicka, Agnese Pitrāne, Alīna Valtere, Marika Krīviņa, Dana Jacina, Anastasija Sutāne, Samanta Dunska, Andra Putniņa) - kas veica dažādus darba pienākumus pēc amat>>

>>

06/21/2022 Vasaras saulgriežu svētki

Vasaras saulgriežu svinēšana ir sena Eiropas tautu tradīcija, kas īpaši saglabājusies Latvijā un citās Ziemeļeiropas zemēs. Vasaras saulgriežu laikā līdz Zemei nonāk visvairāk Saules gaismas. Šī enerģija dabā veicina dzīvības vairošanos un augšanu, tāpēc ļoti daudzās kultūrās šīs dienas tiek svinēta>>

>>

06/16/2022 Labiekārtošanās darbi

Iestādē vasaras laikā turpinās laukumu labiekārtošanās darbi: uzlikta jaunā grīda 4.grupas nojumē, papildināti sporta atribūti, nokrāsotas sienas vairākām nojumēm, top jauns koka autobuss 10.grupas laukumā, tiek atjaunota baskaju taka. Ir ieplānoti vairāki citi remontdarbi un projekti.

>>

06/16/2022 Bērnu vasaras projektu nodarbības

Iestādes bērni vasaras periodā gan pastaigājas, gan rotaļājas, gan gatavojas sagiaidīt Jāņu dienu, gan aktīvi attīsta praktisko radošumu un nostiprina mācību gadā apgūto.

>>

06/16/2022 Vasaras saulgriežu gaidās

"Pīlādzītis" teritorijā ir izveidots brīvdabas pļavas neliels laukumiņš, kurā visā krāšņumā uzzied jāņuzāles! Bērni var vērot dabas skaistumu gan tur, gan citviet iestādes teritorijā.

>>

06/02/2022 Krāsaino smilšu nodarbības

2.jūnijā sadarbībā ar biedrību "Krāslavas māmiņu klubs" "Pīlādzītis" 40 bērni vecumā no 5 līdz 6 gadiem apmeklēja krāsaino smilšu nodarbības pie skolotājas Danas Lahtionovas.

>>

06/02/2022 Mazo novadnieku svētki

01.06.2022. Krāslavā 8. novembra laukumā pie strūklakas notika tradicionālie Mazo novadnieku svētki, kuros godināja mazuļus, kas gada laikā ir dzimuši un nākuši klāt Krāslavas novadā. Mazos novadniekus svinīgā gājienā ratiņos pavadīja pasaku personāži, kurus tēloja mūsu iestādes darbinieces: Rapunce

>>

05/29/2022 Izlaidums 12.grupā

12.grupas izlaidums tika svinēts siltā un sirsnīgā gaisotnē kopā ar bērnu ģimenēm. Izlaidumnieki iesaistījās jautrās atrakcijās ar turp atlidojušo Gudro Pūci. Viņi kopā pārbaudīja savas zināšanas un prasmes un devās rotaļās. Audzēkņus apsveica ar ziediem, skaistām dāvanām un labiem novēlējumiem. Izl>>

>>

05/26/2022 Izlaidums 4.grupā

Izlaidums bērnudārzā vienmēr ir ir svinīgs pasākums, kur visi sešgadnieki un septiņgadnieki pēc veiksmīgi apgūtas pirmsskolas mācību programmas saņem pirmo dokumentu par izglītības iegūšanu. Šo faktu tradicionāli apstiprina arī absolventu īpaša sumināšana ar dzejoļiem, dziesmām, dejām un skaistiem n>>

>>

05/25/2022 Izlaidums 8.grupā

Laiks nemanot iebridis Vasarā, kurā kā negudri smaržo ceriņi un gaisā lido pieneņu pūkas. 25.maijā ardievas "Pīlādzītim" teica 8.grupas gudrinieces un prātnieki! Daudzus gadus pavadot kopā, bērnudārzs ir kļuvis bērniem par otrajām mājām, bet nu ir laiks doties uz skolu.Izlaidumā bērnu izpi>>

>>

05/18/2022 Mūzikas un mākslas skolas koncerts

Par labu "Pīlādzītis" tradīciju kļuvis ikgadējais pavasara koncerts “Iepazīsti mūzikas instrumentus”, kurā topošie mūzikas skolas audzēkņi var iepazīties ar dažādiem mūzikas instrumentiem, to skanējumu. Koncertā bērnudārza audzēkņi, kuriem šogad būs jāiet 1.klasēs ar interesi noklausī>>

>>

05/17/2022 Ekskursija uz skolu

17.maijā sagatavošanas grupu bērni devās ekskursijā uz Krāslavas ģimnāziju ar mērķi iepazīties ar skolotājām un skolas vidi. Skolā bērniem ļoti patika, tur bija daidz jauna un interesanta. Ar patīkamo satraukumu bērni gaidīs 1.septembri, kad ies uz skolu nu jau kā pirmklasnieki. >>

>>

05/17/2022 Ģimeņu diena 7.grupā

Bērnu smiekli, vecāku smaidi, skanīgās dziesmas un dzejas rindas, pasakas dramatizējums - šādā gaisotnē 7.grupā jautri tika aizvadīta ģimeņu diena. Šogad šie svētki bija īpaši, jo pēc gandrīz 2 gadu pārtraukuma pandēmijas dēļ - vecāki un bērni sapulcējās iestādes mūzikas zālē kopā. Mazie bija sarūpē>>

>>

05/11/2022 4.grupas nojumē atjauno grīdu

"Pīlādzītis" turpina labiekārtošanas darbus - tiek atjaunota 4.grupas laukuma nojumes grīda.>>

>>

05/11/2022 Pavasaris "Pīlādzītī" nāk ar pilniem klēpjem ziedu

Katram gadalaikam ir savas vērtības, ko varam iegūt arī mēs. Pavasaris nāk ar pārmaiņām – dabā, apkārtnē, mūsu dzīvē. Galvenais ir tās uztvert pozitīvi un kaut ko no tā paņemt sev par vērtīgu mācību. Pavasari nevar nemīlēt. Tā ir dabas atmoda, ko mēs "Pīlādzītī" kopā ar bērniem mācāmies s>>

>>

05/06/2022 Ģimeņu godināšanas svētki 2. un 11.grupās

Ģimeņu godināšanas svētki 11. un 2.grupās notika ar kopīgām rotaļām, dziesmām un muzicēšanu ārā. Aktivitātēs piedalījās bērni un vecāki, meklējot saulīti pie zaķā, vardītes un taureņīša; bet katra māmiņa saņēma dāvanā bērnu pašu rokām izaudzēto samtenes stādiņu. Nu tagad būs tā jāaudzē, mācoties ar >>

>>

05/06/2022 Mātes dienas svētkus sagaidot

Mātes diena jeb Māmiņas diena ir starptautiski svētki par godu māmiņām, Latvijā tos svin otrajā maija svētdienā. "Pīlādzītis" bērni jau laikus sāka gatavoties apsveikt savas māmiņas: veidoja atklātnītes, zīmēja māmuņu portretus, audzēja puķes, apsprieda kā patīkami pārsteigs savas māmiņas >>

>>

05/06/2022 Cūkmena vizīte pie bērniem

2021./2022.mācību gadā "Pīlādzītis" piecu grupu 5-6-gadīgie bērni apguva Cūkmena detektīvu AS "Latvijas valsts meži" ekoprogrammu, mācoties atbildību pret vidi, vairojot izpratni par vērtīgo un lieko dabā. Bērni kopā ar pedagogiem programmas ietvaros soli pa solim atklāja dažādus>>

>>

04/28/2022 Lielās Talkas nedēļa 2022

Iestādes darbinieki, bērni un viņu vecāki aktīvi iesaistās iestādes teritorijas labiekārtošanās un uzkopšanas darbos Lielās talkas nedēļas ietvaros. Tika pārstādīti krūmi un koku stādi, novākti koku zari un atkrītumi. Lielā talka ir laba tradīcija , kur veidojas kopības sajūta un visi iesaistījamies

>>

04/28/2022 12.grupas bērni gatavojas Mātes dienai

Arvien vairāk Latvijā nostiprinās tradīcija maija otrajā svētdienā svinēt Mātes dienu – starptautiskus svētkus par godu māmiņām. Arī 12.grupas bērni jau iepriekš ar ļoti lielu degsmi gatavojās Mātes dienas svētkiem: mācījās dzejoļus un dziesmas, veidoja apsveikuma atklātnītes un pašrocīgi ierakstīja>>

>>

04/28/2022 8.grupas bērni plāno izlaidumu

Tuvojas maijs, kas būs sagatavošanas grupu bērniem pēdējais mācību mēnesis bērnu dārzā. Tāpēc 8.grupas bērni kopā ar skolotājām sāka gatavošanos izlaiduma pasākumam: apsprieda, kā varētu svinēt , ko paši bērni vēlētos darīt, kādus uzstašanās priekšnesumus pasākuma svinīgai daļai varētu iestu>>

>>

04/27/2022 Olimpiskā diena 2022

Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) organizētajā Olimpiskajā dienā par godu LOK 100.dzimšanas dienai 22.aprīlī "Pīlādzītis" bērni vienojās ar kopēju Vislatvijas rīta vingrojumu, Olimpisko himnu un sporta stefetēm. Mūsu bērni piedalījās arī apsveikumu zīmējumu konkursā LOK dzimšanas dienā. >>

>>

04/27/2022 Lieldienas 2022

Lieldienu zaķis Šmauks Garaušis aicināja bērnus uz brīnumpļavu papriecāties. Katrā pļavā dalībniekus sagaidīja Zaķa draugi. Katra grupa darbojas atbilstoši savai saņemtajai ceļojuma kartei, ievērojot atvēlēto laiku un kustības virzienu uz nākošo staciju. Darbībās tika apspēlēti dažādi Lieldienu ticē>>

>>

04/27/2022 Ekskursija uz muzeju

Atzīmējot Krāslavas 99 gadadienu, 10. grupas bērni šī gada 21. aprīlī kopā ar skolotājām devās uz Krāslavas Vēstures un māksas muzeju. Mūs sagaidīja un iepazīstināja ar muzeja eksponātiem Krāslavas pils kompleksa apsaimniekošanas speciālists Eduards Danovskis. Bērni uzzināja daudz interesanta par Kr>>

>>

04/27/2022 Ekskursija uz bibliotēku

2022. gada Bibliotēku nedēļas tēma ir “Bibliotēkas spēks: mācies, dari, iedvesmo!” Grāmatas lasītāja rokās iegūst mirdzumu un atdzīvinās, ir pārliecināti bibliotekāri, kad grāmatas no plauktiem tiek bērna rokās.Pirmskolas izglītības ,,Pīlādzītis” 10. grupas audzēkņi ar skolotājām Veltu Bernāti>>

>>

04/27/2022 Skolas autobuss 03.05.22.

3.maijā skolēnu autobusi no pilsētas izbrauks plkst 14:00.

>>

04/07/2022 Ēnu diena 2022

06.04.2022. pēc divu gadu pārtraukuma atjaunojās Ēnu dienas klātienes karjeras pasākumi Latvijā. Latvijā Ēnu diena ir biznesa izglītības biedrības Junior Achievement Latvia (JA Latvia) reģistrēta preču zīme. Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības progra>>

>>

04/02/2022 Ziņo Cūkmena detektīvi

Krāslavas PII "Pīlādzītis" 10., 7., 12., 8. grupu bērni turpina veikt noteiktus Cūkmena detektīvu soļus, izzinot tos no metodiskā materiāla "Cūkmena detektīvi". Bērni veido Cūkmena maskas, lai uztaisītu kopbildi. Salasītie dabas materiāli tiek izmantoti nodarbības un dabas materiāls arī noder pašu s

>>

03/18/2022 "Pīlādzītis" grupu komplektācija 2022./2023.mācību gadam

Ja Jūs esat Krāslavas novada bērna vecāks un meklējiet bērnudārzu, nāciet pie mums!           Vecāki, savlaicīgi reģistrējiet bērnus pirmsskolas izglītības apgūšanai pēc adreses: Aronsona ielā 1, Krāslavā. ·      >>

>>

03/15/2022 Tīrai Latvijai 2022

 "Pīlādzītis" otro gadu piedalās “Zaļā josta” sadarbībā ar AS “BAO” un Valsts izglītības satura centru rīkotajos makulatūras un izlietoto bateriju vākšanas konkursos "Tīrai Latvijai”. Visi kopā mēc savācām 55 kg izlietoto bateriju un 735 kg makulatūras, tādējādi visi kopā mēs esa>>

>>

03/09/2022 Apsveikums 8.martā

8. marts ir diena, Kad sieviete ik viena Ir pelnījusi ziedus, Un mīļus apskāvienus!>>

>>

02/28/2022 Meteņi 2022

Meten’s nāk, Meten’s nāk Ko Metenis atnesīs? Cūkas ausis atnesīs Miežu miltu plācenīti. >>

>>

02/03/2022 Spēlē valodas spēles un kļūsti gudrāks

Piedalies spēlē „XXIV ziemas olimpiskās spēles” Spēlē valodas spēles un kļūsti gudrāks! 1. Atver Bilžu vārdnīcas nodaļu Sports un izlasi dotos vārdus http://bilzuvardnica.maciunmacies.lv/dictionary/?group_id=28 ! 2. Apskati šeit, kādos sporta veidos startē Latvijas sportisti https://olimpiade.l

>>

01/21/2022 Sniega diena 2022

18.01.2022. sadarbībā ar biedrību "Pīlādzītis klubs" tika organizēts pirmsskolas vecuma bērnu sporta pasākums ārā "Sniega diena 2022" ar mērķi pievērst bērnu uzmanību ziemas sporta veidiem un aktivitātēm uz sniega.  Ciemos pie Sniegavīra Olafa atcāca 78 "pīlādzēni&quo>>

>>

01/17/2022 Atzinības raksts

Iestāde saņēma Atzinības rakstu par dalību Krāslavas novada pašvaldības rīkotajā konkursā „Rotājot savas mājas, jūs rotājat mūsu novadu”>>

>>

01/07/2022 Pateicības partneriem par sadarbību 2021.gadā

Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” jau vienpadsmito gadu turpina iesākto tradīciju-  sagaidot 11. janvārī Paldies dienu, administrācija sirsnīgi pateicas iestādes darbiniekiem, bērniem, viņu vecākiem un citiem līdzcilvēkiem, kuri atbalsta iestādi un dod spēku būt tādiem, kādi mēs esam! (Varbūt>>

>>

12/20/2021 Piparkūku nedēļa 2021

Katru gadu "Pīlādzītis" bērni īpaši gaida vienu decembra nedēļu, jo tad bērnudārzā smaržo kā mājās pēc pašceptām piparkūkām. Nedēļas garumā ikviens bērns var izmēģināt spēkus piparkūku cepšanā un dekorēšanā. Un protams pašceptās piparkūkas ir īpaši gārdas!>>

>>

12/19/2021 Man ir tīri zobi!

Lai mudinātu bērnus regulāri tīrīt un rūpēties par savu zobu veselību, šogad Veselības ministrija un Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) turpina īstenot informatīvi – izglītojošo nodarbību ciklu pirmsskolas bērniem. "Pīlādzītis" arī 2021./2022.mācību gadā turpina dalību projektā>>

>>

12/19/2021 Paldies par aktīvo dalību labdarības akcijā!

Paldies visiem, kas ņēma aktīvo dalību labdarības Adventa tirdziņu akcijā "Pīlādzītī"! Mēs visi kopā savācam 540 eiro mūsu bijušo audzēkņu rehabilitācijas atbalstam pēc smagām slimībām! Labdarības akcijā savāktie līdzekļi ir jau nogādāti līdz adresātiem: 280 eiro - MARIKAI ŽURILAI, kur>>

>>

12/15/2021 Salavecis un Sniegbaltīte apciemo bērnus!

Tuvojas Ziemassvētku brīnumu laiks un "Pīlādzītī" tika manīti Salavecis ar Sniegbaltīti. Viņi uz neilgu brīdi parādījās un piekodināja gan bērniem, gan pieaugušajiem: vēl līdz svētkiem paspēt izpušķot eglīti, sameistarot rotājumus, izveidot paštaisītās dāvanas vai apsveikuma atklātnītes sa>>

>>

12/15/2021 Svinēsim svētkus dabai draudzīgi!

Šogad "Pīlādzītis" Ziemassvētku prieka laikā fokusējas uz ekoloģisko vērtību audzināšanu bērniem un izglītošanu par resursu taupīšanu: otrreizēja materiālu izmantošana, saudzīgā attieksme pret dabu. Arī vairāki svētku rotājumi tapa kopā ar bērniem, izmantojot tos materiālus, kuri parasti n>>

>>

12/02/2021 Labdarības Adventa akcija

Kopš 06.decembra visi mīļi aicināti piedalīties labdarības Adventa tirdziņā "Pīlādzītī", kurā vāksim ziedojumus mūsu bijušo audzēkņu rehabilitācijas atbalstam pēc smagām slimībām! Tirdziņā aicinām piedalīties visus interesentus iestādes darbiniekus un bērnu vecākus (savas grupas ietvaros) >>

>>

12/02/2021 VAJADZĪGS ATBALSTS „PĪLĀDZĪTIS” DARBINIECES INESES VEĻIČKO ĢIMENEI

29.11.2021. mūsu jaukās 7.grupas auklītes  Ineses Veļičko ģimeni piemeklēja traģēdija – ugunsgrēks laupīja viena cilvēka dzīvību, izdega dzimtes mājas iekštelpas un ikdienā nepieciešamās lietas (apģērbs, segas, spilveni, gultasveļa, trauki utt.). Lūgums palīdzēt atkopties pēc ugunsgrēka!>>

>>

12/02/2021 Eņģeļa pasts

Atbalstīsim brīnuma un pārsteiguma radīšanu veciem cilvēkiem, kuri savu ikdienu pavada Krāslavas novada sociālas aprūpes centrā "Skuķi"!>>

>>

12/01/2021 Bērniem par drošību uz ceļa

01.12.2021. iestādes 10.grupā viesojās Valsts policijas pārstāve Anastasija Skovorodko, kura pastāstīja bērniem par atstarotāju nepieciešamību, iepazīstināja ar svarīgākiem ceļu satiksmes noteikumiem. Bērni ar lielu uzmanību nodarbojās un klausījās, ar prieku saņēma dāvanā jaukus atstarotājus a>>

>>

11/29/2021 Latvijas Veselības sporta nedēļa 2021

Laika posmā no 22.11.2021 līdz 28.11.2021 "Pīlādzītis" atbalstīja Latvijas Veselības sporta nedēļu ar savu veikumu: rīta rosmēm, stafetēm un visdažādākām kustību rotaļām ārā. Latvijas Veselības sporta nedēļu 2021 jeb #MOVEWeek organizē Latvijas Tautas sporta asociācija sadarbībā ar Starpta>>

>>

11/29/2021 Krāsojamā grāmata par "Pīlādzīti"

Gatavojoties "Pīlādzītis" jubilejai, tapa skolotājas Aijas Trunovičas-Stivriņas zīmētā krāsojamā grāmata bērniem par bērnudārzu "Pīlādzītis" ar mērķi saprotami izskaidrot bērnudārza ikdienu un palīdzēt saprast iestādes noteikumus. Krāsojamo grāmatu 24.novembrī, kad tika atzīmēta >>

>>
Displaying results ###SPAN_BEGIN###%s to %s out of ###SPAN_BEGIN###%s

Jaunākās ziņas

Cūkmena vizīte

11. jūnijā pie Krāslavas novada PII "Pīlādzītis" audzēkņiem bija...

>>

Starptautiskā bērnu aizsardzības diena

1. jūnijs ir pasaules Starptautiskā bērnu aizsardzības diena. Arī...

>>

Dalība mazo novadnieku svētkos

01.06.2024. mazo novadnieku svētkos dziedāja soliste Enija Avina,...

>>