02/17/2023 15:43

Meteņi 2023

Šogad sākām svinēt Meteņus no 17. februāra. Meteņu svētku galvenā būtība ir prieks par pavasara tuvošanos, gaismas atgriešanos. Laiks pēc Meteņiem metas otrādi -paliek siltāks. Meteņos tiek nodrošināta auglība gan liniem, gan augļkokiem, krūmiem, dobēm, kaisot mēslojumu - pelnus, gan cilvēkiem (piekarinot pelnu maisiņus).   Meteņu laika maskas meitām ir ķekatas, bet puišiem – budēļi. Atsevišķos novados ir zināmi arī Pelnu āži. Ķekatas sev līdzi nes izrotātus kadiķu zarus, kas aizsargā no ļaunuma un simbolizē dzīvības atgriešanos. Arī budēļu darbības ir vērstas uz auglības un spēka vairošanu. Budēļi svētkos uzrīko cīniņu -grūstīšanos ar mugurām – tā izrādot un vairojot savu spēku. Arī lielīšanās ir Meteņiem raksturīgs rituālais elements. Kurš spēj otru pārspēt lielīšanās mākslā, tam arī labāk dzīvē veiksies! Pamēģiniet!

Jaunākās ziņas

"Pīlādzītim" - 37!

Mūsu “Pīlādzītim” dzimšanas diena! 24.11.2023. bērnudārzs...

>>

Mana dažādā — vienīgā Latvija

21.11.2023. iestādes bērni vienojās svinīgā koncertā par godu...

>>

Maize - mūsu vērtība

10.grupas bērni apsprieda tēmu par maizi, kā Latvijas materiālās un...

>>