04/07/2022 09:46

Ēnu diena 2022

06.04.2022. pēc divu gadu pārtraukuma atjaunojās Ēnu dienas klātienes karjeras pasākumi Latvijā. Latvijā Ēnu diena ir biznesa izglītības biedrības Junior Achievement Latvia (JA Latvia) reģistrēta preču zīme.

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu.

Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

Šī ir programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.

Krāslavas bērnudārzs "Pīlādzītis" iesaistās Ēnu dienas pasākumos jau vairākus gadus un esam lepni, ka pateicoties tam pašlaik mūsu bērnudārzā par skolotāju strādā viena no iepriekšējo gadu Ēnu dienu dalībniecēm.

06.04.2022. Ēnu dienā "Pīlādzītī" piedalījās Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 10.a klases skolniece Marika Krīviņa, kas vēroja 4.grupas skolotāju Viktoriju Leibusi; Krāslavas Valsts ģimnāzijas 12.c klases skolnieces Laura Kurpenika, Kristīne Daļecka un Liāna Plinta, kuras vēroja 1.grupas skolotāju Anitu Smirnovu, 8.grupas skolotāju Viju Dzalbi un 7.grupas skolotāju Džeinu Vīksni.

Skolotājas centās palīdzēt skolniecēm uzzināt vairāk par pirmsskolas izglītības skolotāja darbu un iepazīstināt ar Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” organizāciju.

Jaunietes 4 stundas vēroja pormsskolas skolotāju darbu un aktīvi iesaistījās visās aktivitātēs ar bērniem. Skolotājas labprāt atbildēja uz skolēnu jautājumiem un centās Iedvesmot, lai jaunietes uzdrīkstas un grib vairāk sasniegt, lai varētu kļūt par veiksmīgiem, uz sasniegumiem motivētiem darbiniekiem.

Ceram, ka mums izdevās praktiski parādīt saistību starp izglītību un karjeru, lai rosinātu skolnieces ar daudz motivētāku attieksmi pievērsties mācībām.

Paldies par sadarbību jauniešu integrācijā darba vidē Krāslavas novada skolām: Krāslavas Valsts ģimnāzijai un Krāslavas Varavīksnes vidusskolai.

Jaunākās ziņas

Cūkmena detektīvi

Ir noslēdzies kārtējais “Cūkmena detektīvu” cikls. Bērni ar interesi...

>>

Svinīgi aizvadīts "Pīlādzītis" izlaidumu laiks

Maijā nāk izlaidumu laiks – atvadīšanās no bērnudārza "Pīlādzītis" ...

>>

"Pīlādzītis" uzņem jaunus audzēkņus!

Ja Jūs esat Krāslavas novada bērna vecāks un meklējiet ģimenei...

>>