10/12/2022 23:38

Labo darbu nedēļā 2022

Labo darbu nedēļā no 03.10.2022. 11.grupas bērni labprāt nolēma palīdzēt bērnudārza sētniekiem un grupas auklītei, sakopjot rotaļtelpu un pastaigu laukumu. Bet 7.grupas bērni un darbinieki palīdzēja sētniecei Ņinai Spalvis teritoriijas uzkopšanai ārpus bērnudārza. Savukārt 10.grupas bērni labo darbu nedēļā palīdzēja iestādes sētniekiem sakopt baskāju takas laukumu. 2.grupas bērni un vecāki savāca saldumu un higiēnas preču komplektu veco ļaužu pansionāta iemītniekiem. 5.grupas vecāki savāca barību dzīvnieku patversmei Daugavpilī. Visu grupu bērnu vecāki un iestādes darbinieki ziedoja derīgas mantas, rotaļlietas, apģērbu, apavus Ukrainas civiliedzīvotajiem un trūcīgām ģimenem. Mantu apmaiņas Brīvbode turpinās! Aktīvi notika arī trauku un tekstīla ziedošana, tos nodevām Indras Laimes muzeja un aušanas darbnīcas vajadzībām.   Paldies visiem par ļoti aktīvu dalību Labo darbu nedēļas akcijā!

Jaunākās ziņas

"Pīlādzītim" - 37!

Mūsu “Pīlādzītim” dzimšanas diena! 24.11.2023. bērnudārzs...

>>

Mana dažādā — vienīgā Latvija

21.11.2023. iestādes bērni vienojās svinīgā koncertā par godu...

>>

Maize - mūsu vērtība

10.grupas bērni apsprieda tēmu par maizi, kā Latvijas materiālās un...

>>