06/02/2022 13:57

Mazo novadnieku svētki

01.06.2022. Krāslavā 8. novembra laukumā pie strūklakas notika tradicionālie Mazo novadnieku svētki, kuros godināja mazuļus, kas gada laikā ir dzimuši un nākuši klāt Krāslavas novadā. Mazos novadniekus svinīgā gājienā ratiņos pavadīja pasaku personāži, kurus tēloja mūsu iestādes darbinieces: Rapuncele (sk. L.Upeniece), Sarkangalvīte (sk. L.Stikute), Fiona (sk. O.Maļinovska), Zeltmatīte (sk.p. T.Stivriņa), Princis (sk. I.Eisaka), Brīnumzemes Karaliene (J.Vorošilova).   Svētkos bija gods uzstāties "Pīlādzītis" ritmikas pulciņa un dziedātāju ansambļa dalībniekiem (vad. Velta Bernāte un Marija Gasperoviča). Ar lielu interesi bērni piedalījās zīmēšanā uz asfalta ar krītiņiem, noskatījās koncertu un līdzdarbojās rotaļās.

Jaunākās ziņas

"Pīlādzītim" - 37!

Mūsu “Pīlādzītim” dzimšanas diena! 24.11.2023. bērnudārzs...

>>

Mana dažādā — vienīgā Latvija

21.11.2023. iestādes bērni vienojās svinīgā koncertā par godu...

>>

Maize - mūsu vērtība

10.grupas bērni apsprieda tēmu par maizi, kā Latvijas materiālās un...

>>