03/18/2022 09:42

"Pīlādzītis" grupu komplektācija 2022./2023.mācību gadam

Ja Jūs esat Krāslavas novada bērna vecāks un meklējiet bērnudārzu, nāciet pie mums!

          Vecāki, savlaicīgi reģistrējiet bērnus pirmsskolas izglītības apgūšanai pēc adreses: Aronsona ielā 1, Krāslavā.

·         Konsultācijas var saņemt, zvanot pa tālruni: 65622249 (vadītāja), 65622259 (lietvede)

Jaunu bērnu reģistrācija:

·         līdz 31.maijam pie vadītājas (pieņemšanas laiks – pirmdien 8.00-10.00, ceturtdien 15.00-17.00; iepriekš informējot (t.65622249), var vienoties par citu pieņemšanas laiku

·         laikā no 1.jūnija pie vadītājas vietnieces (darba dienās 8.00-16.00, otrdien 10.00-18.00)

 

"Pīlādzītī" papildus ar bērniem strādā 2 logopēdes, koriģējošās vingrošanas speciālists un izglītības psihologs

·         mācības iestādē notiek pēc vairākām licencētām pirmsskolas izglītības programmām,

·         bērni tiek gatavoti mācībām gan latviešu, gan bilingvālajās skolās,

·         iestādē tiek ņemts vērā bērnu veselības stāvoklis, maksimāli ievērota individuālā pieeja,

·         bilingvālajā grupā darbs notiek divās valodās (latviešu un krievu val.), kas ļauj intensīvi apgūt valsts valodu, bērni lasa, raksta un runā  vienlīdz labi abās valodās


Papildus tradicionālajām nodarbībām iestādē ir interešu pulciņi:

·         dziedātāju ansambļi

·         latviešu un angļu valodas pulciņi

·         eksperimentu pulciņš

·         ritmika un logoritmika

·         medijpratība

Ar mūsu iestādi var iepazīties Internetā 

www.piladzitis.lv  

www.facebook.com/KraslavasNovadaPiiPiladzitis/

Mūsu e-pasts: piladzitis@kraslava.lv 

Krāslavas novada PII "Pīlādzītis" administrācija

Jaunākās ziņas

Cūkmena detektīvi

Ir noslēdzies kārtējais “Cūkmena detektīvu” cikls. Bērni ar interesi...

>>

Svinīgi aizvadīts "Pīlādzītis" izlaidumu laiks

Maijā nāk izlaidumu laiks – atvadīšanās no bērnudārza "Pīlādzītis" ...

>>

"Pīlādzītis" uzņem jaunus audzēkņus!

Ja Jūs esat Krāslavas novada bērna vecāks un meklējiet ģimenei...

>>