01/10/2023 15:37

Sagaidot Starptautisko Paldies dienu.

Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” jau divpadsmito gadu turpina iesākto tradīciju- sagaidot 11.janvārī Paldies dienu, administrācija sirsnīgi pateicas iestādes darbiniekiem, bērniem, viņu vecākiem un citiem līdzcilvēkiem, kuri atbalsta iestādi un dod spēku būt tādiem, kādi mēs esam! (Varbūt kāds piemirsa-latviešu valodā „paldies” ir cēlies no vārdu salikuma „palīdzi, dievs”.

Sakot kādam paldies, mēs katru reizi otram cilvēkam viņa domās un darbos vēlam palīdzību no augstākiem spēkiem. Pateicības vārdiem ir spēcīga iedarbība, ar to palīdzību cilvēki dāvina prieku cits citam un pauž uzmanību, kas katra cilvēka labsajūtai ir ļoti svarīgi.)

 • Pateicība Oksanai Matejai par veiksmīgu sadarbību, veicot Krāslavas novada PII “Pīlādzītis’’ Padomes priekšsēdētājas pienākumus, kā arī par brīvprātīgo darbu un realizēto projektu Krāslavas novada domes konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” ietvaros un aktīvu iesaisti to realizēšanā.
 • Pateicība Krāslavas māmiņu klubam, personīgi Danai Lahtionovai un Ievai Maļinovskai, par realizētām izglītojošām aktivitātēm bērniem un tālākizglītības kursiem skolotājām.
 • Paldies Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nodaļas izglītības iestāžu datortīkla administratoram Valdim Lasovskim par atsaucību, informatīvo atbalstu un veiksmīgu sadarbību. • Pateicība Andrim Sergejevam par ieguldīto kvalitatīvu darbu jaunu rotaļu objektu izveidošanā 12. grupas laukumā.
 • Paldies Krāslavas novada centrālās bibliotēkas metodiķei Žanetai Moisejai par sadarbību bērnu pasākumos, radošo darbnīcu vadīšanu, mācību materiālu un makulatūras ziedojumiem.
 • Paldies Krāslavas novada centrālās bibliotēkas bērnu literatūras nodaļas vadītājai Viktorijai Urbanovičai par radošu sadarbību bērnu lasītveicināšanas programmā.
 • Paldies PIKC RVT Krāslavas teritoriālās struktūrvienības izglītības metodiķei Larisai Rukmanei par sadarbību un atbalstu; pedagogiem Jānim Kuklim, Rutai Zambarei, Raivim Gavaram par aktīvu iesaisti un palīdzību bērnu interešu un talantu attīstībā.
 • Paldies par atbalstu Olimpiskās dienas pasākumu organizēšanā Dagdas novada Sporta skolas Sporta organizatoram Vjačeslavam Čumikam.
 • SIA „Kristafors” kolektīvam, personīgi izpilddirektoram Ilgvaram Ugaram, paldies par atsaucību, izpalīdzību biroja tehnikas apkopē, kvalitatīvu un ilggadēju sadarbību.
 • SIA „IVIKS” kolektīvam, personīgi direktoram Ivaram Stivriņam, datorspeciālistam Ivaram Žuram paldies par atsaucību, mobilitāti un individuālo pieeju kvalitatīvu interneta pakalpojumu sniegšanā.
 • Paldies Krāslavas bērnu sociālās rehabilitācijas centram „Mūsmājas”, personīgi direktorei Ērikai Gekai, par sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā. • Krāslavas bāriņtiesai, personīgi priekšsēdētājai Ilonai Bidzānei un Krāslavas novada Sociālajam dienestam paldies par sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā.
 • Paldies Slimību profilakses un kontroles centra Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla darbiniekiem, Veselības veicināšanas vadības nodaļas vecākajai veselības veicināšanas koordinētājai Lienei Spilvai – Ekertei par personīgo atbalstu bērnu veselības stiprināšanā; Veselības veicināšanas vadības nodaļas vadītājai Bertai Pulmanei, Veselības veicināšanas vadības nodaļas veselības veicināšanas koordinētājam Mārtiņam Zvackim par atbalstu Krāslavas novada pedagogu semināra organizēšanā.
 • Ilzei Stabulniecei paldies par iestādes kolektīva iesaisti projektos Euroregion "Country of lakes" un “Practical arts” aktivitātēs.
 • Paldies iestādes audzēkņa māmiņai Guntai Tožei par personīgo atbalstu un attīstošo materiālu dāvinājumiem.
 • Paldies iestādes audzēknes māmiņai Kristīnai Aļehno par aktīvu līdzdalību projekta "Iedzīvotāji veido savu vidi" tapšanā, kā arī 10.grupas laukuma labiekārtošanas un nojumītes pārveidošanas darbos, Aļehno ģimenei par aktīvu dalību iestādes labdarības akcijās.
 • Iestādes audzēkņa māmiņai Initai Gončarovai paldies par aktīvu palīdzību projekta "Iedzīvotāji veido savu vidi" sagatavošanā 1.grupas laukuma labiekārtošanai.
 • Paldies Friliņu ģimenei par materiālo atbalstu, aktīvu brīvprātīgo darbu un iesaistīšanos 5. grupas laukuma labiekārtošanā Krāslavas novada pašvaldības projektā "Iedzīvotāji veido savu vidi".
 • Paldies Zukulu ģimenei par materiālo atbalstu, aktīvu brīvprātīgo darbu un iesaistīšanos 5. grupas laukuma labiekārtošanā Krāslavas novada pašvaldības projektā "Iedzīvotāji veido savu vidi".
 • Paldies Ivaram Hodanenokam par aktīvu līdzdalību iestādes Ziemassvētku pasākumos un labdarības akcijās.
 • Paldies Vanagu ģimenei par aktīvu dalību iestādes labdarības akcijās.
 • Paldies Smuļko ģimenei par aktīvu dalību iestādes labdarības akcijās. 
 • Raitim Timmam paldies par sadarbību iestādes iniciatīvās Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam.
 • Paldies VUGD inspektoram Renātam Bidzānam par ugunsdrošības mācību nodarbību organizēšanu bērniem.
 • AS Latvijas valsts meži paldies par atbalstu Cūkmena detektīvu ekoprogrammas pirmsskolām apguvē.
 • Krāslavas ģimnāzijai, personīgi direktoram Jānim Tukānam, direktora vietniecei Janīnai Samsanovičai, paldies par sadarbību Ēnu dienas pasākumā
 • Paldies Varavīksnes vidusskolai, personīgi direktorei Marijai Mickevičai par sadarbību Ēnu dienas pasākumā un personīgo atbalstu iestādes darba organizēšanā vasaras periodā.
 • Daugavpils Universitātei paldies par sadarbību studentu mācību prakses organizēšanā. • Paldies Sabiedrības integrācijas fondam par sadarbību “Ģimenei draudzīga darbavieta” programmā un kustības “Dažādībā ir spēks” atbalsta pasākumos.
 • Pateicība Digitālo prasmju centram, personīgi Aleksandram Sašimovam, par bezmaksas kursiem “Informācijas digitalizācijas un publicēšanas metodes” iestādes skolotājām.
 • Latvijas Radio 4 „Domes laukums” programmas korespondentam Sergejam Kuznecovam paldies par iestādes tēla popularizēšanu sabiedrībā.

Lai 2023. gads ir mierpilns, veselīgs, piepildīts ar gaišām domām, radošām idejām un labiem darbiem! Biežāk lietojiet maģisko vārdu “paldies”, lai cilvēki biežāk saņemtu prieku, uzmanību un augstāko spēku palīdzību!

Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” vadītāja Svetlana Rukmane

Jaunākās ziņas

Gājiens Krāslavas pilsētas svētkos

Krāslavas novada PII "Pīlādzītis" darbinieki un vecāki ar bērniem...

>>

Projekts "Zirnis" 2024

"Pīlādzītis" jau 3 reizi piedalās Cherry Picking SIA „Sajūtu...

>>

Par gājienu Krāslavas pilsētas svētkos

Šogad Krāslavas pilsētas svētki sāksies ar gājienu 19. jūlijā plkst...

>>