PII „Pīlādzītis” kolektīvs gūst pieredzi Krāslavā

10.aprīlī Balvu pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis” 19 darbinieki, tai skaitā iestādes vadītāja A.Eizāne, vadītāja vietnieks izglītības jomā I.Ločmele, saimniecības daļas vadītāja T.Reute, medmāsa V. Baldone, fizioterapeite S.Graudiņa, logopēde I.Mičule, mūzikas skolotāja M.Buliga un 12 pedagogi, apmeklēja Krāslavas pirmsskolas izglītības iestādi „Pīlādzītis”.

Tas bija pieredzes apmaiņas brauciens, lai gūtu jaunus iespaidus, ieviestu jaunākās tehnoloģijas un metodes darbā ar bērniem. Balvu pedagogiem tika dota iespēja vērot atklāto rotaļnodarbību 2. Jaunākajā grupā 3 - 4 gadus veciem bērniem par tēmu „Bērnu atbildības prasmju/patstāvības veidošana pirmsskolā”.

Krāslavas iestādes vadītāja Svetlana Rukmane ar savu vietnieci laipni izrādīja visas iestādes telpas un teritoriju, bet skolotāja Ilona Eisaka parādīja prezentāciju par eksperimentu pulciņa darbu. Bija iespēja arī radoši darboties darbnīcā „Tautiskās lupatiņu lelles”. Atvadoties visi nofotografējās pie Krāslavas pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis” stenda. Balvu iestādes pedagogi saņēma arī uzaicinājumu uz pirmsskolas izglītības iestāžu „Pīlādzītis” salidojumu, kas notiks 29. septembrī Cēsīs.

Balvu PII „Pīlādzītis”vad.v.i.j. I.Ločmele

 

"Idejas Tēva dienas apsveikumu kartītēm"

Idejas Tēva dienas apsveikumu kartītēm iesūtīja Krāslavas PII,,PĪLĀDZĪTIS’’, 11. grupas bērni un skolotājas  ILONA EISAKA un ILONA KALINKA.

"Ezerzeme" - raksts "Ēnu dienas" viesi "Pīlādzītis""

Sniega diena

Raiņa un Aspazijas 150. jubilejas gads

Raiņa dzejoļi un dziesmas. Lellīte Lolīte un košā Pienenīte. Tā Mātes dienu, īpaši pieminot dzejnieka 150. jubileju, šogad nosvinēja Krāslavas novadā!

Pedagoģisko lasījumu konference Ludzā

Ziemassvētku tuvums

Gribam būt redzami!

Viesi no PII "Pīlādzītis"

Publikācija Krāslavas Varavīksnes skolas mājas lapā.

Krāslavas "Pīlādzītis" dalās savā darba pieredzē ar Latvijas pedagogiem

Informācija portālā gorod.lv par semināru "Pīlādzītī"

"Velniņu darbi un nedarbi" PII "Pīlādzītis"

UNESCO publikācija par dzimtās valodas dienas pasākumu "Pīlādzītī"

Pateicība Augstkalnes tautas bibliotēkas vadītājai

Publikācija Augstkalnes tautas bibliotēkas mājas lapā.

Daugavpils pārvaldes kinologi viesojas Krāslavas novada bērnudārzā „Pīlādzītis”

Pasākums Lāčplēša dienas un Valsts robežsardzes dibināšanas gadadienas svinību ietvaros.

Izstāde "Mirklis radošuma šūpolēs"

PII "Pīlādzītis" skolotājas, dagdānietes Ivetas Aļžanovas darbu IZSTĀDE "Mirklis radošuma šūpolēs" Dagdas bērnu bibliotēkā