Bērniem dārziņā – labāko!

PII „Pīlādzītis” 12. grupas laukuma un nojumes labiekārtošana notika, pielāgojot to jaunajai mācību pieejai, kura paredz arī vairāk nodarbību svaigā gaisā. Laukumā tika izvietoti vairāki jauni objekti aktīvai atpūtai un brīvā laika pavadīšanai - tādi kā kāpelēšanas siena ar šūpolēm, līdzsvara taka, atjaunota smilšu kaste un metāliskas trepes. Nojume tagad pielāgota rotaļnodarbībām, tajā gan uz grīdas, gan pie sienām parādījās spēles un objekti, kuri palīdzēs bērniem apgūt skaitīšanu, projektēšanu, radošo domāšanu un zināšanas par apkārtējo vidi. Tika izveidota arī pārvietojama spēle „Dzīvnieku krokete”. Visas koka konstrukcijas izveidoja un palīdzēja uzstādīt 12. grupiņas audzēkņa tēvs Viktors Šidlovskis. Bērnu rotaļu laukuma un nojumes labiekārtošanas darbos piedalījās bērnu vecāki - Natalja Šidlovska, Ilze Brante, Donāts un Ludis Plociņi, Oksana, Jānis un Paula Mateji, Diāna un Dainis Rimšāni, PII „Pīladzītis” skolotājas Ligita Andžāne, Rasma Krumpāne, Marija Monska un Aija Stivriņa, aktīvi palīdzēja ar PII „Pīladzītis” darbinieks Genādijs Rihlickis. Projektu finansiāli atbalstīja arī citi 12. grupas bērnu vecāki.

Ligita Andžāne, PII „Pīlādzītis” skolotāja:

- Mūsu grupa pirmo reizi īstenoja projektu „Iedzīvotāji veido savu vidi”, un mēs ceram, ka tā nebūs pēdējā reize. Laukuma labiekārtošanā piedalījās mūsu aktīvākie vecāki, viņu darba rezultāts - jauns aprīkojums un vides elementi, ko bērni labprāt izmanto spēļu un rotaļu laikā. Mazuļi īpaši iecienījuši slīdkalniņu, kas savienots ar šūpolēm, kā arī līdzsvara taku.

Svetlana Rukmane, PII „Pīlādzītis” vadītāja:

- Mūsu pirmsskolas izglītības iestādes bērnu rotaļu laukumos gandrīz visi atribūti ir novecojuši un praktiski vairs nav izmantojami, papildfinansējumu to nomaiņai mums diemžēl nepiešķir, jo pašvaldībai ir citas daudz svarīgākas prioritātes. Mēs esam gandarīti par to, ka mums ir tik aktīvi vecāki, kuri, izprotot radušos situāciju, paši raksta projektus un paši tos realizē, ieguldot savu enerģiju un laiku. Paldies viņiem par to!

Oksana Mateja, PII „Pīlādzītis” 12. grupas vecāku pārstāve, idejas iniciatore:

- Mēs nolēmām piedalīties projektu konkursā, jo rotaļlaukums, kur spēlē mūsu bērni, bija briesmīgā stāvoklī. Vecais aprīkojums bija nolietojies, pašlaik tas ir demontēts, bet pārējie laukuma elementi bija nobružāti un vairs neizskatījās pievilcīgi. Bērniem pastaigas laikā vienkārši nebija, ko darīt. Sadarbībā ar skolotājiem mēs izvēlējāmies vispiemērotāko laukuma aprīkojumu, tagad tur ir tādi objekti, kas atbilst jaunajam izglītības saturam („Skola2030”).

Citās bērnudārza grupās rotaļlaukumi ir tādā pašā stāvoklī. Novada domei ir jāaizdomājas par to un jānodrošina finansējums bērnu rotaļlaukumu atjaunošanai. Vecākiem nav jānodarbojas ar pirmsskolas izglītības iestādes teritorijas labiekārtošanu, par to ir jārūpējas pašvaldībai.

Lai skan „Pīlādzīša” dziesmas!

Pagājušogad Krāslavas novada iedzīvotāju grupas „Krāsainie zīmuļi” realizētā ideja „Gaidīšanas laiks rindā pie ģimenes ārsta ar prieku, radošumu, attīstību un interesi” pašvaldību apvienības „Sabiedrība ar dvēseli-Latvija” (SDL) 2018. gada projektu konkursa noslēguma pasākumā ” ieguva 1. vietu Latgales reģiona vērtējumā. Tas grupas dalībniekiem deva vēl lielāku stimulu darboties mūsu bērnu labā, veidojot interesantu un krāsainu vidi. Šogad „Krāsainie zīmuļi„Iedzīvotāji veido savu vidi” projekta ietvaros, nolēma piejaukt košākas krāsas PII „Pīlādzītis” bērnu ansamblīša radošajā dzīvē.

Projekta mērķis: veicināt ansambļa darbību un sadarbību starp bērniem, vecākiem un bērnudārza skolotājām, izveidojot bērnu skatuves kostīmus, izmantojot elementus, kas raksturo PII “Pīlādzītis” nosaukumu, ieinteresēt bērnus apmeklēt ansambli, līdz ar to attīstīt bērnu muzikālās prasmes.

Projekta īstenošanā piedalījās PII ”Pīlādzītis” bērnu ansambļa bērni un vecāki, ansambļa vadītāja Vija Gončarova, floristes no Ziedu nama “Kamēlija” un foto māksliniece Inga Pudnika.

Rezultātā tika izgatavoti 25 koši, skaisti, ērti tērpi ar rotājumiem gan meitenēm, gan zēniem.

Pabeidzot projektu, secinājām, ka mums ir ļoti atsaucīgi vecāki, kuri ir ieinteresēti veidot bērniem interesantu, skaistu vidi; ir gatavi atbalstīt un ieguldīt savu laiku bērnu attīstībai un sadarbībai ar izglītības iestādes pedagogiem. Neskatoties uz jaunām izglītības metodēm, kur uzskata, ka bērnu uzstāšanās koncertos ir lieks bērna stress, mēs pārliecinājāmies par pretējo – degošas, priecīgas bērnu acis, skaists tēls un pozitīvas emocijas. Vecākiem... lepnums par paveikto!

Grupas dalībnieki izsaka pateicību Krāslavas novada domei par atbalstu, ka arī visiem, kas iesaistījās mūsu oranžajā piedzīvojumā.

Šodien, 26.novenbrī, PII „Pīlādzītis” svin savu dzimšanas dienu un mēs gribam apsveikt visus iestādes darbiniekus. Izsakām pateicību par ieguldījumu mūsu bērnos! Novēlam mūsu lielajiem un mazajiem „Pīlādzēniem” veiksmi radošajos panākumos!

Lai skan „Pīlādzīša” dziesmas!

Projekta koordinatore Aleksandra Garoza
un projekta dalībniece Svetlana Pitrāne

 

"Idejas Tēva dienas apsveikumu kartītēm"

Idejas Tēva dienas apsveikumu kartītēm iesūtīja Krāslavas PII,,PĪLĀDZĪTIS’’, 11. grupas bērni un skolotājas  ILONA EISAKA un ILONA KALINKA.

"Ezerzeme" - raksts "Ēnu dienas" viesi "Pīlādzītis""

Sniega diena

Raiņa un Aspazijas 150. jubilejas gads

Raiņa dzejoļi un dziesmas. Lellīte Lolīte un košā Pienenīte. Tā Mātes dienu, īpaši pieminot dzejnieka 150. jubileju, šogad nosvinēja Krāslavas novadā!

Pedagoģisko lasījumu konference Ludzā

Ziemassvētku tuvums

Gribam būt redzami!

Viesi no PII "Pīlādzītis"

Publikācija Krāslavas Varavīksnes skolas mājas lapā.

Krāslavas "Pīlādzītis" dalās savā darba pieredzē ar Latvijas pedagogiem

Informācija portālā gorod.lv par semināru "Pīlādzītī"

"Velniņu darbi un nedarbi" PII "Pīlādzītis"

UNESCO publikācija par dzimtās valodas dienas pasākumu "Pīlādzītī"

Pateicība Augstkalnes tautas bibliotēkas vadītājai

Publikācija Augstkalnes tautas bibliotēkas mājas lapā.

Daugavpils pārvaldes kinologi viesojas Krāslavas novada bērnudārzā „Pīlādzītis”

Pasākums Lāčplēša dienas un Valsts robežsardzes dibināšanas gadadienas svinību ietvaros.

Izstāde "Mirklis radošuma šūpolēs"

PII "Pīlādzītis" skolotājas, dagdānietes Ivetas Aļžanovas darbu IZSTĀDE "Mirklis radošuma šūpolēs" Dagdas bērnu bibliotēkā