LIZDA sveic Valsts svētkos!

Nozares organizācijas prasīs ministrei I.Šuplinskai uzlabot sadarbību, ieklausīties nozares pārstāvju viedoklī

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) ZOOM platformā rīkoja izglītības, zinātnes nozares un vecāku organizāciju  sanāksmi par savstarpējās sadarbības stiprināšanu un kvalitatīvu, ar atbilstošiem resursiem nodrošinātu reformu īstenošanu. Sanāksmē nolemts nosūtīt vēstuli Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) un ministrei Ilgai Šuplinskai ar prasību aktīvāk komunicēt ar nozares pārstāvjiem, ieklausīties viņu viedoklī, lai rezultātā pieņemtu  izsvērtākus lēmumus.

 LIZDA diskusijā aktualizēja jautājumus par izglītības un zinātnes nozares vadošo organizāciju savstarpējās sadarbības stiprināšanu, sadarbības stiprināšanu ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM), vienotu nostāju par kvalitatīvu reformu virzīšanas nozīmi un nepieciešamo resursu nodrošināšanu reformu  pilnvērtīgai īstenošanai. Sanāksmē vairākkārt izskanēja kritika ministrijas virzienā par nepietiekamu sadarbību ar nozares organizācijām. Rezultātā LIZDA vienojās ar citām organizācijām nosūtīt ministrei Ilgai Šuplinskai vēstuli, aicinot profesionālāk komunicēt.

 

Inga Vanaga, LIZDA priekšsēdētāja,

“Daudzas nozares organizācijas nav apmierinātas par sadarbību ar nozares ministri Ilgu Šuplinsku. Tas nav tikai LIZDA viedoklis un problēmas sadarbībā nav tikai starp LIZDA un ministri. Dialogs ar steigu jāuzlabo, īpaši tagad Covid-19 izplatības laikā, kad esam atkal ārkārtējās situācijas priekšvakarā. Mums šī sanāksme bija ļoti nozīmīga, lai informētu citas organizācijas, kuras reformas atbalstām un kuras neatbalstām, norādītu riskus, kas ietekmē kvalitātes rādītājus. Mums bija ļoti svarīgi uzzināt citu organizāciju viedokli par reformām, uzklausīt priekšlikumus.”

 

Reaģējot  uz  trešdien, 04.11.2020. IZM izplatīto aicinājumu šajā LIZDA rīkotajā sanāksmē runāt par  “šī brīža karstākajām un aktuālākajām tēmām”, tostarp, iespējamo ārkārtas situācijas izsludināšanu COVID – 19 izplatības mazināšanai, LTV raidījuma “Aizliegtais paņēmiens” konstatēto un turpmākajiem risinājumiem, kā arī steidzamiem darbiem, lai uzlabotu sociāli emocionālo vidi skolā, sanāksmē izskanēja viedoklis, ka tas ir ministrijas mēģinājums mazināt nevalstisko organizāciju sadarbības sanāksmes nozīmību. LIZDA atgādina, ka jau pavasarī ministrijai nosūtīti arodbiedrības priekšlikumi par rīcību ārkārtējās situācijas laikā, kas balstīti uz LIZDA aptaujās secināto. LIZDA regulāri informē ministriju par problēmām darba vietās, ko aktualizē biedri Covid-19 izplatības ietvaros. Ņemot vērā, ka situācija mainās – LIZDA sagatavos jaunus priekšlikumus un to izvērtēšanai aicina ministriju pirms valdības ārkārtas sēdes, kas paredzēta piektdien,  sasaukt attālinātu apspriedi par priekšlikumiem.

 Inga Vanaga, LIZDA priekšsēdētāja,

“Ministrija līdz šim neizrādīja praktiski nekādu interesi par LIZDA priekšlikumiem Covid-19 mazināšanai un nozarē strādājošo lielākam atbalstam. Te pēkšņi tāda interese par LIZDA sanāksmi un vēlme mainīt dienas kārtību. LIZDA nenosaka IZM iekšējo darba sanāksmju dienas kārtību un arī IZM būtu jāsaprot, ka nenoteiks LIZDA, par ko runāt un nerunāt. Mēs informējām organizācijas par ministres lūgumu. IZM vajadzēja sasaukt nozares organizācijas un jautāt šos priekšlikumus.

Par problēmām un to risinājumiem pirmsskolās gadiem ir tik daudz rakstīts un stāstīts ministrijai, Saeimas deputātiem. TV raidījums atspoguļo ielaisto problēmu sekas. Prasīsim IZM vadības rīcību, aktuālo jautājumu operatīvu risināšanu, nevis šausmināšanos un kārtējās atrunas par naudas trūkumu slodzes pilnveidei, atbalsta personālam, mentoriem, mācību līdzekļiem, vairāk pedagogiem uz noteiktu bērnu skaitu, algas palielinājumam.”

LIZDA rīkotajā nevalstisko organizāciju sanāksmē par sadarbības stiprināšanu piedalījās vecāku organizācija “Mammām un tētiem”, “Māmiņu klubs”, Latvijas Studentu apvienība, Latvijas izglītības vadītāju asociācija, Latvijas Koledžu asociācija, Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas Lielo pilsētu asociācija, Latvijas privāto pirmsskolu biedrība, Neatkarīgā izglītības biedrība, Latvijas Rektoru padome, Augstākās izglītības padome, Iespējamā misija, Latvijas Jauno zinātnieku apvienība, Latvijas Zinātnes padome, Latvijas Universitāšu asociācija, vairāku skolu direktori.

 

Atlaižu grozs

Ikviens arodbiedrības biedrs, uzrādot derīgu LIZDA biedra karti, var saņemt atlaides precēm un pakalpojumiem visā Latvijā. Šobrīd LIZDA biedriem ir pieejamas izdevīgas atlaides pie vairāk nekā 100 mūsu sadarbības partneriem. Saraksts regulāri tiek aktualizēts ar jauniem, izdevīgiem piedāvājumiem https://www.lizda.lv/atlaizu-grozs/


Valdība paaugstina pedagogiem algas

LIZDA aktīvā rīcība daudzu mēnešu garumā rezultējās ar panākumu. 16. jūnijā valdība apstiprinājagrozījumus Ministru kabineta noteikumos, kas paredz pedagogu zemākās mēneša darba algas likmespaaugstināšanu par 40 eiro, sākot ar 2020.gada 1. septembri.

“Paldies par pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika apstiprināšanu, jo algas palielināsies lielākajai daļai pedagogu. Tas zināmāmērā veicina nodarbinātības stabilitāti, paļaušanos uz likumu izpildi," norāda LIZDA priekšsēdētāja IngaVanaga.

Atbilstoši valdības lēmumam pedagogu zemākā mēneša darba algas likme no2020. gada 1. septembra būs 790 eiro.

Pirmsskolas izglītības iestāžu darbiniekiem plašākas iespējas veikt veselības pārbaudes

Latvijā ārkārtējās situācijas laikā pirmsskolas izglītības iestādes strādā dežūrgrupu režīmā. Tā kā pirmsskolas iestāžu personāla darba pienākumi ir saistīti ar augstu saslimšanas risku ar Covid-19, bērnudārzu darbiniekiem ir plašākas iespējas veikt veselības pārbaudes.

Lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatīšanos un mazinātu epidemioloģiskās drošības riskus, 2020. gada 8. aprīlī Veselības ministrija lēma paplašināt personu loku, kurām veic valsts apmaksātas Covid-19 analīzes. Tas nozīmē, ka ģimenes ārsts varēs pieņemt lēmumu par pacienta nosūtīšanu uz analīzēm, atbilstoši noteiktiem kritērijiem. Ar ģimenes ārsta nosūtījumu analīzes veiks visiem pacientiem, kuriem ir pneimonijas (plaušu karsoņa) klīniskās pazīmes, kā arī tiem pacientiem, kuriem ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes un kuri atbilst vismaz vienai no noteiktajām mērķgrupām, to skaitā, cilvēkiem, kuru darba pienākumi saistīti ar augstu saslimšanas risku ar vīrusu, piemēram, kuri strādā ar bērniem pirmsskolas izglītības iestādē.

Plašāka informācija Veselības ministrijas tīmekļvietnē.

Arodbiedrība

Iestādes arodorganizācijas priekšsēdētāja: Velta Bernāte

Vietnieks: Vija Barševska

Kopā arodbiedru: 22 iestādes darbinieki