Apsveikums Zinību dienā

2019.gada 20.martā Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) rīkoja piketu, lai pieprasītu LR Saeimai pildīt Izglītības likumā noteikto un 2018.gadā MK apstiprināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku, kas paredz palielināt pedagogu minimālo darba algas likmi no 710 EUR uz 750 EUR no 2019.gada 1.septembra. No mūsu iestādes piketā piedalījās 3 pārstāvji. Bet darba vietā paliekošie darbinieki 20. martā krūšu augstumā kreisajā pusē piesprauda zilu lentīti, tādejādi solidāri apliecinot savu atbalstu izglītības un zinātnes darbinieku prasībām Saeimai.

 

2019. gada 5. martā Ministru kabinetā (MK) tika izskatīts un apstiprināts likumprojekts par “Par valsts budžetu 2019. gadam”, kurā nav paredzēts finansējums pedagogu darba samaksas pieauguma grafika izpildei. Jau iepriekš ziņots, ka Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) 20. februāra Padomes ārkārtas sēdē tika nolemts valdībai pieprasīt paredzēt finansējumu pedagogu darba samaksas pieauguma grafika izpildei no 2019. gada 1. septembra un turpmākam periodam līdz 2022. gada 31. decembrim. Kā arī līdz š.g. 5. martam informēt LIZDA par pedagogu darba samaksas pieauguma grafika izpildei no 2019. gada 1. septembra un turpmākam periodam līdz 2022. gada 31. decembrim papildus nepieciešamo līdzekļu finanšu avotiem.

Nesagaidot politikas veidotāju lēmumu par finansējumu pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika izpildei, LIZDA š.g. 6. martā Rīgas pilsētas pašvaldībai iesniegs pieteikumu par piketa organizēšanu 2019. gada 20. martā, no plkst. 8.30 līdz plkst. 11.00 pie Latvijas Republikas Saeimas. Piketā pulcēsies ~ 2500 izglītības un zinātnes darbinieki un citi atbalstītāji, lai pieprasītu politikas veidotājiem pildīt Izglītības likumu, kas nosaka pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika izpildi no 2019. gada 1. septembra.  

Uzziņai: Jau iepriekš valdībā apstiprinātais grafiks paredz pakāpeniski palielināt pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes vispārējā izglītībā, t. sk, pirmsskolā un speciālajā izglītībā, profesionālajā izglītībā, interešu izglītībā, kā arī augstskolās un koledžās. Zemāko mēneša darba algas likmi pedagogiem no pašreizējiem 710 euro plānots celt līdz 750 euro – 2019. gada septembrī, 790 euro – 2020. gada septembrī, 830 euro – 2021. gada septembrī un 900 euro – 2022. gada septembrī. Grafiks paredz arī augstskolu un koledžu mācībspēku zemākās mēneša darba algas likmes pakāpenisku palielināšanu no 2018. gada līdz 2022. gadam.

LIZDA pieprasa, lai tiktu pildīta:

1. Izglītības likuma 53. panta trešā daļa: “Pedagoga mēnešalga par vienu slodzi nav zemāka par MK apstiprināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafikā noteikto mēnešalgu attiecīgajā laikposmā.”,

2. 2018. gada 15. janvāra MK rīkojums Nr. 17 “Par pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku laikposmam no 2018. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim”,

3. Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.–2020. gadam noteiktais, ka izglītībā strādājošo vidējā darba alga (bruto) salīdzinājumā ar vidējo darba algu valstī - 2020. gadā ir vienāda.

LIZDA pieprasa ievērot spēkā esošos normatīvos aktus un nodrošināt pedagogiem cieņpilnu, konkurētspējīgu atalgojumu salīdzinājumā ar citām intelektuālajām profesijām, kas atbilst pedagogu paveiktajam darbam un atbildībai, izglītojot un audzinot Latvijas nākamo iedzīvotāju paaudzi.

Tehniskā informācija par 20. marta piketa norisi pie Saeimas arodbiedrības biedriem tiks nosūtīta tuvākajā laikā uz e - pastiem.


Apsveikums

Arodbiedrība

Iestādes arodorganizācijas priekšsēdētāja: Vija Barševska

Vietnieks: Jūlija Menicka

Kopā arodbiedru: 22 iestādes darbinieki