Apsveicam jubilejā mūzikas skolotāju Viju Gončarovu

12.05.2023. apsveikt "Pīlādzītis" mūzikas skolotāju Viju Gončarovu 60.gadu jubilejā bija sapulcējušies iestādes darbinieki un bērni.

Apsveicam jubilejā vadītāju

07.03.2023. apsveikt "Pīlādzītis" vadītāju Svetlanu Rukmani 60.gadu jubilejā bija sapulcējušies darbinieki, bērni, iestādes Padomes priekšsēdētāja Oksana Mateja un Krāslavas novada Izglītības Pārvaldes vadītāja Lidija Miglāne, kura "Pīlādzītis" vadītājai pasniedza Krāslavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Gunāra Upenieka Atzinības rakstu.

Apsveicam jubilejā

Apsveicam 1.grupas skolotāju Viju Barševsku 60.gadu jubilejā.

Apsveicam psihologu Svetlanu Kovaļovu ar apbalvojumu

28.01.2023. Krāslavas novada pašvaldības deputāts Jāzeps Dobkevičs pasniedza domes priekšsēdētāja Gunāra Upenieka parakstīto Atzinības rakstu - Svetlanai Kovaļovai par ilggadēju un godprātīgi veiktu darbu sava novada kultūras jomā.

 

Lepojamies ar mūsu kolēģi!

Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” skolotāji

Vārds, uzvārds

Amats

Īpaši nopelni

Kvalitātes pakāpe

Anita Smirnova

Pirmsskolas izglītības

skolotāja; maģistra grāds

2013.gads

IZM Atzinības raksts

 


Velta Tiško

Pirmsskolas izglītības

skolotāja

 


Aina Rihlicka

Pirmsskolas izglītības

skolotāja; maģistra grāds

 2014.gads IZM Atzinības raksts; 

 

Marija Monska

Pirmsskolas izglītības

skolotāja; maģistra grāds

 


Ilona Kalinka

Pirmsskolas izglītības

skolotāja

 


Ilona Eisaka

Pirmsskolas izglītības

skolotāja; maģistra grāds

2018.gads IZM Atzinības raksts


Viktorija Leibusa

Pirmsskolas izglītības skolotāja; maģistra grāds

2011.gads

IZM Atzinības raksts

Mentora apliecība 2013

      

Olga Maļinovska

Pirmsskolas izglītības

skolotāja, maģistra grāds

2011.gads

IZM Atzinības raksts  


Inta Stivriņa

Pirmsskolas izglītības

skolotāja

IT mentors


Aija Trunoviča-Stivriņa

Pirmsskolas izglītības

skolotāja

 


Vija Barševska

Pirmsskolas izglītības

skolotāja;

maģistra grāds

 


Nadežda Isakova

skolotāja-logopēde

 prof. maģistrs

 

Džeina Vīksna

Pirmsskolas izglītības

skolotāja

 

 

Leongīna Krasņakova

Pirmsskolas izglītības

skolotāja; maģistra grāds

2013.gads

IZM Atzinības raksts


Viktorija Plociņa

Pirmsskolas izglītības

skolotāja

 


Vija Dzalbe

Pirmsskolas izglītības

skolotāja; maģistra grāds

2014.gads IZM Atzinības raksts


Inita Gončarova

Pirmsskolas izglītības

skolotāja;

 


Zinaīda Bernāte

Sporta

skolotāja

2019.gads Nikodema Rancāna balva

 

Ligita Upeniece

Pirmsskolas izglītības

skolotāja

 


Elīne Vilmaneskolotāja-logopēdeprof. maģistrs

Vija Gončarova

Mūzikas skolotāja; maģistra grāds

2005.gads IZM Atzinības raksts

2012.gads IZM Atzinības raksts

Mentora apliecība 2013


Diāna Andžānepirmsskolas izglītības skolotāja

Maija Plivča

Logopēde; 

 


Marija Gasperovičamūzikas skolotāja
Laurita Stikutepirmsskolas izglītības skolotāja
Larisa Mihejevapirmsskolas izglītības skolotāja
Svetlana Kovaļovaizglītības psihologspedagoģijas maģistrs