10/29/2018 09:15

Zinīšu laboratorijai – ceturtais mācību gads

Mācību gada sākumā mazie „Pīlādzītis” Zinīšu laboratorijas pētnieki padziļināja zināšanas un izpratni par ūdeni, tā lomu un nozīmi dabā un cilvēka dzīvē, pētija tā īpašības. Praktiski darbojoties, bērni salīdzināja, kā dažādas vielas un priekšmeti ,,uzvedas‘’ ūdenī, saskatīja un izdalīja līdzīgo un atšķirīgo, trenēja domāšanu, secības uztveri un atmiņu. Mazie pētnieki vingrinājās izteikt iepriekšējus paredzējumus, pārbaudīja tos un izdarīja secinājumus, mācījās shematiski pierakstīt savus novērojumus. Bērni vingrinājās darboties komandā, plānot savu darbību, attīstīja iztēli un fantāziju, veidoja radošus darbus, izmantojot dažādas tehnikas. Eksperimenti un aktivitātes: ,,Krīta raksts’’, ,,Grimst, negrimst’’, ,,Putojošie šķidrumi-vulkāns’’, ,,Temperatūras mērīšana’’, ,,Ūdenskrātuve’’, ,,Trauku tilpums’’, ,,Ūdens filtrēšana’’, ,,Gaisa zvans’’, ,,Pudeles strūklaka’’, ,,Atjautīgais ēzelītis’’. Bērniem ir daudz ko vērot, pētīt, prātot, kāpēc lietas ir tādas, kādas tās ir, un censties rast iespējamās atbildes. Eksperimentu pulciņa skolotāja Ilona Eisaka

Jaunākās ziņas

Vasaras projekts - māls

11.grupas bērni ar lielu interesi darbojās ar dabisko veidošanas...

>>

Vasaras projekts - ziedi

Bērniem ļoti patīk darboties ar dabas materiāliem. Mazie dabas...

>>

Vasaras projekts - ūdens

Paši mazākie iestādes audzēkņi vasaras siltajā laikā pētīja ūdeni:...

>>