10/29/2018 09:15

Zinīšu laboratorijai – ceturtais mācību gads

Mācību gada sākumā mazie „Pīlādzītis” Zinīšu laboratorijas pētnieki padziļināja zināšanas un izpratni par ūdeni, tā lomu un nozīmi dabā un cilvēka dzīvē, pētija tā īpašības. Praktiski darbojoties, bērni salīdzināja, kā dažādas vielas un priekšmeti ,,uzvedas‘’ ūdenī, saskatīja un izdalīja līdzīgo un atšķirīgo, trenēja domāšanu, secības uztveri un atmiņu. Mazie pētnieki vingrinājās izteikt iepriekšējus paredzējumus, pārbaudīja tos un izdarīja secinājumus, mācījās shematiski pierakstīt savus novērojumus. Bērni vingrinājās darboties komandā, plānot savu darbību, attīstīja iztēli un fantāziju, veidoja radošus darbus, izmantojot dažādas tehnikas. Eksperimenti un aktivitātes: ,,Krīta raksts’’, ,,Grimst, negrimst’’, ,,Putojošie šķidrumi-vulkāns’’, ,,Temperatūras mērīšana’’, ,,Ūdenskrātuve’’, ,,Trauku tilpums’’, ,,Ūdens filtrēšana’’, ,,Gaisa zvans’’, ,,Pudeles strūklaka’’, ,,Atjautīgais ēzelītis’’. Bērniem ir daudz ko vērot, pētīt, prātot, kāpēc lietas ir tādas, kādas tās ir, un censties rast iespējamās atbildes. Eksperimentu pulciņa skolotāja Ilona Eisaka

Jaunākās ziņas

Vispasaules roku mazgāšanas diena

15.oktobris ir Vispasaules roku mazgāšanas diena. Sadarbībā ar Drogas...

>>

Karjeras nedēļa

Latvijas karjēras nedēļas ietvaros bērni apguva galda servēšanu,...

>>

Putras diena 2019

10.oktobrī pasaulē svin Starptautisko Putras dienu.Putras svētkos...

>>