09/23/2019 18:24

Zinaīdai Bernātei pasniegta Nikodema Rancāna Balva

Apsveicam un lepojāmies ar "Pīlādzītis" sporta skolotājas sasniegumu un augsto novērtējumu!

Šī balva tiek piešķirta Latgales pedagogiem reizi gadā, septembrī, par ievērojāmu ieguldījumu mācību darbā, latviskās un latgaliskās kultūras un tradīciju ieaudzināšanā jaunajā paaudzē. Balvas mērķis ir ne tikai Nikodema Rancāna piemiņas saglabāšana, bet arī skolotāju profesijas popularizēšana un tās prestiža paaugstinašana sabiedrībā, atzīmējot izcilu un pašaizliedzīgu pedagogu darbu.

Jaunākās ziņas

Pirmsskolēns mācās mājās

Šajā video Skola2030 ekspertes Arita Lauka un Ginta Kārkliņa stāsta...

>>