04/13/2018 15:06

Vides dizaineri

"Pīlādzītis" gatavojas Krāslavas 95 dzimšanas dienai: notiek bērnu zīmējumu izstādes, radošo darbu konkurss "Es savai Krāslavai", visi bērni piedalīsies koncertos par godu pilsētas jubilejas datumam. Bet 7.grupas bērni paziļināti apguva koku tēmu: iepazinās ar kokiem Krāslavas parkā un izmēģināja savas idejas vides dizainā. Visi grupas bērni kopā veidoja Krāslavas parka maketu ar dažāda dizaina kokiem. Mākslas darba tapšanā tika izmantoti visādi atkritumu un dabas materiāli, papīrs, dzija. Rezultāts priecē gan lielos, gan mazos telpiskā darba autorus.

Jaunākās ziņas

"Pīlādzītis" un Krāslavas pamatskolas sadarbība

12.04.2019. notika metodiskā diena sadarbības projekta ietvaros starp...

>>

Vai bērni ir gatavi skolai?

11.aprīlī notika kontrolnodarbība 8.grupā par bērnu gatavību mācībām...

>>

Piedzīvojumos kopā ar Karlsonu

"Pīlādzītis" turpina organizēt āra izzinošās nodarbības...

>>