07/18/2020 00:49

Vecāku aptauja

„PĪLĀDZĪTIS” VECĀKI!

Lai pēc iespējas objektīvāk izvērtētu šī mācību gada darbu un plānotu nākamo, gribam uzklausīt Jūsu viedokli. Aicinām sniegt pēc iespējas detalizētākus komentārus un idejas, kā konkrēta darbība varētu izskatīties. Ja kaut kas 2019./2020. mācību gadā radīja šaubas vai neizpratni, aicinām arī šo informāciju minēt šajā anketā.

DRĪKST ATBILDĒT ANONĪMI

Atbildes līdz 30.08.2020. var sūtīt uz e-pastu: pii.piladzitis@remove-this.inbox.lv vai iesniegt papīra formātā iestādes vadītājai, vadītājas vietniecei vai grupu skolotājiem.

Izvērtējiet no 1 līdz 10:

a) Es jūtu savstarpēju izpratni kontaktos ar mūsu bērna skolotājiem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

b) Skolotājas veicina mūsu bērna attīstību un sagatavo mūsu bērnu pamatizglītības apguvei

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

c) Kā Jūs vērtējat esošo sadarbību starp ģimeni un PII administrāciju?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

d) Esmu informēts par iestādei svarīgu lēmumu pieņemšanu un darba procedūrām

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

e) Jūsu ieteikumi / idejas iestādes 2020./2021. m. gada mērķa „Radoši kritisko domāšanu veicinošs mācību process” realizēšanai ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

f) Kādi iestādes darba aspekti Jūs neapmierina? Kāpēc? Jūsu ieteikumi to novēršanai.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

g) Nosauciet ekspertus vai lektorus, kurus vēlaties dzirdēt un ar kuriem kopā darboties?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Iestādes administrācija būs īpaši pateicīga par konkrētām atbildēm un ieteikumiem!

Jaunākās ziņas

Gatavojoties Sniega dienai

Jau kādu laiku visā pasaulē pēc Starptautiskās slēpošanas federācijas...

>>

Paldies diena 2021

Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” jau desmito gadu turpina iesākto...

>>

Sertifikāts par dalību Eiropas Skolu sporta dienas projektā

04.01.2021. iestāde no HSSF prezidenta (Hungarian School Sport...

>>