07/08/2020 12:40

Vasaras projekts ,,Mēs mākslinieki’’

Vasaras pirmajā pusē skolotājas Džeina Vīksna un Olga Maļinovska ar 4.grupas bērniem radoši darbojās ar dažādiem mākslas materiāliem: guašu, krītiņiem, flomasteriem, krāsaino plastelīnu. Ar krāsām zīmējām uz papīra, uz ķermeņa daļām, jaucām krāsas, burbuļojām krāsu ziepju putas. Gatavojoties Līgo svētkiem - krāsojām smilgas, cepām pīrāgus no smiltīm, rotājām tos. Bērniem patika zīmēt uz pārtikas plēves, visi ar prieku zīmēja savus vasaras iespaidus. Interesanti darbiņi sanāca ar pūšamiem flomasteriem. Darbojamies ar krāsaino plastelīnu, bērni vingrinājās veidot pārtikas produktus (dārzeņus, augļus, saldumus.) Bērni ar lielu interesi vēroja dabā sastopamās krāsas, fokusējot uzmanību caur dažādiem trafarētiem.

Jaunākās ziņas

Vispasaules roku mazgāšanas diena

15.10. 2020. "Pīlādzītis" bērni atzīmēja Vispasaules roku...

>>

Superputras varoņu svētki

2020.gada 12.oktobrī "Pīlādzītis" Superputras varoņi...

>>

Ierobežojumi pulciņu darbā

Sakarā ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem, kas jāpilda, lai...

>>