05/24/2019 16:08

Vasaras ieskandināšanas svētki

23.maijā Krāslavas pils parka kompleksā notika Latviešu valodas aģentūras atbalstītā sadarbības projekta „Pieredzes apmaiņas un sadarbības veicināšanas pasākumi starp skolām" Krāslavas pamatskolas un Krāslavas novada PII "Pīlādzītis" noslēguma pasākums.   Projekta mērķis bija: sekmēt Krāslavas bērnu un jauniešu vidū latviešu valodas apguvi, paplašināt priekšstatus par dzimtās pilsētas vēsturi un kultūras objektiem, pilnveidot Krāslavas pirmsskolas un sākumskolas pedagogu sadarbību un pieredzes apmaiņu latviešu valodas lietojuma kvalitātes uzlabošanā ikdienā lingvistiski neviendabīgā vidē, kā arī veicināt pēctecības nodrošināšanu un ilgtspējīgu sadarbību starp Krāslavas pirmsskolas izglītības un pamatskolas iestādēm.

Projekta laikā pavisam tika īstenoti trīs pieredzes apmaiņas un sadarbības veicināšanas pasākumi: metodiskā diena, radošā darbnīca un svētku diena.

Projektā aktīvi darbojās 10 pirmsskolas un 10 skolas pedagogi, sākumskolas  1.-2. un 4. klašu skolēni un pirmsskolas vecuma bērni. Noslēguma pasākumā „Vasaras ieskandināšanas svētki Krāslavas pils parkā” bērniem vajadzēja iepazīt Krāslavas pils teritoriju un objektus, pārvietojoties Krāslavas pils parka apvidū ar kartes palīdzību. Pie katra objekta bērniem saprotāmā līmenī tika pasniegta vēstures informācija un piedāvāti daudzveidīgi uzdevumi. Bērni aktīvi darbojās, gāja latviešu tautas rotaļās, salika Krāslavas foto attēlu puzles, parakstīja Krāslavas atklātnītes, veidoja kopīgus ziedu vainagus, vizinājās no piepūšāmā kalna u.c. Pavisam kopā katra komanda iepazinās ar 10 Krāslavas parka objektiem.

Visjautrākais posms bija pie TIC ēkas - piepūšamais kalns. Šeit bērni nosauca vairākus Krāslavas „kalnus”: Teātra kalns, Šokolādes kalns, Karnicka kalns ... Visi ar azartu izmēģināja savus spēkus un rāpjās kalnam virsū. Arī bērni izdomāja interesantus piepūšāmā kalna nosaukumus: Skolas kalns, Parka kalns, Stikla kalns, Bērnu kalns, Skaistais kalns, Krāslavas kalns, Tices kalns u.c. Pasākuma noslēgumā katra komanda uzstājās ar savu koncerta priekšnesumu, saņēma diplomus un pārsteiguma balvas.

                Paldies Krāslavas pamatskolas pedagogiem un skolēniem, Krāslavas novada PII "Pīlādzītis" pedagogiem un bērniem par par izrādīto interesi un aktīvu piedalīšanos skolu sadarbības projektā un Vasaras ieskandināšanas svētkos Krāslavas pils parkā!

                Paldies Krāslavas TIC, Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja, Krāslavas pils kompleksa darbiniekiem par atbalstu svētku pasākuma realizēšanā.

                Projekts tika realizēts ar Latviešu valodas aģentūras atbalstu Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” 8.3.1.1. pasākuma „Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana” projekta Nr. 8.3.1.1/16/I/002 „Kompetenču pieeja mācību saturā” 6.9. apakšdarbības „Atbalsta pasākumi pedagogiem, īstenojot mācību saturu lingvistiski neviendabīgā vidē” ietvaros.

Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” un Krāslavas pamatskolas

pieredzes apmaiņas un sadarbības veicināšanas pasākuma vadītāja Jeļena Vorošilova

Jaunākās ziņas

ZIEDO DROSMES KASTEI

"Pīlādzītis" atbalsta Krāslavas māmiņu kluba dalību...

>>

Valsts svētki "Pīlādzītī"

2020.gada 17.novembrī "Pīlādzītis" svinēja Latvijas Valsts...

>>