10/05/2012 12:27

Tradicionālā ekskursija uz skolu

Vienā no ikdienas rītiem, kad bērni parasti dodas uz bērnudārzu un iesāk savu darbadienu kā ierasts, bērnus no Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” 10. grupiņas gaidīja pārsteigums - ekskursija uz Krāslavas pamatskolu.

Vienā no ikdienas rītiem, kad bērni  parasti dodas  uz bērnudārzu un iesāk savu darbadienu kā ierasts, bērnus no Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” 10. grupiņas gaidīja pārsteigums - ekskursija uz Krāslavas pamatskolu. Nu jau pašiem bērniem arī skolas gaitas vairs nav aiz kalniem, tāpēc visi labprāt gribēja redzēt, kas tad viņus sagaida nākotnē...

Bērnus  skolā sagaidīja direktores vietnieceJanīna Samsanoviča un četri citi gidi - Sarkangalvīte, Pepija, Harijs Poters un Rudens Rūķis. Personāžu pavadībā bērni un skolotājas devās uz stundām, lai kopīgi izzinātu skolas solu noslēpumus. Pirmajā stundā, kuru vadīja skolotāja Inta Beikule, bērni iepazinās ar dabas zinībām, vērojot ar lupas palīdzību dažādas sēkliņas, augļus un dārzeņus šķērsgriezumā. Sporta stundā kopā ar skolotāju Natāliju Raudivi bērni veica dažādas fiziskās aktivitātes,  metot bumbu mērķī, lecot pāri šķēršļiem, metot bumbu futbola vārtos un spēlējot "boulingu". Sporta nodarbes bija tik ļoti aizraujošas, ka bērni nedaudz nogura, bet varoņi bērnus ieinteresēja ar pārējām aktivitātēm, gribējās zināt, kas tad notiks tālāk.
Skolotāja Valentīna Geka iepriecināja bērnus ar muzikālu pārsteigumu, iemācot jauku dziesmiņu par alfabētu. Kopā tika nospēlētas rotaļas un arī iepazītas jaunas skaņas. Un beidzot , pie skolotājas Ingas Makņas,  radošo eksperimentu stundā, bērni varēja ļauties īstiem brīnumiem. Visi varēja garšot, taustīt un  smaržot. Bet visvairāk bērniem iepatikās eksperiments, kad balons piepūtās, reaģējot sodai un etiķim. Kad jauns redzējums un pirmā pieredze bija iegūti, visi draudzīgā pulkā izveidojām kopīgu foto un devāmies atpakaļ visiem ierastajā ikdienā – uz  bērnudārzu "Pīlādzītis".

Mūsu audzēkņiem skolā ļoti patika, ceram,ka nākamajā mācību gadā viņi bez bailēm dosies tālākizglītoties uz Krāslavas pamatskolu.

Pateicamies par laipno uzņemšanu direktora vietniecei Janīnai Samsanovičai, skolotājām Intai Beikulei, Natālijai Raudivei, Valentīnai Gekai, Ingai Makņai un jaukajiem gidiem –Sarkangalvītei, Pepijai, Harijam Poteram un Rudens Rūķim.

                                                                                               Skolotājas I.Aļžanova un Z.Bernāte

Jaunākās ziņas

2022./2023. m.g. grupu komplektēšana

Krāslavas novada PII "Pīlādzītis" bērnu grupas jaunajam mācību gadam...

>>

Jauniešu vasaras darbs iestādē

Krāslavas novada pašvaldības pasākumā “Par jauniešu nodarbināšanu...

>>

Vasaras saulgriežu svētki

Vasaras saulgriežu svinēšana ir sena Eiropas tautu tradīcija, kas...

>>