02/22/2017 14:34

Tinu jaunu valodiņu

Bērniņam augot, vecāki nepacietīgi gaida, kad mazulis sāks izrunāt vārdiņus un teikumus.Kā to panākt? Pirmsskolas vecuma bērnam galvenais darbības veids ir rotaļa, tādēļ valodas apguves process ir jāorganizē tā, ka bērni mācās rotaļājoties. Rotaļas, spēles, dzejoļi, dziesmas bērnu iepriecina un aktivizē. 

Latviešu folklorā ir ļoti daudz tādu tautasdziesmu, pantiņu, rotaļu kas īpaši attīsta mazo bērnu runu. Tieši šai tēmai bija veltīta uzmanība pašu jaunāko "Pīlādzītis" audzēkņu nodarbībā 6.grupiņā 22.februārī. Nodarbību vadīja jaukas skolotājas Olga, Nataļja, palīdzēja auklīte Anele un mūzikas skolotāja Marija. Mazuļi atdarināja dzīvnieku balsis, imitēja skaņas, atkārtoja zvēriņu un rotaļlietu nosaukumus; bet klausoties tautasdziesmas bērniem vajadzēja izpildīt noteiktus uzdevumus, piemēram: salikt melnā kaķīša ar baltām ķepiņām attēlu.

Lai bērns apgūtu valodu, viņam ir jāatrodas valodas vidē. Bērna pirmajos dzīves gados nobriest dzirdes centri galvas smadzenēs, un sāk attīstīties pamatiemaņas apkārtnes skaņu un valodas skaņu analīzē. Tālāk jau attīstās prasme sazināties, bērns mācās saklausīt un diferencēt dzimtās valodas skaņas.

Attīstās saikne starp dzirdes, redzes, kustību un sajūtu asociatīvām zonām smadzenēs. Formējas priekšstats par vārdu, kā par signālu, kas apzīmē dažādus priekšmetus, to īpašības un darbības. Attīstās prasme kombinēt vārdus un virknēt tos teikumā. Pakāpeniski attīstoties visām šīm prasmēm, bērns apgūst spēju sazināties valodas līmenī.

 

 

Jaunākās ziņas

Ministru kabinets samazina atsevišķus Covid-19 izplatības ierobežojumus

No 1. jūlija mutes un deguna aizsega lietošana vietās, kur ir liela...

>>

Kukaiņu pasaule

Par vasaras projekta tēmu 8. un 10. grupas bērni izvēlējās tēmu...

>>

Vasaras saulgriežu svētki

  Sanāciet Jāņa bērni, Te būs laba līgošana, Mums ziedēja...

>>