03/27/2019 08:16

Sadarbības seminārs ar Hoppensprett (Norvēģija) pedagogiem

22.martā "Pīlādzītis" ar pedagoģiskās pieredzes mērķi apmeklēja pirmsskolas pedagogi no Norvēģijas no bērnudārza Hoppensprett. Mūsu kolēģes interesējās par Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” pedagogu praktisku pieredzi pirmsskolēnu aktīvās mācīšanas stimulēšanā. Ar savu pedagoģisko pieredzi dalījās "Pīlādzītis" skolotājas: Rasma Krumpāne par tēmu “Didaktiskie materiāli angļu valodas apguvē 4-6-gadīgiem bērniem”, Marija Monska un Aina Rihlicka par tēmu “Didaktiskās spēles sensoro spēju attīstībā 2-3-gadīgiem bērniem. Nāc ar mani spēlēties!”; Ilona Eisaka stāstīja par to, kā viņa darbojas eksperimentu pulciņā pēc tēmas “Praktiskie eksperimenti pirmsskolā. Mācību programma 5-6-gadīgiem bērniem”; mūzikas skolotāja Vija Gončarova stāstīja par tēmu “Uzskates materiāli mūzikas apguvē pirmsskolā”; skolotāja Ligita Andžāne runāja par tēmu “Didaktiskās matemātiskās spēles no krāsainiem filca pomponiem”. Seminārā viesus ar muzikālo sveicienu priecēja iestādes bērni, arī ciemiņiem tika mācīta folkloras deja "Oira, oira" https://www.youtube.com/watch?v=FCKhS16xIRY Viesi iepazinās ar mūsu telpām, iekārtojumu un teritoriju. Semināra noslēgumā pie tējas galda tika apspriesti turpmākās sadarbības plāni ar Hoppensprett partneriem

Jaunākās ziņas

ZIEDO DROSMES KASTEI

"Pīlādzītis" atbalsta Krāslavas māmiņu kluba dalību...

>>

Valsts svētki "Pīlādzītī"

2020.gada 17.novembrī "Pīlādzītis" svinēja Latvijas Valsts...

>>