03/13/2020 14:56

Rīcības plāns - informācija vecākiem

Rīcības plāns Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” darbiniekiem un vecākiem sakarā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu no 13.03.2020. līdz 14.04.2020.

 

Vecākiem:

 

1) lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, vecākiem 2020. gada 13. martā ir jāiesniedz rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav apmeklējuši Covid-19 skartās valstis vai teritorijas, nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu;

 

2) ierobežot iestādes apmeklēšanu, maksājumus par pakalpojumiem pēc iespējas veikt Internetā:

 

Krāslavas novada Izglītības pārvalde

Reģ. Nr.90011337202

 

Bankas rekvizīti: UNLALV2XXXX

SEB Banka AS Konta Nr.LV12UNLA0055000238018

 

Saņēmējs: Krāslavas novada PII "Pīlādzītis"

 

Maksājuma mērķis: Krāslavas novada PII "Pīlādzītis"  -   bērna vārds, uzvārds,  personas kods

 

3) pēc iespējas sazināties ar skolotājiem telefoniski, iesniegumus noformēt attālināti;

 

4) 5-6-gadīgiem bērniem, kuri neapmeklēs iestādi - sekot mājas uzdevumiem e-klasē

 

5) 28371980 (vad.vietn. Jeļena Vorošilova;  tel. 65622259; pii.piladzitis@inbox.lve-pasts:kontakttālrunis:

 

6) dežurgrupa no 13.03.2020. nestrādā

Jaunākās ziņas

Cūkmena detektīvu viktorīnas

2020./2021.mācību gadā "Pīlādzītis" audzēkņi turpina apgūt...

>>

Vispasaules roku mazgāšanas diena

15.10. 2020. "Pīlādzītis" bērni atzīmēja Vispasaules roku...

>>

Superputras varoņu svētki

2020.gada 12.oktobrī "Pīlādzītis" Superputras varoņi...

>>