10/28/2021 15:54

Putras mēnesis 2021

"Pīlādzītis" kā Veselību veicinošā izglītības iestāde turpina rūpēties par bērnu fizisko un emocionālo labsajūtu. 10. oktobris – Starptautiskā putras diena. Lai stiprinātu esošās un radītu jaunas putras ēšanas tradīcijas visu oktobri "Pīlādzītī" bija Putras mēneša daudzās aktivitātes bērniem: putru vārīšana, speciāli pagatavoto putru ēdieni brokastīs, labāko putru ēdāju sacensības, Putru vīriņu veidošana, Putru gudrību nodarbības un daudz kas cits. Bet noslēdza Putru mēneša tēmu muzikālā izklaide kopā ar Profesoru Graudu un Pūcēnu, kas ir Putras programmas tēli.

Jaunākās ziņas

Vasaras saulgriežu svētki

Vasaras saulgriežu svinēšana ir sena Eiropas tautu tradīcija, kas...

>>

Labiekārtošanās darbi

Iestādē vasaras laikā turpinās laukumu labiekārtošanās darbi: uzlikta...

>>

Bērnu vasaras projektu nodarbības

Iestādes bērni vasaras periodā gan pastaigājas, gan rotaļājas, gan...

>>