04/12/2019 18:09

"Pīlādzītis" un Krāslavas pamatskolas sadarbība

12.04.2019. notika metodiskā diena sadarbības projekta ietvaros starp Krāslavas novada PII "Pīlādzītis" un Krāslavas pamatskolu, kas tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” 8.3.1.1. pasākuma „Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana” projekta Nr. 8.3.1.1/16/I/002 „Kompetenču pieeja mācību saturā” finanšu līdzekļiem. Pieredzes apmaiņas un sadarbības veicināšanas pasākumu mērķis: ir atbalstīt izglītības iestādes pakāpeniskā pārejā uz mācībām valsts valodā sekmēt latviešu valodas apguvi un Latvijas kultūras izziņu pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās pilnveidot pedagogu latviešu valodas prasmes un latviešu valodas lietojumu ikdienā lingvistiski neviendabīgā vidē arī veicināt ilgtspējīgu sadarbību starp izglītības iestādēm. Metodiskā dienā 12.04.19. “Pīlādzītis” (plkst. 12:00 līdz plkst.15:00) – pedagogi iepazīstās, dalījās pieredzē, iepazīstinot ar Krāslavas pamatskolas un Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” darbību un pieredzi āra stundu un nodarbību metodikā; vienojās par nepieciešamo metodisko materiālu izstrādi āra stundu un nodarbību dienai, pasākuma tēmu, uzdevumiem un Krāslavas novada sākumskolas klašu skolēnu un Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” sagatavošanas grupas izglītojamo piesaisti. Nākamā tikšanās notiks 10.maijā, Krāslavas pamatskolas un Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” pedagogi kopā ar skolēnu 4.klasi piedalīsies radošajā darbnīcā, sagatavojoties sadarbības pasākumam āra stundu un nodarbību dienai – veidos materiālus orientēšanās spēlei Krāslavas pils parkā.

Jaunākās ziņas

"Pīlādzītis" un Krāslavas pamatskolas sadarbība

12.04.2019. notika metodiskā diena sadarbības projekta ietvaros starp...

>>

Vai bērni ir gatavi skolai?

11.aprīlī notika kontrolnodarbība 8.grupā par bērnu gatavību mācībām...

>>

Piedzīvojumos kopā ar Karlsonu

"Pīlādzītis" turpina organizēt āra izzinošās nodarbības...

>>