05/21/2021 16:34

"Pīlādzītis" saka paldies atsaucīgajiem bērnu vecākiem

"Pīlādzītis" saka paldies atsaucīgajiem bērnu vecākiem par veiksmīgu sadarbību, sniegto atbalstu un labajiem darbiem 2020./2021.mācību gadā! Augstu vērtējam jūsu palīdzību, sirsnīgi pateicamies par padomiem un līdzdalību iestādes aktivitātēs!

Paldies Oksanai Matejai, Arīnai un Artūram Menščikoviem, Viktoram un Nataļjai Šidlovskiem, Snežanai un Andrim Sergejeviem, Santai Grigorjevai, Marinai Barbasovai, Lauritai Vilmanei un Stikutam Sergejam, Ingai Konišai, Aleksandrai Garozai, Jānim Šuminskim, Veltai Bernātei, Anitai Gžibovskai, Tatjanai Virkstenei, Ilonai Lisicinai, Vladimiram Blusam, Ingai Karčaginai, Jūlijai un Jānim Muižniekiem!

Jaunākās ziņas

Vasaras saulgriežu svētki

Vasaras saulgriežu svinēšana ir sena Eiropas tautu tradīcija, kas...

>>

Labiekārtošanās darbi

Iestādē vasaras laikā turpinās laukumu labiekārtošanās darbi: uzlikta...

>>

Bērnu vasaras projektu nodarbības

Iestādes bērni vasaras periodā gan pastaigājas, gan rotaļājas, gan...

>>