05/15/2013 10:11

"Pīlādzītis" gaida jaunus audzēkņus!

“Pīlādzītis” aicina Krāslavas novada pirmsskolas vecuma bērnus sākt iepazīt pasauli mūsu iestādes sienās. Grupu komplektācija nākošajam 2013./2014.mācību gadam notiek jau tagad un turpināsies līdz 31.augustam.

Apmācība iestādē notiek pēc vairākām licenzētām pirmsskolas izglītības programmām, bērni tiek gatavoti gan latviešu, gan krievu skolām.  Iestādē izveidoti īpaši apstākļi, atbilstoši  pirmsskolēnu drošībai un audzināšanai. “Pīlādzītī” valda radošs gars un pozitīva atmosfēra bērnu izaugsmei. Tiek ņemts vērā bērnu veselības stāvoklis, maksimāli ievērota individuālā pieeja.  Iestādes logopēde strādā pie bērnu ar valodas traucējumiem izrunas korekcijas, bet koriģējošās vingrošanas speciālists veido skaistu bērnu stāju un veic plakanās pēdas profilaksi.
Bilingvālajās grupās nodarbības un ārpusnodarbību darbs notiek divās valodās, kas ļauj intensīvi apgūt valsts valodu.  Rezultātā bērni lasa, raksta un runā  vienlīdz labi divās valodās.
Papildus tradicionālajām nodarbībām iestādē strādā pulciņi pēc savas izstrādātas programmas: tautu un balles deju pulciņi, dziedātāju ansambļi,  zīmēšanas pulciņš, latviešu un angļu valodas pulciņi.

Mēs aicinām visus vecākus, kuri ieinteresēti, lai viņu bērni 2013./2014.mācību gadā  apmeklētu PII „Pīlādzītis”, pierakstīties jau tagad pēc adreses: Aronsona 1, Krāslava. Konsultācijas var saņemt pa telefonu: 65622249 (vadītāja), 65622259 (grāmatvede, lietvede).

Jaunu audzēkņu reģistrācijas grafiks (darba dienās):

·         maijā no plkst. 8.00 līdz 16.00;

·         01.06.-10.07.  no plkst. 8.00 līdz 12.00;

·         10.07.-31.08. no plkst. 8.00 līdz 16.00.

Būsiet mīļi gaidīti!

Jaunākās ziņas

2022./2023. m.g. grupu komplektēšana

Krāslavas novada PII "Pīlādzītis" bērnu grupas jaunajam mācību gadam...

>>

Jauniešu vasaras darbs iestādē

Krāslavas novada pašvaldības pasākumā “Par jauniešu nodarbināšanu...

>>

Vasaras saulgriežu svētki

Vasaras saulgriežu svinēšana ir sena Eiropas tautu tradīcija, kas...

>>