05/14/2021 11:49

"Pīlādzītis" darbs vasarā

2021.gada jūnijā, jūlijā un augustā pieļaujama pirmsskolas izglītības programmas īstenošana apvienotās grupās līdz 24 bērniem vienas izglītības iestādes vai pašvaldības ietvaros, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus un nodrošinot apvienotās grupas izglītojamo sastāva nemainību ne mazāk kā mēnesi.

 

 

Pamatprincipi pirmsskolas izglītības iestāžu darbībai*

Organizē bērnu pieņemšanu un nodošanu vecākiem pēc iespējas pie iestādes ieejas vai teritorijā, lai mazinātu pulcēšanās iespējas un ievērotu distancēšanos.

• Pēc iespējas gultas iestādē izvieto tālāk vienu no otras. Bērnu guldināšanā, ja iespējams,ievēro principu – „galva pret kājām”.

• Ēdināšanu organizē katrai bērnu grupai atsevišķi grupas telpā vai nodrošina, ka ēdamzālē vienlaicīgi ēd tikai viena grupa vai grupas nodalot vienu no otras.

• Iestāde rūpīgi izvērtē koplietošanas priekšmetus un rotaļlietas grupas telpās un izņem noaprites to, ko nevar regulāri katru dienu pienācīgi mazgāt un dezinficēt. Regulāri veicrotaļlietu mazgāšanu, izmantojot mazgāšanas līdzekļus. Iestādē neizmanto mīkstās un citasrotaļlietas, kuras nav iespējams mazgāt, kā arī audzēkņi nenes uz iestādi rotaļlietas no mājām.

 

* Izraksts no „IZM DROŠĪBAS PROTOKOLS (PAMATPRINCIPI) IZGLĪTĪBĀ no 07.04.2021.”

 

Jaunākās ziņas

Pirmsskolas izglītības organizēšana no 21.oktobra līdz 14.novembrim

Cien.vecāki! Pamatojoties uz 2021. gada 9....

>>

Iestādes vadītājas aicinājums

“Mēs nākam no bērnības, it kā no kādas valsts.. “- Antuāns de...

>>

Pasaules Roku mazgāšanas diena 2021

Šī gada sauklis ir "Mūsu nākotne ir rokās" (angl.val. Our...

>>