04/10/2018 15:05

Pieredzes apmaiņas seminārs

10.aprīlī uz mūsu iestādi atbrauca kolēģes no Balvu pirmskolas "Pīlādzītis". Tie bija pirmsskolas izglītības skolotājas, logopēde, speciālais pedagogs, fizioterapeite, medmāsa, saimniecības pārzine, vadītāja un viņas vietniece izglītības jomā. Pavisam kopā 17 dalībnieki. Dienas kārtībā bija atklātās nodarbības vērošana 5.grupā par tēmu „Bērnu atbildības prasmju/patstāvības veidošana pirmsskolā”, iepazīšanās ar iestādi (ekskursija), Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” darba un eksperimentu pulcina prezentācijas, labās prakses piemērs „Tautiskās lupatiņu lelles pagatavošana”. Ciemiņi bija gandarīti ar seminārā gūto pieredzi, vairākas idejas atzīmēja kā ļoti vērtīgas un interesantas, bet Krāslavas "pīlādzīši" saņēma uzaicinājumu apciemot Balvu "Pīlādzīti". Mēs turpināsim šādu pieredzes apmaiņas sadarbību un vēl satiksimies 21.septembrī Cēsīs Vislatrvijas V PII "Pīlādzītis" salidojumā

Jaunākās ziņas

"Pīlādzītis" un Krāslavas pamatskolas sadarbība

12.04.2019. notika metodiskā diena sadarbības projekta ietvaros starp...

>>

Vai bērni ir gatavi skolai?

11.aprīlī notika kontrolnodarbība 8.grupā par bērnu gatavību mācībām...

>>

Piedzīvojumos kopā ar Karlsonu

"Pīlādzītis" turpina organizēt āra izzinošās nodarbības...

>>