04/06/2018 16:09

Pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisija

25.aprīlī plkst. 9.00 "Pīlādzītī"

Ierodoties uz komisijas sēdi, nepieciešami šādi dokumenti:

 

1.      vecāku iesniegums par izglītojamā intelektuālo spēju un veselības stāvokļa izvērtēšanu komisijā (ja vecāki uz sēdi ierasties nevar, viņi rakstiski piekrīt bērna spēju, attīstības līmeņa un veselības stāvokļa izvērtējumam komisijas sēdē un rakstiski pilnvaro personu, kura pārstāvēs bērna intereses);

 

2.      izglītojamā dzimšanas apliecība vai pase un vecāka vai pilnvarotās personas apliecinošs dokuments; ja vecāki uz sēdi ierasties nevar, viņi rakstiski piekrīt izglītojamā spēju, attīstības līmeņa un veselības stāvokļa izvērtējumam komisijas sēdē un pilnvaro personu, kura pārstāvēs izglītojamā intereses. Pilnvarotajai personai nepieciešams personu apliecinošs dokuments. Ja bērnu uz komisijas sēdi pavada aizbildnis, tad nepieciešams bāriņtiesas lēmums par aizbildņa iecelšanu. Ja bērnu uz komisijas sēdi pavada audžuģimene, tad nepieciešams attiecīgās bāriņtiesas pilnvarojums;

 

3.      ģimenes ārsta atzinums par izglītojamā vispārējo veselības stāvokli, norādot ziņas par izglītojamā redzi un dzirdi.

 

4.      izglītības vai klīniskā psihologa atzinums;

 

5.      izglītības iestādes informācija par izglītojamo, izglītojamā raksturojums, kuri sagatavoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms komisijas sēdes;

 

6.      bērna darba burtnīcas (matemātika, valoda), bērna sekmju izvērtēums;

 

7.      Papildus dokumenti:

 

·         ar fiziskās attīstības traucējumiem - jāiesniedz ortopēda, traumatologa, reimatologa, neirologa vai ķirurga atzinums, kurš izdots ne agrāk kā 6 mēnešus pirms komisijas sēdes;

·         ar somatiskām saslimšanām - jāiesniedz alergologa, ftiziatra, pneimonologa, endokrinologa vai gastroenterologa atzinums, kurš izdots ne agrāk kā 3 mēnešus pirms komisijas sēdes;

·         ar valodas traucējumiem logopēda vai audiologopēda

atzinums, kas izdots ne agrāk kā 3 mēnešus pirms komisijas sēdes.

Psihologa atzinums, kas izdots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes. Nepieciešamības gadījumā atkarībā no traucējuma veida –

otorinolaringologa un audiologa vai bērnu neirologa vai bērnu psihiatra/psihiatra vai bērnu ķirurga/ ķirurga atzinums, kas izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes;

 

· izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem  – izglītības vai klīniskā psihologa atzinums ar kopējo pilnu intelektuālo spēju attīstības līmeņa izvērtējumu, kas izdots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes. Nepieciešamības gadījumā (atkarībā no traucējuma veida vai smaguma pakāpes) bērnu psihiatra/ psihiatra atzinums, kas izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēde

Jaunākās ziņas

Veselības diena

Šogad jau 8. reizi visā Latvijā no 27. maija līdz 2. jūnijam...

>>

Izlaidums 10.grupā

Jūs nākat no bērnības zemes, Kur pavasari gaišzili, Kur pirmie...

>>

No sēklas līdz galdam

10.grupas bērni iesaistījās Eiropas Komisijas programmas "Piens...

>>