05/13/2020 13:31

Par bērnu sagatavošanu pamatizglītības ieguvei

2020.gada  12.maijā Krāslavas novada Domes lēmums

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"4.3.3.apakšpunktu:

Ar 2020.gada 12.maiju nodrošināt 2019./2020.mācību gadā Krāslavas novada izglītības iestādēs obligātajā izglītības vecumā esošo bērnu sagatavošanu klātienē pamatizglītības ieguvei, ievērojot epidemioloģiskās drošības nosacījumus.

Uzdot Krāslavas novada Izglītības pārvaldei sadarbībā ar novada izglītības iestādēm informēt bērnu likumiskos pārstāvjus par pieņemto lēmumu.

 

Papildus vēršam vecāku uzmanību, ja vecāki nevar nodrošināt bērnam bērnudārza apmeklējumu klātienē sagatavošanai pamatizglītības ieguvei, var būt nodrošinātas mācības attālināti, vienojoties ar grupu pedagogiem par mācību saturu, ko vecāki apgūs ar bērniem mājās.Ja šis nosacījums netiks izpildīts, neapmeklētās dienas būs kā neattaisnots mācību kāvējums.

Jaunākās ziņas

Meteņi 2021

2021.gada 15. un 16.februāri iestādes bērni un darbinieki ar prieku...

>>

Sirsniņdienu gaidot

Šogad iestādes bērni pirmsskolas mācību programmu uzdevumos ar...

>>

Sniega diena 2021

21.01. sadarbībā ar biedrību „Pīlādzītis klubs” ārā tika novadīta...

>>