01/08/2019 15:12

Paldies no "Pīlādzīša"

Dzīves skaistums ir vienkāršās lietās, kad tajās spējam ieraudzīt brīnumu. Cik bieži ikdienā sakām tik vienkāršu vārdu kā “paldies”? Domāju, ka ne tik bieži, cik apkārtējie vēlētos to dzirdēt… Bet pateicība ir viens no spēcīgākajiem laimes sajūtas radītājiem. Tā kā 11.janvārī atzīmē Starptautisko „paldies” dienu, tad - lai mūsu izteiktais "paldies" sasilda un iepriecina ikvienu!

          Turpinot Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” 2011.gadā iesāktu tradīciju, arī šogad administrācija sirsnīgi pateicas iestādes darbiniekiem, audzēkņiem, viņu vecākiem un citiem līdzcilvēkiem, kuri atbalsta iestādi, dod spēku būt tādiem, kādi mēs esam!  

1.    Pateicība Krāslavas novada Izglītības pārvaldes  sociālajai pedagoģei Žannai Drozdovskai par informatīvā atbalsta sniegšanu un veiksmīgu sadarbību bērnu ar īpašām vajadzībām izglītošanā.
2.    Krāslavas pamatskolas direktorei Vijai Koncevičai, direktores vietniecei Janīnai Samsanovičai un sākumskolas skolotājām pateicamies par veiksmīgu sadarbību izglītības jomā, direktores vietniecei Skaidrītei Gasperovičai - par mācību materiālu dāvinājumiem.
3.    PIKC Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas teritoriālās struktūrvienības  direktoram Aivaram Andžānam pateicamies par veiksmīgu sadarbību.
4.    PIKC Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas teritoriālās struktūrvienības  pasniedzējam Viktoram Šidlovskim un viņa studentiem paldies par putnu barotavu dāvinājumiem iestādei.
5.    Neformālo jauniešu grupai - PIKC Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas teritoriālās struktūrvienības  studentiem pateicamies par viņu ieguldījumu projektā “Krāslavas mazo bērnu sporta priekam!”.
6.    Varavīksnes vidusskolas direktorei Ludmilai Senčenkovai paldies par atsaucību un sadarbību.
7.    Varavīksnes vidusskolas kulturoloģijas pedagogam Andrejam Jakubovskim paldies par konsultāciju iestādes pedagogiem.
8.    Krāslavas novada centrālās bibliotēkas metodiķei Žanetai Moisejai pateicamies par sadarbību izglītošanas un lasīšanas veicināšanas pasākumu organizēšanā iestādes bērniem.
9.    Fizioterapeitei Snežanai Sergejevai paldies par vingrošanas nodarbību ciklu iestādes bērniem.
10.    Tencinām Andreju Sergejevu par aktīvu līdzdalību iestādes labdarības akcijā.
11.    Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolniecei  Aļonai Pavlovskai pateicamies par brīvprātīgo darbu ar iestādes bērniem.
12.    Pašvaldības aģentūrai „Labiekārtošana K”, personīgi Ēvaldam Cauņam, pateicība par atsaucību, veiksmīgu sadarbību saimnieciskajā jomā, skaistas egles piegādi bērnu svētkiem.
13.    Krāslavas novada pašvaldības aģentūras „Labiekārtošana K” elektriķiem - paldies par atsaucību, savlaicīgi veiktiem darbiem.
14.    LNA Daugavpils zonālā valsts arhīva vecākajai ekspertei Olgai Kovaļovai - paldies par atsaucību, informatīvo atbalstu, veiksmīgu sadarbību vairāku gadu garumā.
15.    Krāslavas Valsts ģimnāzijas datu bāzes administratoram Harijam Misjūnam - paldies par atsaucību un veiksmīgu sadarbību vairāku gadu garumā.
16.    SIA „IVIKS” direktoram Ivaram Stivriņam – paldies par atsaucību un individuālo pieeju interneta pakalpojumu  sniegšanā, speciālistus Oskaru Maļinovski un Ivaru Žuru tencinām par nodrošināšanu ar kvalitatīviem interneta pakalpojumiem.
17.    Krāslavas novada pašvaldības policijas priekšnieku Pēteri Jacinu tencinām par veiksmīgu sadarbību kārtības uzturēšanā Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” teritorijā un drošības akcijas organizēšanā iestādes audzēkņiem. 
18.    Artūram Pavļukevičam, Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” Padomes priekšsēdētājam, pateicība par atbalstu un veiksmīgu sadarbību vairāku gadu garumā.
19.    SIA „Kristafors” kolektīvam, personīgi izpilddirektoram Ilgvaram Ugaram, paldies par atsaucību, izpalīdzību biroja tehnikas apkopē, kvalitatīvu un ilggadēju sadarbību.
20.    Paldies VUGD Latgales reģiona brigādes Krāslavas daļas darbiniekiem par interesantu ekskursiju organizēšanu iestādes bērniem.
21.    Tencinām ziedu veikala īpašnieku Aivaru Vešteru, floristi Lolitu Aizbalti - par māksliniecisko gaumi pušķu noformēšanā iestādes vajadzībām, veiksmīgu sadarbību vairāku gadu garumā.
Lai 2019. gads ir vēl vairāk piepildīts ar gaišām domām, radošām idejām un labiem darbiem! Lai biežāk spējam saskatīt brīnumus!

 

Krāslavas novada PII “Pīlādzītis” vadītāja  Svetlana Rukmane

 

Jaunākās ziņas

Bērni ir gatavi uzsākt mācības skolā

17.aprīlī sagatavošanas 5.grupas bērni draudzīgi darbojās, jo uz...

>>

Uzliktas videonovērošanas kameras

Rūpējoties par bērnu, apmeklētāju un iestādes darbinieku drošību,...

>>

Džimbas viesskolas nodarbība

Šodien 25 "Pīlādzītis" bērni bezmaksas apmeklēja Džimbas viesskolas...

>>