01/07/2021 10:42

Paldies diena 2021

Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” jau desmito gadu turpina iesākto tradīciju-  sagaidot 11. janvārī Paldies dienu, administrācija sirsnīgi pateicas iestādes darbiniekiem, bērniem, viņu vecākiem un citiem līdzcilvēkiem, kuri atbalsta iestādi un dod spēku būt tādiem, kādi mēs esam! (Varbūt kāds piemirsa-latviešu valodā „paldies” ir cēlies no vārdu salikuma „palīdzi dievs”. Tāpēc sakot kādam paldies, vēlam augstāko spēku palīdzību.)

·         Pateicība Artūram Pavļukevičampar atbalstu, veiksmīgu sadarbību un personisko ieguldījumu, veicot Krāslavas novada PII “Pīlādzītis’’ Padomes priekšsēdētāja pienākumus vairāku gadu garumā.

·         Pateicība Krāslavas novada Izglītības pārvaldes  sociālajai pedagoģei Žannai Drozdovskai par informatīvā atbalsta sniegšanu un veiksmīgu sadarbību bērnu ar īpašām vajadzībām izglītošanā.

·         Pateicība Krāslavas valsts ģimnāzijas direktoram Jānim Tukānam par atsaucību un veiksmīgu sadarbību.

·         Pateicība Krāslavas valsts ģimnāzijas direktora vietniecei audzināšanas jautājumos Ilgai Stikutei par sadarbību iestādes darbinieku tālākizglītības kursu organizēšanā.

·         Krāslavas Valsts ģimnāzijas datu bāzes administratoram Harijam Misjūnam - paldies par atsaucību, informatīvo atbalstu un veiksmīgu sadarbību vairāku gadu garumā.

·         Pateicība Krāslavas novada pašvaldības policijas priekšniekam Pēterim Jacinam par veiksmīgu sadarbību kārtības uzturēšanā bērnudārza teritorijā; atsaucību un atbalstu drošības akcijas organizēšanā Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” audzēkņiem.

·      Paldies Krāslavas Varavīksnes vidusskolai, personīgi Ērikam Zaikovskim,par palīdzību izglītojamo drošības nodrošināšanā.

·         Paldies Krāslavas Sporta skolas trenerim Raitim Timmam par brīvprātīgo darbu basketbola nodarbību vadīšanā iestādes bērniem.

·         PaldiesKrāslavas Sporta skolas direktoram Artim Upeniekam par sadarbību Olimpiskās dienas pasākumu organizēšanā.

·                  Tencinājums Vislatvijas akcijas „Dziesmu ziedi” organizētājam Andrim Feldmanim par sadarbību bērnu dziedātājprasmju attīstībā.

·         Pateicība Oksanai Matejaipar brīvprātīgo darbu un iniciatīvu, par veiksmīgi un kvalitatīvi realizētu projektu Krāslavas novada domes konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” ietvaros un12.grupas laukuma jaunu rotaļu konstrukciju izveidošanu un aktīvu iesaisti projekta „Logopēdiskā interaktīvā rotaļistaba mazajiem krāslaviešiem” pieteikuma dokumentācijas sagatavošanā.

·         Pateicība Viktoram Šidlovskim par ieguldīto kvalitatīvudarbu jaunu rotaļu objektu izveidošanā 12.grupas laukumā.

·         Paldies Krāslavas novada centrālās bibliotēkas metodiķei Žanetai Moisejaiun sistēmas administratorei Ilonai Cabuleipar sadarbību iestādes darbinieku attālināto sanāksmju tehniskā organizēšanā.

·         Paldies Krāslavas novada centrālās bibliotēkas  bērnu literatūras nodaļas vadītājai Viktorijai Urbanovičai par radošu sadarbību bērnu pasākumos un lasītveicināšanas programmā un Ziemeļvalstu literatūras nedēļas lielās lasīšanas dienā.

·         Paldies AS Drogas PR speciālistei Gunai Kašei par atbalstu Vispasaules roku mazgāšanas dienas pasākuma organizēšanā un ziepju dāvinājumu iestādes audzēkņiem.

·         Paldies Slimību profilakses un kontroles centra Veselības veicināšanas vadības nodaļas Veselības veicināšanas koordinatorei Lienītei Bebrišai par atbalstu Vispasaules Roku mazgāšanas dienas pasākuma organizēšanā iestādes bērniem un krāsojāmo grāmatu dāvinājumiem bērniem par roku mazgāšanas tēmu.

·         PaldiesPIKC RVT Krāslavas teritoriālās struktūrvienības izglītības metodiķei Larisai Rukmanei par sadarbību un palīdzību Vispasaules Roku mazgāšanas dienas pasākuma organizēšanā iestādes bērniem.

·         PateicībaKrāslavas māmiņu klubam, personīgi Guntai Ahromkinai, Oksanai Matejai un Danai Lahtionovai, par sadarbību vecāku  un pedagogu izglītošanā.

·         Pateicība profesionālās pilnveides un profesionālās tālākizglītības iestādes "Mācību centrs Dauseb", personīgi pasniedzējai Antoņinai Redkovai, par kvalitatīvu sadarbību profesionālās kompetences pilnveidē pedagogiem, īstenojot mācību saturu lingvistiski neviendabīgā vidē.

·         Paldies AS „Rīgas dzirnavnieks” un „Herkuless”, personīgi Putras programmas koordinatoram Jorenam Godiņam,par sadarbību pasākuma „Putras diena 2020” organizēšanā.

·         Paldies par atbalstu Veselības sporta nedēļas pasākuma organizēšanā Krāslavas bērniem Latvijas Tautas sporta asociācijai un personīgi koordinatorei Latvijā - Galinai Gorbatenkovai.

·         PaldiesAijai Bernātei par aktīvu sadarbību un personisko ieguldījumu, organizējot ģimeņu kustību spēli „Krāslavas loki”.

·         PaldiesSIA “Laki Fruit”, personīgi darbiniekiem Natālijai Griščenkovai un Jurijam Bodagovskim, par atsaucību un veiksmīgu sadarbību.

·         SIA „Kristafors” kolektīvam, personīgi izpilddirektoram Ilgvaram Ugaram, paldies par atsaucību, izpalīdzību biroja tehnikas apkopē, kvalitatīvu un ilggadēju sadarbību.

·         LNA Daugavpils zonālā valsts arhīva vecākajai ekspertei Olgai Kovaļovai - paldies par atsaucību, informatīvo atbalstu, veiksmīgu sadarbību vairāku gadu garumā.

·         SIA „IVIKS”kolektīvam, personīgi direktoram Ivaram Stivriņam unspeciālistam Ivaram Žuram,paldies par atsaucību, mobilitāti un individuālo pieeju kvalitatīvu interneta pakalpojumu  sniegšanā.

·         Pateicība ziedu veikala īpašniekam Aivaram Vešteram, personīgi floristei Lolitai Aizbaltei - par māksliniecisko gaumi vainagu noformēšanā iestādes vajadzībām, veiksmīgu sadarbību vairāku gadu garumā.

·         Krāslavas novada pašvaldības aģentūrai „Labiekārtošana K”, personīgi Ēvaldam Cauņam, pateicība par atsaucību, veiksmīgu sadarbību saimnieciskajā jomā.

·         Pašvaldības aģentūras „Labiekārtošana K” elektriķiem, personīgi – Valērijam Metlovam-paldies par atsaucību, savlaicīgi veiktiem darbiem.

·         Krāslavas novada Sociālajam dienestam, personīgi –darbiniecei Intai Ļaksai-paldiespar sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā.

·         Ūdrīšu pagasta pārvaldei, īpaši sociālajiem darbiniekiemGunāram Japiņam un Inārai Platonovai, -pateicība  par atsaucību, ātru problēmu atrisināšanu, veiksmīgu sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā.

·          Biedrības ”Latvijas Skolu sporta federācija” prezidentam Andrim Luksim par atbalstu Eiropas skolu sporta dienā.

 

Lai 2021. gads ir mierīgs, veselīgs, piepildīts ar gaišām domām, radošām idejām un labiem darbiem! Biežāk lietojiet maģisko vārdu “paldies”, lai cilvēki biežāk saņemtu augstāko spēku palīdzību!

 

Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” vadītāja Svetlana Rukmane

Jaunākās ziņas

Pirmsskolas izglītības organizēšana no 21.oktobra līdz 14.novembrim

Cien.vecāki! Pamatojoties uz 2021. gada 9....

>>

Iestādes vadītājas aicinājums

“Mēs nākam no bērnības, it kā no kādas valsts.. “- Antuāns de...

>>

Pasaules Roku mazgāšanas diena 2021

Šī gada sauklis ir "Mūsu nākotne ir rokās" (angl.val. Our...

>>