11/05/2020 17:41

Outdoor Classroom Day 2020

5.novembrī "Pīlādzītis" iesaistījās Vispasaules āra nodarbības dienā, kas ir globāla kampaņa, kas notiek visā pasaulē, liekot uzsvaru uz nodarbībām un mācībām ārpus telpām. Outdoor Classroom Day iesaistās izglītības iestādes, kuras atbalsta mācību procesa jēgpilnu sasaistīšanu ar darbošanos ārpus iestādes telpām dabā.
Lai popularizētu āra nodarbību iespējas, katra grupiņa plānoja savu darbošanos tā, lai mācību diena mainītos ar sportiskām aktivitātēm un rotaļām. Bērni apguva matemātiku, dabaszinību, sociālās prasmes. Bija eksperimenti un darbs ar dabas materiāliem, darbs puķu dobēs un nojumēs, vērojumi un ekskursijas ārpus teritorijas pie dažādiem pilsētas vides objektiem. Neikdienišķi un aktīvi bērniem diena ātri pagāja, sniedzot visiem prieku un gandarījumu par paveikto!

Jaunākās ziņas

Meteņi 2021

2021.gada 15. un 16.februāri iestādes bērni un darbinieki ar prieku...

>>

Sirsniņdienu gaidot

Šogad iestādes bērni pirmsskolas mācību programmu uzdevumos ar...

>>

Sniega diena 2021

21.01. sadarbībā ar biedrību „Pīlādzītis klubs” ārā tika novadīta...

>>