09/20/2019 12:10

Olimpiskā diena 2019

20.09.19. sadarbībā Latvijas Olimpisko komitēju "Pīlādzītī" notika Olimpiskā diena „Nāc un vingrot sāc!”. Pasākumā piedalījās 5-6-gadīgie bērni un to skolotājas, iestādes vadība un tehniskie darbinieki. Olimpiskās dienas mērķis bija godināt Starptautiskās Olimpiskās Komitejas dibināšanas dienu. Pirmskolas izglītības iestāžu bērniem bija iespēja piedalīties zīmējumu konkursā un uzzīmēt Latvijas Olimpiskās komandas talismanu. Konkursā piedalījās "Pīlādzītis" audzēkņi: A.Petuhova, D.Berks, J.Zujevs, K.Prašmute, E.Tiško, L.Virkstene, S.Ogorelova, K.Pitrāne, M.Žurila, K.Hmeļnicka, A.Rimšāne. Olimpisko dienu vadīja personāži dārzeņu tēlos (ķirbis – M.Plivča, zemene – N.Isakova, burkāns – M.Monska). Pasākumā skanēja Olimpiskā himna, tika svinīgi ienests Olimpiskais karogs, notika kopīgā olimpiskā vingrošana, kuras mērķis bija dalībniekus pamodināt un sagatavot turpmākās dienas aktivitātēm, kā arī atgādināt par pareizi veiktu rīta vingrošanu kā ļoti svarīgu ikdienas sastāvdaļu. Pasākuma gaitā bērni piedalījās dažādās stafetēs: barjeru skriešanā, bumbu mešanā basketbola grozā u.c. Noslēgumā katrs dalībnieks saņēma diplomu, suvenīru, uzlīmi un cienastus.

Jaunākās ziņas

Vispasaules roku mazgāšanas diena

15.oktobris ir Vispasaules roku mazgāšanas diena. Sadarbībā ar Drogas...

>>

Karjeras nedēļa

Latvijas karjēras nedēļas ietvaros bērni apguva galda servēšanu,...

>>

Putras diena 2019

10.oktobrī pasaulē svin Starptautisko Putras dienu.Putras svētkos...

>>