02/05/2020 12:15

Nodarbība " Mājas" 5.grupā

"Pīlādzītis" pedagogi turpina apgūt jauno pirmsskolas izglītības mācību programmu. Pirmsskolā bērns gūst pirmo apzināto mācīšanās pieredzi, tā dod pamatu turpmākām skolas gaitām, tai ir nozīmīga ietekme uz bērna personības veidošanos un to, vai bērns mācīsies ar prieku un vēlēsies izzināt pasauli, parādības un sakarības. Lai nodrošinātu bērnam mūsdienīgu lietpratības izglītību, būtiski ir līdz ar saturu pilnveidot arī mācību pieeju. Mainās skolotāja loma no bērna mācīšanas uz mācību virzīšanu. 4.februārī 5.grupas bērni radoši un aktīvi darbojās, izzinot tēmu "Mājas" nodarbībā „Gaismas tāfeļu izmantošana darbā ar bērniem”

Jaunākās ziņas

Vasaras projekts ,,Mēs mākslinieki’’

Vasaras pirmajā pusē skolotājas Džeina Vīksna un Olga Maļinovska ar...

>>

Vasaras projekts “Smiltis”

Vasara ir laiks, kad lielu daļu laika bērni pavada svaigā gaisā....

>>

Vasaras projekts “Pļaviņa’’

Skolotājas Vija Gončarova, Anita Smirnova un skolotājas palīdze...

>>