02/05/2020 12:15

Nodarbība " Mājas" 5.grupā

"Pīlādzītis" pedagogi turpina apgūt jauno pirmsskolas izglītības mācību programmu. Pirmsskolā bērns gūst pirmo apzināto mācīšanās pieredzi, tā dod pamatu turpmākām skolas gaitām, tai ir nozīmīga ietekme uz bērna personības veidošanos un to, vai bērns mācīsies ar prieku un vēlēsies izzināt pasauli, parādības un sakarības. Lai nodrošinātu bērnam mūsdienīgu lietpratības izglītību, būtiski ir līdz ar saturu pilnveidot arī mācību pieeju. Mainās skolotāja loma no bērna mācīšanas uz mācību virzīšanu. 4.februārī 5.grupas bērni radoši un aktīvi darbojās, izzinot tēmu "Mājas" nodarbībā „Gaismas tāfeļu izmantošana darbā ar bērniem”

Jaunākās ziņas

Cūkmena detektīvu viktorīnas

2020./2021.mācību gadā "Pīlādzītis" audzēkņi turpina apgūt...

>>

Vispasaules roku mazgāšanas diena

15.10. 2020. "Pīlādzītis" bērni atzīmēja Vispasaules roku...

>>

Superputras varoņu svētki

2020.gada 12.oktobrī "Pīlādzītis" Superputras varoņi...

>>