07/02/2020 13:48

Ministru kabinets samazina atsevišķus Covid-19 izplatības ierobežojumus

No 1. jūlija mutes un deguna aizsega lietošana vietās, kur ir liela cilvēku plūsma un drūzmēšanās vairs nebūs obligāta, bet ieteicama.

Obligāti aizsegs jālieto, ja privātu vai publisku pakalpojumu sniedzēji un pasākumu organizatori to pieprasa.

1. jūlijā mainās arī pulcēšanās ierobežojumi un līdz 31. jūlijam telpās līdz 1000 m2 drīkst pulcēties ne vairāk kā 100 cilvēki, bet lielākās telpās - 500. Savukārt ārā drīkst pulcēties ne vairāk kā 1000 cilvēki. Ministru kabineta 30. jūnija lēmums paredz, ka no 1. augusta ārā drīkstēs pulcēties pat 3000 cilvēku, ja epidemioloģiskā situācija valstī nepasliktināsies.

Fiziskā distancēšanās

KAM JĀIEVĒRO?

Visiem Latvijas iedzīvotājiem, lai mazinātu Covid-19 izplatību.

KĀ IEVĒROT?

  • Ievērot 2 metru distanci no cilvēkiem;
  • Pulcēšanās atļauta ne vairāk kā 100 cilvēkiem telpās, kas mazākas par 1000 m2, ne vairāk kā 500 cilvēkiem telpās, kas lielākas par 1000 m2 un līdz 1000 cilvēkiem ārā;
  • Dezinficēt vai mazgāt rokas pirms un pēc virsmu aizskaršanas publiskā telpā;
  • Ar cieņu un sapratni izturēties pret citiem sabiedrības locekļiem, kuri ievēro fizisko distancēšanos, kā arī pašiem mudināt līdzcilvēkus ievērot noteiktos ierobežojumus Covid-19 izplatības ierobežošanai;
  • Aicināt apkārtējos ievērot fizisko distancēšanos.

Jaunākās ziņas

Gatavojoties Sniega dienai

Jau kādu laiku visā pasaulē pēc Starptautiskās slēpošanas federācijas...

>>

Paldies diena 2021

Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” jau desmito gadu turpina iesākto...

>>

Sertifikāts par dalību Eiropas Skolu sporta dienas projektā

04.01.2021. iestāde no HSSF prezidenta (Hungarian School Sport...

>>