02/28/2022 15:17

Meteņi 2022

Meten’s nāk, Meten’s nāk Ko Metenis atnesīs? Cūkas ausis atnesīs Miežu miltu plācenīti.

"Pīlādzītis" bērni ar prieku pavada ziemu un satiek pavasari, svinot Meteņus pēc latviešu tautas tradīcijām. Meteni sagaidot un pavadot, daudz dzied un dejo; tāpēc arī bērni gāja rotaļās, spēlēs un piedalījās dažāda veida atrakcijās. Gatavojoties Meteņdienas svinēšanai, grupās bērni meistaroja maskas, puzurus un citus nojumes rotāšanas elementus, mācījās tautasdziesmas, skaitāmpantus, rotaļas un tautasdziesmu melodijas, kopā ar citiem spēlēja skaņu rīkus, izpildīja muzikāli ritmiskas kustības. Svētku nedēļā katras grupas nojume un laukums bija noformēts atbilstoši Meteņdienas svinību prasībām (izmantojot latviešu tautas tradicionālo stilu); laukumos tika veidotas Izpriecu stacijas. Pie katras stacijas bija ievietots uzraksts ar īsu skaidrojumu, kuru bija jāizlasa pašiem bērniem. Pasākumā ar bērniem darbojās dažādi personāži: Saimnieks, Pelnu āzis, Metenis, Nama māte un Muzikants. Svētku gaitā tika izmantotas daudzas tradicionālās latviešu folkloras rotaļas, tādas ka „Kripatu, krapatu”, „ Kur ta tu nu biji, āzīti manu?” un citas.

Jaunākās ziņas

Rotājot savas mājas, jūs rotājat mūsu novadu

2023.gada 20. janvārī Krāslavas novada pašvaldības domes zālē tika...

>>

Sagaidot Starptautisko Paldies dienu.

Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” jau divpadsmito gadu turpina...

>>

Paldies no Marikas ģimenes par meitas rehabilitācijas atbalstu

Es ticu, ka ir brīnumi, Kas necerēti nāk, Un daiļu sapņu pasauli Ap...

>>