11/16/2017 11:42

Man sirdī Latvija skan!

Es aizveru acis un dzirdu –

Man sirdī Latvija skan!

Šīs skaņas tik mīļas man!

Šīs skaņas tik dārgas man!

Es aizveru acis un dzirdu –

Latvija skan!

Reiz senos laikos tapa maza valsts, un tai tika dots vārds – Latvija! Cilvēki, kuri dzīvoja šajā valstī , bija priecīgi un lepni, ka var to saukt par savām mājām. 18. novembris Latvijas valsts iedzīvotājiem ir svētku diena. Mūsu dzimtene svin savu dzimšanas dienu. Visskaistākās dziesmas un dejas skan tikai Latvijai. Bet kas ir Latvija? Tās ir mūsu birztalas, druvas, meži, zilie ezeri, mazie strautiņi un milzīgie ozoli. Arī "Pīlādzītī" bērnu un vecāki sapulcējās kopā lai nosvinētu Latvijas dzimšanas dienu.

Jaunākās ziņas

Latvijas svētki

15.novembrī "Pīlādzītis" svinēja Latvijas svētkus. Pasākumā...

>>

Tikšanās ar jaunsargiem Lāčplēša dienā

2019.gada 11.novembrī "Pīlādzītis" bērni no 11., 4.,...

>>