05/13/2019 09:26

Krāslavas novada bērnu Sadziedāšanās svētki 2019

2019.gada 11.maijā Krāslavā notika VII Krāslavas novada bērnu sadziedāšanās svētki "Visi putni skaisti dzied". Svētkos piedalījās dziedātāji un dejotāji no Krāslavas novada PII "Pīlādzītis", Krāslavas pilsētas PII "Pienenīte", Indras un Robežnieku pamatskolu pirmsskolas grupām. Svētkus vadīja Papagailis (Dzintra Dzalbe) un Lakstīgala (skolotāja Elīne Vilmane). Svētkos skanēja dziesmas par putniem un saulīti, uzstājās balles, tautu deju un angļu valodas pulciņu dalībnieki.

Jaunākās ziņas

Pirmsskolēns mācās mājās

Šajā video Skola2030 ekspertes Arita Lauka un Ginta Kārkliņa stāsta...

>>